Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 75, Sayfalar 1198 - 1211 2020-07-01

ROMAN GRAF’IN “BAY BLANC” ROMANINDA MODERNİZM, BİREY VE YABANCILAŞMA
MODERNISM, INDIVIDUAL AND ALIENATION IN ROMAN GRAF’S NOVEL OF MR BLANC

Ayhan Yavuz ÖZDEMİR [1]


Bu çalışmada, Roman Graf’ın Bay Blanc adlı romanında modernizm, birey ve yabancılaşma konuları üzerinde durulmuştur. Çalışmanın amacı, modernizmin bireyi nasıl etkilediğini yabancılaşma problemini ele alarak söz konusu romanda ortaya koymaktır. Bunun için çalışmada, metne bağlı ve metni aşkın yaklaşım biçimlerinden faydalanılmıştır. Günümüz İsviçre edebiyatının önemli temsilcileri arasında yer alan Roman Graf, Bay Blanc adlı romanında toplumun en küçük bileşeni olarak görülebilecek olan bireyi ele alır. Graf, bir yandan bireyin güvenli ve düzenli bir yaşam adına vazgeçtiklerini, diğer yandan vazgeçilenlerin sebep olduğu çelişkilerini eleştirel bir biçimde sorgular. Graf’ın yönelttiği eleştirinin odağında yanlışın farkında olan, düzeltme imkanı bulunan, ama buna karşın düzeninin bozulmaması adına riske girmeyen, çözüm için uğraşmayan birey yer alır.

0000-0002-2601-2486
Roman Graf, Bay Blanc, Modernizm
 • Asutay, B. (2018, Şubat). Antik Yunan Kültürü, Aydınlanma ve Fin de Siecle (Yüzyıl Sonu) Üçgeninde Sanatçı Sorunsalı. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11 (55), 31-36.
 • Aytaç, G. (1991). Edebiyat Yazıları 2. Ankara: İstanbul: Gündoğan Yayınları.
 • Berman, M. (2012). Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor (15. bs.). Ümit Altuğ ve Bülent Peker (Çev.). İstanbul: İletişim.
 • Çiçek, N. (2015). Franz Kafka’nın Eserlerinde Yabancılaşma Problemi. Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 5 (1), 141-162. Ecevit, Y. (2001). Türk Romanında Postmodernist Açılımlar. İstanbul: İletişim.
 • Eliuz, Ü. (2016). Toplumsal Değişimin Metinvarlığa Yansımaları: Kavram Cinayetleri. İçinde: H. İ. Delice (Ed.), Bartın Üniversitesi Uluslararası Edebiyat ve Toplum Sempozyumu (28-30 Nisan 2016) Bildiriler Kitabı 1. Cilt (s. 87-99). Bartın: Bartın Üniversitesi.
 • Fromm, E. (1997). Psikanaliz ve Zen Budizm (5. bs.). İlhan Güngören (Çev.). İstanbul: Yol Yayınları.
 • Geçen, S. (2012, Summer). İsmet Özel Şiirlerinde Başkaldırı/Modernizmin Yozlaştırdığı Düzene Başkaldırı. Turkish Studies, 7(3), 1215-1228.
 • Gelir, Y. ve Tütak, M. (2017). Modernist Bir Yazar Olarak Yusuf Atılgan. Ulakbilge, 5(13), 1091-1108.
 • Graf, R. (2012). Bay Blanc. Yeşim Tükel Kılıç (Çev.). İstanbul: Ayrıntı.
 • İlhan, N. (2012, Kış). Yabancılaşma Olgusu ve Kürk Mantolu Madonna Romanı. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5 (20), 41-59.
 • Karakuş, M. (1995). Ortaçağ Alımlamasında İçerik ve Yöntem Sorunları. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınlarından Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi, IX, 69-83.Läubli, M. (2009). Ein spätes Geschenk. Roman Graf erzählt in seinem Debüt „Herr Blanc” vom Misslingen des Lebens. (Erişim: 12/01/2019), https://liter֦aturkritik.de/id/13498.
 • Mecklenburg, N. (2011). Çağdaş Edebiyat Kuramları. İçinde: A. O. Öztürk, Z. Gülmüş ve N. Akpınar Dellal (Yay. Haz.), Alman Dili Edebiyatı ve Kültürü Üzerine Araştırmalar Prof. Dr. Hüseyin Salihoğlu Armağanı (s. 233-250). Ankara: Barış Kitap.
 • Oruç, O. (2017, December). Yaban’da Yabancılaşma ve Aidiyet Sorunu. International Journal of Languages Education and Teaching, 5(4), 787-800.
 • Öksüz, E. (2011, Summer). “Cam ve Elmas” Romanında İletişim/Sizlik ve Yabancılaşma Temaları. Turkish Studies, 6(3), 1697-1704.
 • Özbek, Y. (2007). Okumak, Anlamak, Yorumlamak. Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Özger, M. ve Parlakpınar, M. (2012,Fall). Aslı Erdoğan’ın Anlatılarında Ontolojik Sorunlar. Turkish Studies, 7(4).
 • Özher, S. (2006). Çağdaş İnsanın Tutamak Arayışı: “Aylak Adam”. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (1), 121-129.
 • Sazyek, H. (2013, Spring). Grotesk-Yabancılaşma İlişkisi Bağlamında Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Turkish Studies, 8(4), 1243-1267.
 • Talu, N. (2010). Modernlik Söylemi: Endişeli Bakışlarda Modern Birey. METU JFA, 27 (2), 141-171.
 • Topsakal, S. (2011). Hasan Ali Toptaş Romanlarında Postmodern Öğeler. Yüksek Lisans Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.
 • Uçan, H. (2009, Fall). Modernizm/Postmodernizm ve J. Derridanın Yapısökümcü Okuma ve Anlamlandırma Önerisi. Turkish Studies, 4 (8), 2283-2306.
 • Yıldırım, M. (2012). Kısa Anlatı Türleri ve Öğretimi. Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Yılmaz, Z. (2007). Hannah Arendt’te Özel Alan-Kamusal Alan Ayrımı ve Modern Çağda Toplumsal Alan. Doktora Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayınlanma Tarihi YAZ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2601-2486
Yazar: Ayhan Yavuz ÖZDEMİR
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 17 Haziran 2019
Kabul Tarihi : 28 Mayıs 2020
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2020

Bibtex @araştırma makalesi { esosder578777, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {1198 - 1211}, doi = {10.17755/esosder.578777}, title = {ROMAN GRAF’IN “BAY BLANC” ROMANINDA MODERNİZM, BİREY VE YABANCILAŞMA}, key = {cite}, author = {Özdemi̇r, Ayhan Yavuz} }
APA Özdemi̇r, A . (2020). ROMAN GRAF’IN “BAY BLANC” ROMANINDA MODERNİZM, BİREY VE YABANCILAŞMA . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (75) , 1198-1211 . DOI: 10.17755/esosder.578777
MLA Özdemi̇r, A . "ROMAN GRAF’IN “BAY BLANC” ROMANINDA MODERNİZM, BİREY VE YABANCILAŞMA" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 1198-1211 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/53427/578777>
Chicago Özdemi̇r, A . "ROMAN GRAF’IN “BAY BLANC” ROMANINDA MODERNİZM, BİREY VE YABANCILAŞMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 1198-1211
RIS TY - JOUR T1 - ROMAN GRAF’IN “BAY BLANC” ROMANINDA MODERNİZM, BİREY VE YABANCILAŞMA AU - Ayhan Yavuz Özdemi̇r Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17755/esosder.578777 DO - 10.17755/esosder.578777 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1198 EP - 1211 VL - 19 IS - 75 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.578777 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.578777 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ROMAN GRAF’IN “BAY BLANC” ROMANINDA MODERNİZM, BİREY VE YABANCILAŞMA %A Ayhan Yavuz Özdemi̇r %T ROMAN GRAF’IN “BAY BLANC” ROMANINDA MODERNİZM, BİREY VE YABANCILAŞMA %D 2020 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 19 %N 75 %R doi: 10.17755/esosder.578777 %U 10.17755/esosder.578777
ISNAD Özdemi̇r, Ayhan Yavuz . "ROMAN GRAF’IN “BAY BLANC” ROMANINDA MODERNİZM, BİREY VE YABANCILAŞMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 75 (Temmuz 2020): 1198-1211 . https://doi.org/10.17755/esosder.578777
AMA Özdemi̇r A . ROMAN GRAF’IN “BAY BLANC” ROMANINDA MODERNİZM, BİREY VE YABANCILAŞMA. esosder. 2020; 19(75): 1198-1211.
Vancouver Özdemi̇r A . ROMAN GRAF’IN “BAY BLANC” ROMANINDA MODERNİZM, BİREY VE YABANCILAŞMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(75): 1198-1211.