Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 75, Sayfalar 1546 - 1561 2020-07-01

WOMEN’S VIEWS of MOTHERHOOD
KADINLARIN ANNELİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

WOMEN’S VIEWS of MOTHERHOOD

Canan UÇAKCI ASALIOĞLU [1] , Feride ERCAN [2] , Esra ERDEM [3] , Aysel TÜFEKCİ AKCAN [4]


Amaç: Çalışmanın amacı, kadınların bakış açısından anneliğin kadının dünyasında ne anlama geldiğini belirlemektir.

Yöntem: Çalışma amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen 18 yaş üzeri ve evli, çocuğu olmayan, çocuğu olan, gebe ve çocuğu olamayan 6 kadın ile derinlemesine görüşme yapılarak yürütülmüştür.  45-60 dakika süren tek oturumluk yarı yapılandırılmış görüşmeler yolu ile veriler toplanmıştır. Görüşme öncesinde katılımcılardan yazılı bilgilendirilmiş onam ile izin alınmıştır. Görüşmeler kayıt altına alınıp, araştırmacılar tarafından yazıya geçirilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır.

Bulgular: Kadınların anne olmaya ilişkin algılarına yönelik bulgular 3 tema altında toplanmıştır. İlk temada kadınların annelik algısının toplumsal, fiziksel ve içsel yönlerini ele alarak kadın olmada anneliğin rolüne odaklanılmıştır. İkinci tema annelikle gelen değişimlere, anneliğin yarattığı yenidünyaya odaklanmıştır. Üçüncü tema annelikle beraber kadınların yaşadığı duygusal yoğunluklar başlığı altında toplanmıştır.

Sonuç: Çalışmanın sonucunda kadınlarda annelik algısının toplumsal yargı, kadınların iç dünyası gibi farklı unsurlardan etkilendiği görülmüştür. Annelik ile beraber kadınların önceliklerinin değiştiği ve çok yoğun duygular yaşadıkları belirlenmiştir. Bulgularımıza dayanarak kadınların gerek toplum içerisindeki statüleri gerekse aile yaşantıları göz ardı edilmeksizin hem fiziksel hem de psikolojik olarak karşılaşabilecekleri anne olma ya da anne olamama durumuna karşı hazırlanmaları için toplum odaklı eğitimler ve danışmanlık hizmetlerinin planlanması ve kadınların bu planlamalara katılımlarının sağlanması önerilmektedir.

Kadın, anne olmak, annelik algısı, nitel araştırma
 • 1. Abasi, E., Tahmasebi, H., Zafari, M., & Takami, N. (2012). Assessment on effective factors of maternal-fetal attachment ın pregnant women. Life Science Journal, 9(1), 68-75.
 • 2. Alhussen, J. L. (2008). A literature update on maternal-fetal attachment. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 37(3), 315-328. Doi: 10.1111/j.1552-6909.2008.00241.x
 • 3. Beydağ, K. D. (2007). Doğum sonu dönemde anneliğe uyum ve hemşirenin rolü. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(6), 479-484.
 • 4. Don, B., Chong, A., Biehle, S., Gordon, A., & Mickelson, K. (2014). Anxiety across the transition to parenthood: change trajectories among low-risk parents. Anxiety, Stress, & Coping, 27(6), 633-649. Doi: 10.1080/10615806.2014.903473
 • 5. Earle, S., & Letherby, G. (2003). Gender, identity and reproduction: Social perspectives. London: Palgrave.
 • 6. Glesne, C. (2015). Öykünüzü keşfetmek: veri analizi. İçinde A. Ersoy, P. Yalçınoğlu (çev. editörleri), Nitel Araştırmaya Giriş, 5. Baskı. Ankara: Anı Yayıncılık, ss.529-260.
 • 7. Günindi, Y., & Giren, S. Y. (2011). Aile kavramının değişim süreci ve okul öncesi dönemde ailenin önemi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 349-361.
 • 8. Horne, J., Corr, S., & Earle, S. (2005). Becoming a mother: occupational change in first time motherhood. Journal of Occupatinal Science, 12(3), 176-183. Doi: 10.1080/14427591.2005.9686561
 • 9. Işık, Y. S. (2015). Küresel kültürel değişim ve ‘yeni’ annelik: Ankara Kamil Ocak mahallesi örneği. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 13(50), 48-75.
 • 10. Keim, S. A., Daniels, J. L., Dole, N., Herring, A. H., Siega-Riz, A. M., & Scheidt, P. C. (2011). A prospective study of maternal anxiety, perceived stress, and depressive symptoms in relation to infant cognitive development. Early Human Development, 87(5), 373-80.
 • 11. Koert, E. (2013). From postponed parenthood to permanent childlessness: understanding the consequences of delayed childbearing. Contraception, 88(3), 439-440. Doi: 10.1016/j.contraception.2013.05.038
 • 12. Koropeckyj-Cox, T. (2002). Beyond parental status: psychological well-being in middle and old age. Journal of Marriage and Family, 64, 957-971. Doi: 10.1111/j.1741-3737.2002.00957.x
 • 13. Körükcü, Ö., Kukulu, K., & Fırat, M. Z. (2012). The reliability and validity of the Turkish version of the Wijma Delivery Expectancy/Experience Questionnaire (W-DEQ) with pregnant women. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 19(3), 193-202. Doi: 10.1111/j.1365-2850.2011.01694.x
 • 14. Körükcü, O,. Fırat, M. Z., & Kukulu, K. (2010). Relationship between fear of childbirth and anxiety among Turkish pregnant women. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5(1), 467-470. Doi: 10.1016/j.sbspro.2010.07.125
 • 15. Laney, E. K., Lewiss Hall, M. E., Anderson, T. L., & Willingham, M. M. (2015). Becoming a mother: The influence of motherhood on women’s identity development. Identity: An International Journal of Theory and Research, 15, 126-145. Doi: 10.1080/15283488.2015.1023440
 • 16. Maher, J., & Saugeres, L. (2007). To be or not to be a mother: Woman negotiating cultural representations of mothering. Journal of Sociology, 43(1), 5-21. Doi: 10.1177/1440783307073931
 • 17. Mcdonough, P., Walters, V., & Strohschein, L. (2002). Chronic stress and the social patterning of women’s health in Canada. Social Science and Medicine, 54(5), 767-782.
 • 18. Mcquillan, J., Torres Stone, R. A., & Greil, A. L. (2007). Infertility and life satisfaction among women. Journal of Family Issues, 28(7), 955-981. Doi: 10.1177/0192513X07300710
 • 19. Mercer, R. (2004). Becoming a mother versus maternal role attainment. Journal of Nursing Scholarship, 36(3), 226-232. Doi:10.1111/j.1547-5069.2004.04042.x
 • 20. Merriam, S. B. (2015). Nitel Araştırma Türleri. İçinde S. Turan, (çev. edit), Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber, 3. Baskı. Ankara: Anı Yayıncılık, ss.76-80.
 • 21. Merriam, S. B. (2015). Nitel Verilerin Analizi ve Raporlanması. İçinde S. Turan, (çev. edit), Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber, 3. Baskı. Ankara: Anı Yayıncılık, ss.21-37
 • 22. Nelson, A. (2003). Transition to motherhood. Journal of Obstecric and Gynecologic Nursing, 32(4), 465-77. Doi: 10.1177/0884217503255199
 • 23. Özkan, H., & Polat, S. (2011). Annelik davranışını öğrenme süreci ve hemşirelik desteği. Bozok Tıp Dergisi, 1(3), 35-39.
 • 24. Silverman, M. E., Reichenberg, A., Savitz, D. A., Cnattingius, S., Lichtenstein, P., Hultman, C. M. … Sandin, S. (2017). The risk factors for postpartum depression: A population-based study. Depression and Anxiety, 34(2), 178-187. Doi: 10.1002/da.22597
 • 25. Soysal, A., Bodur, Ş., İşeri, E. & Şenol, S. (2005). Attachment process in infancy: A review. Turkish Journal of Clinical Psychiatry, 8(2), 88-99.
 • 26. Taşkın, L. (2015). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. 13. Baskı, Ankara: Sistem Ofset Matbaacılık, ss.85-212.
 • 27. Türkdoğan, Ö. (2013). Ana akım medyada annelik miti. Kadın Araştırmaları Dergisi, 2(13), 35-59.
 • 28. Varkal, M. D., & Yavuz, R. (2011). Annelik ve stresi. Türkiye Klinikleri Journal of Psychiatry-Special Topics, 4(3), 19-23.
 • 29. Yıldız, D., & Akbayrak, N. (2014). Doğum sonrası primipar annelere verilen eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin bebek bakımı, kaygı düzeyleri ve annelik rolüne etkisi. Gulhane Medical Journal, 56(1), 36-41.
Birincil Dil tr
Konular Aile Çalışmaları
Yayınlanma Tarihi YAZ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1683-1357
Yazar: Canan UÇAKCI ASALIOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3239-9058
Yazar: Feride ERCAN
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7720-8190
Yazar: Esra ERDEM
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7792-5624
Yazar: Aysel TÜFEKCİ AKCAN
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 6 Temmuz 2018
Kabul Tarihi : 23 Haziran 2020
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2020

Bibtex @araştırma makalesi { esosder441265, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {1546 - 1561}, doi = {10.17755/esosder.441265}, title = {KADINLARIN ANNELİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {Uçakcı Asalıoğlu, Canan and Ercan, Feride and Erdem, Esra and Tüfekci̇ Akcan, Aysel} }
APA Uçakcı Asalıoğlu, C , Ercan, F , Erdem, E , Tüfekci̇ Akcan, A . (2020). KADINLARIN ANNELİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (75) , 1546-1561 . DOI: 10.17755/esosder.441265
MLA Uçakcı Asalıoğlu, C , Ercan, F , Erdem, E , Tüfekci̇ Akcan, A . "KADINLARIN ANNELİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 1546-1561 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/53427/441265>
Chicago Uçakcı Asalıoğlu, C , Ercan, F , Erdem, E , Tüfekci̇ Akcan, A . "KADINLARIN ANNELİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 1546-1561
RIS TY - JOUR T1 - KADINLARIN ANNELİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ AU - Canan Uçakcı Asalıoğlu , Feride Ercan , Esra Erdem , Aysel Tüfekci̇ Akcan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17755/esosder.441265 DO - 10.17755/esosder.441265 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1546 EP - 1561 VL - 19 IS - 75 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.441265 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.441265 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi KADINLARIN ANNELİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ %A Canan Uçakcı Asalıoğlu , Feride Ercan , Esra Erdem , Aysel Tüfekci̇ Akcan %T KADINLARIN ANNELİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ %D 2020 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 19 %N 75 %R doi: 10.17755/esosder.441265 %U 10.17755/esosder.441265
ISNAD Uçakcı Asalıoğlu, Canan , Ercan, Feride , Erdem, Esra , Tüfekci̇ Akcan, Aysel . "KADINLARIN ANNELİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 75 (Temmuz 2020): 1546-1561 . https://doi.org/10.17755/esosder.441265
AMA Uçakcı Asalıoğlu C , Ercan F , Erdem E , Tüfekci̇ Akcan A . KADINLARIN ANNELİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. esosder. 2020; 19(75): 1546-1561.
Vancouver Uçakcı Asalıoğlu C , Ercan F , Erdem E , Tüfekci̇ Akcan A . KADINLARIN ANNELİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(75): 1546-1561.