Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 75, Sayfalar 1255 - 1274 2020-07-01

BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE GELİR YÖNETİMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA
A QUALITATIVE RESEARCH ON REVENUE MANAGEMENT IN FIVE STAR HOTEL BUSINESSES

Ersin ARIKAN [1] , Raif PARLAKKAYA [2]


Başlangıçta havayolu işletmelerinde uygulanan gelir yönetimi, diğer hizmet işletmelerinde de uygulama alanı bulmakta ve özellikle otel işletmelerinde giderek yaygınlaşan bir uygulama haline gelmektedir. Bu araştırmanın amacı otel işletmelerinde gelir yönetimi uygulamalarının değerlendirilmesi ve işletmelere olan katkılarının ortaya konulmasıdır. Araştırmanın nitel verileri 13 beş yıldızlı otel işletmesi yöneticisi ile görüşmeler yapılarak toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinden, gelir yönetiminin otel işletmelerinin gelirlerini artırmasının yanı sıra, pazar payı ve doluluk oranlarında artış sağladığı, tanıtım, reklam giderleri ile satış maliyetlerini azalttığı ve yeni müşteriler kazanılmasına katkıda bulunduğu tespit edilmiştir. Etkili bir gelir yönetimi için dağıtım kanalları ile sözleşmeler yapmanın, tanıtım ve pazarlama, doğrudan satışlar, web siteleri etkililiği, personel güçlendirme, müşteri ilişkileri yönetimi ve dinamik fiyatlandırmanın önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, bütün bu tekniklerin etkili bir biçimde uygulanabilmesi için etkili bir iletişim sisteminin oluşturulması, eğitimli personel eksikliğinin giderilmesi, tahminleme tekniklerine, raporlamaya, geçmiş verilerden yararlanmaya, tecrübeye, rakipleri izlemeye ve iletişime gereken önem verilmelidir. 

Gelir Yönetimi, Nitel Araştırma, Otel İşletmeleri
 • Akat, Ö. (2000). Pazarlama Ağırlıklı Turizm İşletmeciliği, Bursa: Ekin Kitabevi.
 • Alrumaihi, R. A. (2013). The Use of Yield Management within the Kingdom, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), University of Waikato, New Zealand.
 • Andersen, A. (1997). Yield Management in Small and Medium-sized Enterprises in the Tourism Industry, General Report, European Communities.
 • Aubke, F.,Wöber, K., Scott, N. ve Baggio, R. (2014). Knowledge Sharing in Revenue Management Teams: Antecedents and Consequences of Group Cohesion, International Journal of Hospitality Management, 41, 149-157.
 • Aziz, H.A., Saleh, M., Rasmy, H. M. ve Elshishiny, H. (2011). Dynamic Room Pricing Model for Hotel Revenue Management Systems, Egyptian Informatics Journal, 12, 177-183.
 • Baker, T. K. ve Collier, D. A. (1999) A Comparative Revenue Analysis of Hotel Yield Management Heuristics, Decision Sciences, 30 (1), 239- 264.
 • Boahen, O., Quansah, E. K. ve Sarpong, O. K. (2013). Assessing the Benefits of Yield Management in the Hospitality Industry in the Kumasi Metropolis of Ghana”, International Journal of Business and Social Research, 3 (9), 17-25.
 • Chen, L. (2006). Stochastic Programming in Revenue Management, (Doctoral Dissertation), Ohio: The Ohio State University.
 • Choi, S. ve Mattila, A. S. (2005). Impact of Information on Customer Fairness Perceptions of Hotel Revenue Management, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 46 (4), 444-451.
 • Choi, T. T. Ve Cho, V. (2000). Towards a Knowledge Discovery Framework for Yield Management in the Hong Kong Hotel Industry”, International Journal of Hospitality Management, 19 (1), 17-31.
 • Durna, U. ve Babür, S. (2011). Otel İşletmelerinde Yenilik Uygulamaları”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 3 (1), 73-98.
 • El Gayar, N. F., Atiya, A., El Shishiny, H., Zakhary., A. A. Y. F. ve Habib, H. A. A. M. (2011), An Integrated Framework for Advanced Hotel Revenue Management, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 23 (1), 84-98.
 • Gu, Z. ve Caneen, J. M. (1998). Quadratic Models for Yield Management in Hotel Rooms Operation, Progress in Tourism and Hospitality Research, 4, 245-253.
 • Hoffmann, R. (2013). Dynamic Capacity Control in Air Cargo Revenue Management, Karlsruhe: KIT Scientific Publishing.
 • Huefner, J. R. (2011). Revenue Management: A Path to Increased Profits, New York: Business Expert Press.
 • Ivanov, S. (2014). Hotel Revenue Management: From Theory to Practice, Varna: Zangador.
 • Jerenz, A. (2008). Revenue Management and Survival Analysis in the Automobile Industry, Germany: GablerVerlag.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar İlkeler Teknikler, 28. Basım, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kimes, E. S. ve Singh, S. (2009). Spa Revenue Management, Cornell Hospitality Quarterly, 50 (1), 82-95.
 • Kimes, E. S. ve Wirtz, J. (2003). Has Revenue Management Become Acceptable? Findings From an International Study on the Perceived Fairness of Rate Fences, Journal of Service Research, 6 (2), 125-135.
 • Lai, K. K. ve Ng, W. L. (2005). A Stochastic Approach to Hotel Revenue Optimization”, Computers & Operations Research, 32 (5), 1059-1072.
 • Lee-Ross, D. ve Johns, N. (1997). Yield Management in Hospitality SMEs, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 9 (2), 66-69.
 • Li, L. (2010). On the Use of Some Misspecified Models of Customer Choice in Revenue Management, (Doctoral Dissertation), University of Minnesota, Minnesota.
 • Li, W. (2011). Revenue Management in China’s Hotel Industry: Barriers and Strategies. International Conference on E-business, Management and Economics, 3, 144-147.
 • Lincoln, S. Y. ve Guba, E.G. (1985). Naturalistic Inquiry, Newbury Park: Sage Publications.
 • Liu, C. ve Lu, J. (2005). A Hybrid Optimization Model for Hotel Yield Management, Services Systems and Services Management Proceedings of ICSSSM '05, 1, 259-262.
 • Mauri, G. A. (2007). Yield Management and Perceptions of Fairness in the Hotel Business, International Review of Economics, 54 (2), 284-293.
 • McGill, I. J. ve Van Ryzin, G. J. (1999). Revenue Management: Research Overview and Prospects, Transportation Science, 33 (2), 233–256.
 • Meterelliyoz, M. ve Tan, A. (2014). Gelir Yönetimi Metodlarının Türkiye Otelcilik Sektörüne Uygulanması, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16 (3), 85-110.
 • Miles, B. M. ve A. Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis, (2nd edition), Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Padhi, S. S. Ve Aggarwal, V. (2011). Competitive Revenue Management for Fixing Quota and Price of Hotel Commodities Under Uncertainty, International Journal of Hospitality Management, 30 (3), 725-734.
 • Phumchusri, N. ve Maneesophon, P. (2014). Optimal Overbooking Decision for Hotel Rooms Revenue Management”, Journal of Hospitality and Tourism Technology, 5 (3), 261-277.
 • Rohani, A. ve Nazari, M. (2012). Impact of Dynamic Pricing Strategies on Consumer Behavior, Journal of Management Research, 4 (4), 143-159.
 • Sığırcı, Ö. (2015). Farklılaştırılmış Fiyatlandırma, Müşteri Grubu ve Para İadesinin Tüketicilerin Adalet Algısı, Tutum ve Davranışsal Niyetleri Üzerine Etkileri, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Wang, X. L. (2012). Relationship or Revenue: Potential Management Conflicts Between Customer Relationship Management and Hotel Revenue Management, International Journal of Hospitality Management, 31 (3), 864-874.
 • Weatherford, R. L. Ve Bodily, S. E. (1992). A Taxonomy and Research Overview of Perishable-Asset Revenue Management: Yield Management, Overbooking, and Pricing, Operations Research, 40 (5), 831-844.
 • Wilson, H. . (2001). Minimum Length-of-Stay Requirements as Part of Hotel RevenueManagement Systems: AreThey Legal?, The Journal of Hospitality Financial Management, 9 (1), 45-54.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 6. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yousef, D. A. (2007). The Status of Yield Management in Service Organizations in the United Arab Emirates: Results of a Survey, Journal of Business and Public Affairs, 1 (2), 1-9.
 • Yu, G. (1998). Operations Research in the Airline Industry, New York: Springer Science Business Media.
 • Yüksel, A. ve Yüksel, F.(2004). Turizmde Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Zatta, D. (2016). Revenue Management in Manufacturing: State of the Art, Application and Profit Impact in the Process Industry, Cham: Springer International Publishing.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayınlanma Tarihi YAZ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6171-1813
Yazar: Ersin ARIKAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0961-1970
Yazar: Raif PARLAKKAYA
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 11 Nisan 2019
Kabul Tarihi : 18 Nisan 2020
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2020

Bibtex @araştırma makalesi { esosder552750, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {1255 - 1274}, doi = {10.17755/esosder.552750}, title = {BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE GELİR YÖNETİMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Arıkan, Ersin and Parlakkaya, Raif} }
APA Arıkan, E , Parlakkaya, R . (2020). BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE GELİR YÖNETİMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (75) , 1255-1274 . DOI: 10.17755/esosder.552750
MLA Arıkan, E , Parlakkaya, R . "BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE GELİR YÖNETİMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 1255-1274 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/53427/552750>
Chicago Arıkan, E , Parlakkaya, R . "BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE GELİR YÖNETİMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 1255-1274
RIS TY - JOUR T1 - BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE GELİR YÖNETİMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA AU - Ersin Arıkan , Raif Parlakkaya Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17755/esosder.552750 DO - 10.17755/esosder.552750 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1255 EP - 1274 VL - 19 IS - 75 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.552750 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.552750 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE GELİR YÖNETİMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA %A Ersin Arıkan , Raif Parlakkaya %T BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE GELİR YÖNETİMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA %D 2020 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 19 %N 75 %R doi: 10.17755/esosder.552750 %U 10.17755/esosder.552750
ISNAD Arıkan, Ersin , Parlakkaya, Raif . "BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE GELİR YÖNETİMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 75 (Temmuz 2020): 1255-1274 . https://doi.org/10.17755/esosder.552750
AMA Arıkan E , Parlakkaya R . BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE GELİR YÖNETİMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA. esosder. 2020; 19(75): 1255-1274.
Vancouver Arıkan E , Parlakkaya R . BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE GELİR YÖNETİMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(75): 1255-1274.