Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 75, Sayfalar 1232 - 1239 2020-07-01

YABANCILAŞMA BAĞLAMINDA BİR “TUTUNAMAYAN” KAHRAMAN: BEYAZ MANTOLU ADAM
IN THE CONTEXT OF ALIENATION A “DISCONNECTED” HERO: THE MAN IN WHITE COAT

Sevgül TÜRKMENOĞLU [1]


Oğuz Atay, Türk edebiyatında modern roman ve hikâye tarzının önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilir. Kimi eleştirmenler tarafından post modernist anlayışın ilk temsilcilerinden biri olarak da kabul edilir. Atay eserlerinde, modern dünyanın ve şehir hayatının yalnız, aidiyetsiz ve iletişimsiz insanlarına yer verir. Modern dünyanın içinde tutunmaya çalışan bireylerin hikâyesi onun eserlerinin temelini oluşturur. Atay, modern dünyanın içinde var olmaya çalışan insanın bunalımı ele alır. Eserlerindeki kahramanlar modernizmin doğurduğu metalaşmaya ve değersizleşmeye karşı çıkarlar. Atay’ın Beyaz Mantolu Adam hikâyesi de modernizmin topluma yabancılaştırdığı bir adamın yabancılaşma serüvenine yer verir. Mantolu adam aidiyetsiz, bulunduğu ortama yabancı ve en önemlisi de iletişimini kaybetmiş bir figürdür. Hikâye boyunca hiç konuşmaz. Toplumun kendisine dayattığı herşeye tepkisizce boyun eğer. Yabancılaşmaya tepkisini hiçbir şey söylememekle dile getirir. Bu çalışmada Oğuz Atay’ın Beyaz Mantolu Adam hikâyesi yabancılaşma kavramı üzerinden değerlendirilecektir. Hikâyenin kahramanı olan mantolu adam üzerinden yalnızlık, aidiyetisizlik, iletişimsizlik gibi kavramlar ele alınacaktır. Modernizmin getirdiği yabancılaşma ve toplumdan uzaklaşma halinin Beyaz Mantolu Adam hikâyesindeki işlenişi değerlendirilecektir. 

Oğuz Atay, Beyaz Mantolu Adam, modernizm, yabancılaşma
 • ATAY, Oğuz (2005). Günlük. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • ATAY, Oğuz (1999). Korkuyu Beklerken. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • BAŞ, Selma (2003). Türk Hikâyeciliğinde Yabancılaşma (1950-1980). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • BELGE, Murat (1998). Edebiyat Üstüne Yazılar. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • CANPOLAT, Mustafa (1983). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • CEVİZCİ, Ahmet (2000). Paradigma Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • DEMİRER, Temel; Sibel Özbudun (1998). Yabancılaşma. Ankara: Öteki Yayınevi.
 • ECEVİT, Yıldız (2005). Oğuz Atay’ın Biyografik ve Kurmaca Dünyası. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • ECEVİT, Yıldız (2004). Türk Romanında Postmodernist Açılımlar. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • GOGOL(1999). Üç Öykü (Burun-Fayton-Palto). (Çev. Orha Veli, Erol Güney). İstanbul: Çağdaş Matbaacılık.
 • GÜRBİLEK, Nurdan (2007). Mağdurun Dili. İstanbul: Metis Yayınları.
 • JAMESON, Fredric (2005). Modernizm İdeolojisi. (Çev. Kemal Atakay, Tuncay Birkan). İstanbul: Metis Yayınları.
 • MORAN, Berna (1997). Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 1. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • SIMMEL, Georg (2009). Modern Kültürde Çatışma.(Çev. Tanıl Bora-Nazire Kalaycı-Elçin Gen). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • TOLAN, Barlas (1980). Çağdaş Toplumun Bunalımı: Anomi ve Yabancılaşma. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları. Ankara: Kalite Matbaası. ÖZEL, İsmet (2013). Üç Mesele Teknik-Medeniyet- Yabancılaşma. İstanbul: Tiyo Yayınları.
 • YÜREK, Hasan (2005). Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Modernizmin Yeri. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Birincil Dil tr
Konular Sanat
Yayınlanma Tarihi YAZ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1704-8014
Yazar: Sevgül TÜRKMENOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 6 Şubat 2019
Kabul Tarihi : 31 Mart 2020
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2020

Bibtex @araştırma makalesi { esosder523429, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {1232 - 1239}, doi = {10.17755/esosder.523429}, title = {YABANCILAŞMA BAĞLAMINDA BİR “TUTUNAMAYAN” KAHRAMAN: BEYAZ MANTOLU ADAM}, key = {cite}, author = {Türkmenoğlu, Sevgül} }
APA Türkmenoğlu, S . (2020). YABANCILAŞMA BAĞLAMINDA BİR “TUTUNAMAYAN” KAHRAMAN: BEYAZ MANTOLU ADAM . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (75) , 1232-1239 . DOI: 10.17755/esosder.523429
MLA Türkmenoğlu, S . "YABANCILAŞMA BAĞLAMINDA BİR “TUTUNAMAYAN” KAHRAMAN: BEYAZ MANTOLU ADAM" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 1232-1239 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/53427/523429>
Chicago Türkmenoğlu, S . "YABANCILAŞMA BAĞLAMINDA BİR “TUTUNAMAYAN” KAHRAMAN: BEYAZ MANTOLU ADAM". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 1232-1239
RIS TY - JOUR T1 - YABANCILAŞMA BAĞLAMINDA BİR “TUTUNAMAYAN” KAHRAMAN: BEYAZ MANTOLU ADAM AU - Sevgül Türkmenoğlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17755/esosder.523429 DO - 10.17755/esosder.523429 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1232 EP - 1239 VL - 19 IS - 75 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.523429 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.523429 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi YABANCILAŞMA BAĞLAMINDA BİR “TUTUNAMAYAN” KAHRAMAN: BEYAZ MANTOLU ADAM %A Sevgül Türkmenoğlu %T YABANCILAŞMA BAĞLAMINDA BİR “TUTUNAMAYAN” KAHRAMAN: BEYAZ MANTOLU ADAM %D 2020 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 19 %N 75 %R doi: 10.17755/esosder.523429 %U 10.17755/esosder.523429
ISNAD Türkmenoğlu, Sevgül . "YABANCILAŞMA BAĞLAMINDA BİR “TUTUNAMAYAN” KAHRAMAN: BEYAZ MANTOLU ADAM". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 75 (Temmuz 2020): 1232-1239 . https://doi.org/10.17755/esosder.523429
AMA Türkmenoğlu S . YABANCILAŞMA BAĞLAMINDA BİR “TUTUNAMAYAN” KAHRAMAN: BEYAZ MANTOLU ADAM. esosder. 2020; 19(75): 1232-1239.
Vancouver Türkmenoğlu S . YABANCILAŞMA BAĞLAMINDA BİR “TUTUNAMAYAN” KAHRAMAN: BEYAZ MANTOLU ADAM. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(75): 1232-1239.