Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 75, Sayfalar 1185 - 1197 2020-07-01

DEVELOPMENT OF INSTAGRAM MOTIVES SCALE
İNSTAGRAM KULLANIM NEDENLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Gazanfer ANLI [1] , Hümeyra SEVİNÇ [2] , Zehra GÜNEŞ [3] , Zeynep YAZGI [4]


      The purpose of this study is to develop the Instagram Motives Scale. The study was carried out with 878 students in İstanbul province, representing 336 males (38.3%) and 542 females (61.7%) who were in a secondary school and a high school. The exploratory factor analysis was conducted with 442 students and the confirmatory factor analysis was conducted with 436 students. Instagram Motives Scale and Social Media Addiction Scale were used in the study. As a result of the factor analysis, 19 items were found to be collected under four factors. The factor loadings of the scale items changed between .58 and .85, and item total correlations changed between .47 and .73. Item total correlation values ​​ show good discrimination levels. The fit indices obtained from the confirmatory analysis show good agreement (X2 (27) = 2.514, SRMR = .05; GFI = .92; AGFI = .89; CFI = .90; IFI = .90; RMSEA = .07). Alpha internal consistency coefficient was .82. As a result, it was determined that this scale is a valid and reliable scale to measure the motives of Instagram use in adolescents.

Bu çalışmanın amacı, İnstagram Kullanım Nedenleri Ölçeğini geliştirmektir. Çalışma İstanbul ilinde iki ortaokul ve iki lisede okuyan 878 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir.  Katılımcıların 336’sı (38.3%) erkek, 542’si (61.7%) kadındır. Açımlayıcı faktör analizi 442, doğrulayıcı faktör analizi ise 436 öğrenci ile yürütülmüştür. Çalışmada, İnstagram Kullanım Nedenleri Ölçeği ve Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği kullanılmıştır. Kapsam geçerliği için uzman görüşüne başvurulmuştur. Faktör analizi sonucunda 15 maddenin öz değeri 1’den büyük olan dört faktör altında toplandığı görülmüştür. Ölçek maddelerinin faktör yük değerlerinin .65 ile .85 arasında değiştiği, madde toplam korelasyonlarının .28 ile .51 arasında değiştiği görülmektedir. Ölçek madde toplam korelasyon değerlerinin ayırt edicilik düzeylerinin iyi olduğu görülmektedir. Doğrulayıcı analiz sonucunda elde edilen uyum indekslerinin iyi uyum verdiği tespit edilmiştir (X2/sd = 3.40, RMSEA = 0.07,  SRMR = 0.05, IFI = 0.90, CFI = 0.90, GFI = 0.92, AGFI = 0.89). Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı .82 olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak bu ölçeğin ergenlerde instagram kullanım nedenlerini ölçmek için geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu tespit edilmiştir.   

 • Al-Kandari, A.,Melkote, S. R., & Sharif, A. (2016). Needs and Motives Of Instagram Users that Predict Self-Disclosure Use: A Case Study of YoungAdults in Kuwait. Journal of Creative Communications, 11(2), 85-101.
 • Alanka, Ö., ve Cezik, A. (2016). Dijital Kibir: Sosyal Medyadaki Narsistik Ritüellere İlişkin Bir İnceleme. Dijital Medya; 1( 2), 548-569
 • Bryman, A. (2004). Social research methods. Oxford: Oxford University Press.
 • BTK ve MEB (2018).İnternet'in Bilinçli ve Güvenli Kullanımı Saha Çalışması Raporu. http://www.guvenliweb.org.tr/dosya/oZPyg.pdf adresinden 02.02.2019 tarihinde erişildi
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Byrne, B. M. (2010). Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, andprogramming (2nd ed.). New York: Taylor and Francis.
 • Cha, J. (2010). Factors affecting the frequency and amount of social networking site use: Motivations, perceptions, and privacy concerns. First Monday, 15(12).
 • Çakmak, V. ve Baş, Ü. (2017). Benlik sunum aracı olarak instagram kullanımı: Öğrenciler üzerine nitel bir araştırma. Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 17, 96-118.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LİSREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Girgin, Ü. H. (2018). Gelenekten postmoderne kimlik inşa süreci ve yeni medya: Facebook örneği. Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi, 3(5), 202-230.
 • Hu, L. T. ve Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covarian cestructure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 1-55.
 • Kalaycı, Ş. (2014). Spss uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. (6. Baskı). Ankara: Asil.
 • Kline, R. B. (2011), Principles and practice of structural equation modeling. New York: The Guilford Press.
 • Olcay, S. (2018). Sosyalleşmenin dijitalleşmesi olarak sosyal medya ve resimler arasında kaybolma bozukluğu: photolurkıng. Yeni Medya Elektronik Dergi, 2(2), 90–104.
 • Parlak Yorğancı, D.(2018) Çocukların sosyal medya kullanımlarına yönelik yetişkin tutumları üzerine nitel bir inceleme. Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi, 3(5), 182-202.
 • Ruggiero, T. E. (2000). Uses and gratifications theory in the 21st century. Mass communication & society, 3(1), 3-37.
 • Sheldon,P., & Bryant,K.(2016). Instagram: Motives for its use and relationship to narcissism and contextual age. Computers in Human Behavior, 58, 89-97.
 • Taş, İ . (2017). The Social Media Addiction Scale (SF) for Adolescents: A Study of Validity and Reliability. Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying, 4 (1), 27-40. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ojtac/issue/30133/300029
 • Türkmenoğlu, H. (2014). Teknoloji ile sanat ilişkisi ve bir dijital sanat örneği olarak instagram. Ulakbilge, 2(4), 87–100. https://doi.org/10.7816/ulakbilge-02-04-07
 • Van den Eijnden, R. J. J. M.,Lemmens, J. S. & Valkenburg, P. M. (2016). The social media disorder scale. Computer in Human Behavior, 61, 478-487. http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2016.03.038.
 • https://www.instagram.com/about/us/ 16.07.2018 tarihinde ulaşıldı.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayınlanma Tarihi YAZ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6141-7964
Yazar: Gazanfer ANLI
Kurum: İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8754-1464
Yazar: Hümeyra SEVİNÇ (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7144-2899
Yazar: Zehra GÜNEŞ
Kurum: İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8459-7873
Yazar: Zeynep YAZGI
Kurum: İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 13 Şubat 2019
Kabul Tarihi : 13 Haziran 2020
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2020

Bibtex @araştırma makalesi { esosder526620, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {1185 - 1197}, doi = {10.17755/esosder.526620}, title = {İNSTAGRAM KULLANIM NEDENLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Anlı, Gazanfer and Sevi̇nç, Hümeyra and Güneş, Zehra and Yazgı, Zeynep} }
APA Anlı, G , Sevi̇nç, H , Güneş, Z , Yazgı, Z . (2020). İNSTAGRAM KULLANIM NEDENLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (75) , 1185-1197 . DOI: 10.17755/esosder.526620
MLA Anlı, G , Sevi̇nç, H , Güneş, Z , Yazgı, Z . "İNSTAGRAM KULLANIM NEDENLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 1185-1197 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/53427/526620>
Chicago Anlı, G , Sevi̇nç, H , Güneş, Z , Yazgı, Z . "İNSTAGRAM KULLANIM NEDENLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 1185-1197
RIS TY - JOUR T1 - İNSTAGRAM KULLANIM NEDENLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ AU - Gazanfer Anlı , Hümeyra Sevi̇nç , Zehra Güneş , Zeynep Yazgı Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17755/esosder.526620 DO - 10.17755/esosder.526620 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1185 EP - 1197 VL - 19 IS - 75 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.526620 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.526620 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi İNSTAGRAM KULLANIM NEDENLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ %A Gazanfer Anlı , Hümeyra Sevi̇nç , Zehra Güneş , Zeynep Yazgı %T İNSTAGRAM KULLANIM NEDENLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ %D 2020 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 19 %N 75 %R doi: 10.17755/esosder.526620 %U 10.17755/esosder.526620
ISNAD Anlı, Gazanfer , Sevi̇nç, Hümeyra , Güneş, Zehra , Yazgı, Zeynep . "İNSTAGRAM KULLANIM NEDENLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 75 (Temmuz 2020): 1185-1197 . https://doi.org/10.17755/esosder.526620
AMA Anlı G , Sevi̇nç H , Güneş Z , Yazgı Z . İNSTAGRAM KULLANIM NEDENLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ. esosder. 2020; 19(75): 1185-1197.
Vancouver Anlı G , Sevi̇nç H , Güneş Z , Yazgı Z . İNSTAGRAM KULLANIM NEDENLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(75): 1185-1197.