Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 75, Sayfalar 1354 - 1370 2020-07-01

HASTANE İŞLETMELERİNDE MALİYET ANALİZİ YAPILIRKEN KARŞILAŞILAN ZORLUKLARIN İNCELENMESİ

İlknur ARSLAN ÇİLHOROZ [1] , Enver BOZDEMİR [2]


Hastane işletmelerinin yapısı gereği maliyet analizi çalışmalarının yapılmasında bazı zorluklar vardır. Bu çalışmanın amacı hastane işletmelerinde maliyet analizi uygulamaları yapılırken ne tür zorluklarla karşılaşıldığını ortaya koyarak analizcilere ve ilgili yöneticilere faydalı bilgiler sunmaktır. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’de faaliyette bulunan özel hastane, Sağlık Bakanlığı hastaneleri, üniversite hastaneleri ve şehir hastanelerindeki üst düzey yöneticilere yönelik hazırlanan anket formu kullanılarak araştırma veriler elde edilmiştir. Çalışmadan elde edilen veriler SPSS 22.0 paket programı kullanılarak tanımlayıcı istatistikler ve hipotez testleri yoluyla analiz edilmiştir. Elde edilen bulgularda Sağlık Bakanlığı hastanelerinin %48’1’inde maliyet analizinin yapılmadığı, özel hastanelerin %49’unda ve şehir hastanelerinin %50’sinde maliyet analizinin medikal/muhasebe bölümünde yapıldığı ve üniversite hastanelerinin %46,8’inde ise finans bölümünde yapıldığı görülmüştür. Sağlık hizmetlerinin oldukça karmaşık ve değişken olması, gider çeşitlerinin, yerlerinin ve merkezlerinin karmaşık olması, hastanede üretilen hizmetin maliyeti ne olursa olsun devlet tarafından belirlenmiş bir satış fiyatının olması ve üretilen hizmetin fiyatının maliyet hesaplarına bağlı değil SUT fiyatıyla tespit edilmiş olması en fazla karşılaşılan zorluklar olduğu tespit edilmiştir. Buna göre, hastane yöneticilerinin maliyet analizine gereken önemi vermedikleri ve karşılaştıkları zorlukların sağlık hizmetlerinin ve maliyet unsurlarının kendilerine has özelliklerinden kaynaklı olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hastane İşletmeleri, Hastane Yöneticileri, Maliyet Analizi, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi 

Hastane İşletmeleri;, Hastane Yöneticileri;, Maliyet Analizi;, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi.
 • Ağırbaş, İ., Gök, H., Akbulut, Y., ve Önder, Ö. R. (2012). hastanelerde maliyet analizi ve tıbbi rehabilitasyon hizmetlerinde birim maliyet hesaplanması, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi, 15(2).
 • Bozdemir, E., (2019), Sağlık işletmelerinde maliyet muhasebesi ve analizi, Gazi Kitapevi, Eylül, Ankara.
 • Cardinaels, E., Roodhooft, F., & Herck, G. V. (2004). Drivers of cost system development in hospitals: results of a survey. Health Policy, 69(2), 239-252.
 • Carroll, N., and Lord, J. C. (2016). The growing ımportance of cost accounting for hospitals, Journal of Health Care Finance, 43(2), 172-185.
 • Çarıkçı, O., ve Acar, D., (2017). Hastane yöneticilerinin ileri maliyet yönetimi yaklaşımlarına ve hastane maliyetlerini etkileyen faktörlere ilişkin görüşlerinin incelenmesi, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 20(3), 275-298.
 • Drury, C. M. (1992). Management and cost accounting, Springer Science, Business Media New York.
 • Erkol, Ü. ve Ağırbaş, İ. (2011). Hastanelerde maliyet analizi ve faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemine dayalı bir uygulama, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 64 (2), 87-95.
 • Esatoğlu, A. E., Ağırbaş, İ., Payziner, P. D., Akbulut, Y., Göktaş, B., Özatkan, Y., ve Atasoy, K. Ç. (2010). Ankara üniversitesi tıp fakültesi hastanelerinde maliyet analizi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 63(01), 17-27.
 • Feinglass, J., Martin, G. J., & Sen, A. (1991). The financial effect of physician practice style on hospital resource use, Health Services Research, 26(2), 183-205.
 • Gapenski, L.C. (2007). Health care finance: an ıntroduction to accounting and financial management, AUPHA, USA.
 • Gündüz, H.E. (2002). Sağlık kurumlarında maliyet bilgisi, Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi, Kerim Banar (Ed.), Anadolu Üniversitesi Yayını No:1414, Eskişehir.
 • Güzel, R. (2012). Şahinbey araştırma ve uygulama hastanesi acil tıp anabilim dalı erişkin acil servisi maliyet analizi, Yayımlanmamış Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık Tezi, Gaziantep.
 • Kaplan, R. S., ve Porter, M. E. (2011). The big ıdea, how to solve the cost crisis in health care, Harvard Business Review, September, 89(9), 47-64.
 • Karahan, A. (2007). Hastane işletmelerinde örgütsel yapıdan kaynaklanan çatışmalar ve afyon kocatepe üniversitesi araştırma ve uygulama hastanesi örneği, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Moore R. W., (1991). The influence of the hospital financial officer, Health Care Financial Management Rewiew, 16(1), 65-72.
 • Mut, S., ve Ağırbaş, İ. (2017). Hastanelerde maliyet analizi: ankarada hizmet sunan ikinci basamak bir kamu hastanesinde uygulama, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(16), 202-217.
 • Özgülbaş, N., ve Tarcan, M. (2013). Sağlık kurumlarında maliyet yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayını, (2865). Eskişehir.
 • Özkan O., Kutlu G., Aydın, J. C., Aydemir, İ. ve Ağırbaş, İ., (2014). Hastanelerde maliyet analizi ve örnek bir uygulama, 8. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi” 10- 12 Eylül 2014, Girne/K.K.T.C.
 • Taheri, P. A., Butz, D. A., Dechert, R., & Greenfield, L. J. (2001). How DRGs hurt academic health systems, Journal of the American College of Surgeons, 193(1), 1-8.
 • Vo, T.Q., Chaikledkaew, U., Hoang, M.V., Nguyen, H.T. ve Riewpaiboon, A. (2018). Hospital cost analysis in developing countries: a methodological comparison in vietnam. Asian Journal of Pharmaceutics Jan-March, (Special Issue), 8-18.
Birincil Dil tr
Konular İşletme Finans
Yayınlanma Tarihi YAZ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4030-0158
Yazar: İlknur ARSLAN ÇİLHOROZ
Kurum: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0845-1602
Yazar: Enver BOZDEMİR (Sorumlu Yazar)
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Kasım 2019
Kabul Tarihi : 16 Haziran 2020
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2020

Bibtex @araştırma makalesi { esosder641487, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {1354 - 1370}, doi = {10.17755/esosder.641487}, title = {HASTANE İŞLETMELERİNDE MALİYET ANALİZİ YAPILIRKEN KARŞILAŞILAN ZORLUKLARIN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Arslan Çi̇lhoroz, İlknur and Bozdemi̇r, Enver} }
APA Arslan Çi̇lhoroz, İ , Bozdemi̇r, E . (2020). HASTANE İŞLETMELERİNDE MALİYET ANALİZİ YAPILIRKEN KARŞILAŞILAN ZORLUKLARIN İNCELENMESİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (75) , 1354-1370 . DOI: 10.17755/esosder.641487
MLA Arslan Çi̇lhoroz, İ , Bozdemi̇r, E . "HASTANE İŞLETMELERİNDE MALİYET ANALİZİ YAPILIRKEN KARŞILAŞILAN ZORLUKLARIN İNCELENMESİ" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 1354-1370 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/53427/641487>
Chicago Arslan Çi̇lhoroz, İ , Bozdemi̇r, E . "HASTANE İŞLETMELERİNDE MALİYET ANALİZİ YAPILIRKEN KARŞILAŞILAN ZORLUKLARIN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 1354-1370
RIS TY - JOUR T1 - HASTANE İŞLETMELERİNDE MALİYET ANALİZİ YAPILIRKEN KARŞILAŞILAN ZORLUKLARIN İNCELENMESİ AU - İlknur Arslan Çi̇lhoroz , Enver Bozdemi̇r Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17755/esosder.641487 DO - 10.17755/esosder.641487 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1354 EP - 1370 VL - 19 IS - 75 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.641487 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.641487 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi HASTANE İŞLETMELERİNDE MALİYET ANALİZİ YAPILIRKEN KARŞILAŞILAN ZORLUKLARIN İNCELENMESİ %A İlknur Arslan Çi̇lhoroz , Enver Bozdemi̇r %T HASTANE İŞLETMELERİNDE MALİYET ANALİZİ YAPILIRKEN KARŞILAŞILAN ZORLUKLARIN İNCELENMESİ %D 2020 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 19 %N 75 %R doi: 10.17755/esosder.641487 %U 10.17755/esosder.641487
ISNAD Arslan Çi̇lhoroz, İlknur , Bozdemi̇r, Enver . "HASTANE İŞLETMELERİNDE MALİYET ANALİZİ YAPILIRKEN KARŞILAŞILAN ZORLUKLARIN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 75 (Temmuz 2020): 1354-1370 . https://doi.org/10.17755/esosder.641487
AMA Arslan Çi̇lhoroz İ , Bozdemi̇r E . HASTANE İŞLETMELERİNDE MALİYET ANALİZİ YAPILIRKEN KARŞILAŞILAN ZORLUKLARIN İNCELENMESİ. esosder. 2020; 19(75): 1354-1370.
Vancouver Arslan Çi̇lhoroz İ , Bozdemi̇r E . HASTANE İŞLETMELERİNDE MALİYET ANALİZİ YAPILIRKEN KARŞILAŞILAN ZORLUKLARIN İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(75): 1354-1370.