Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 75, Sayfalar 1407 - 1418 2020-07-01

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİNDEN ELDE EDİLEN YILLIK GELİR-GİDER, KAR-ZARAR İNCELENMESİ VE BİR MODEL ÖNERİSİ
ANALYSIS OF THE HOME HEALTH CARE UNIT IN TERMS OF ANNUAL INCOME-EXPENSE AND PROFIT-LOSS AND A MODEL PROPOSAL

Mehmet Emin KURT [1] , Ali CEYLAN [2] , İ̇brahim ÇEMBERLİTAŞ [3]


2010 yılından bu yana 81 ilde sağlık bakanlığına bağlı 2. ve 3. basamak evde sağlık hizmetleri birimleri tarafından sunulan hizmetlerin elde edilen gelirleri noktasında mevcut hastane döner sermaye bütçelerine negatif ya da pozitif yönde olası etkileri, mevcut hastanelerin bu hizmetleri sunarken elde ettikleri gelir-gider ve kâr-zararları açısından büyük önem taşımaktadır. Sağlık sektörünün sunmuş oldukları hizmetler kâr-zarar açısından değerlendirilmemesi gereken hizmet türleri iken mevcut döner sermaye ek ödemlerinden çalışanlara yapılması gereken ödemelerin aksine farklı hizmet sunum birimlerinin giderlerine harcanmış olması çalışanlar için emek-kazanç dengesini bozmaktadır. Bu durumun hastane döner sermayelerine negatif yönde etkisi ile mevcut evde sağlık hizmetlerinin sunumu noktasında iyileştirilmelerini zorunlu kılmaktadır. Bütçe uygulama tebliği içerisinde evde sağlık hizmetleri 112 komuta merkezleri gibi riskli birimler statüsünde ele alınıp yeniden sunmuş oldukları hizmet ücret tarifeleri gözden geçirilmelidir. Çalışma bir kamu hastanesinin evde sağlık hizmetleri biriminin yıllık hizmet sunumunun gelir-gider dengesine göre kâr-zarar açısından durumunun incelenmesini içermektedir. Sonuç olarak talep edilen düzenleme ile evde sağlık hizmetleri birimlerinin yeniden dizaynı sayesinde hizmet daha çok hastaya ulaştırılabilir niteliğe kavuşacaktır. Yani yeniden fiyat tarifesi hastane döner sermaye üzerinde ki baskıyı azaltırken hastane yönetimleri tarafından birimin işleyişi daha geniş bir hasta kitlesine ulaştırılabilir organizasyona kavuşturulabilecek ayrıca sağlık personelinin elde edeceği döner sermaye ek ödeme dengesini bozmayacağı sonucuna götürecektir.
Evde Sağlık Hizmetleri, Yıllık Gelir-Gider, Kar-Zarar
 • Akdemir N., Bostanoğlu H., Yurtsever S., et al.(2011). Yatağa bağımlı hastaların evde yaşadıkları sağlık sorunlarına yönelik evde bakım hizmet gereksinimleri, Dicle Tıp Dergisi; 38(1):57-65.
 • Aydın M., Dişçigil G., (2017). Evde bakım hizmeti alanlarda sosyal izolasyon, Jour Turk Fam Phy; 08 (4): 95-99. Doi: 10.15511/tjtfp.17.00495.
 • Demirci Şahin A. ve ark.(2017). Evde Bakım Hastalarında Bası Yaraları ve Hastaların Demografik Özellikleri, Konuralp Tıp Dergisi; 9(1):14-18.
 • https://www.saglik.gov.tr/TR,11271/saglik-bakanliginca-sunulan-evde-saglik-hizmetlerinin-uygulama-usul-ve-esaslari-hakkinda-yonerge.html.,2016 (Güncelleme Tarihi: 16.02.2016) Erişim Tarihi: 7/12/2018
 • http://www.tdb.org.tr/tdb/v2/ekler/SUT/2013/SUT_revize_25.03.2017.pdf, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği-2013, Erişim Tarihi: 7/01/2019
 • https://www.xxx/pompatest/History.aspx (XXX Firması Aylık Araç Yakıt Ücretleri) Erişim Tarihi: 11/01/2019
 • http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/08/20150809-10.htm, Kamu Hastaneleri Ek Ödeme Yönetmeliği-2015 Erişim Tarih:3/02/2019
 • http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/03/20050310-5.htm, Evde Bakım Hizmetleri Hakkında Yönetmelik-2005, Erişim Tarihi:4/02/2019
 • http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/12/20061207-7.htm, Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Uygulanan “Medula” Sistemi Hakkında Tebliğ-2006, Erişim Tarihi: 02/02/2019
 • https://www.tig.saglik.gov.tr/TR,26173/kamu-saglik-hizmetleri-fiyat-tarifesi-guncellenmistir.html, Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi-2018, Erişim Tarihi: 01.01.2019
 • Işık O., Kandemir A., Erişen M.A., Fidan C. (2016). Evde Sağlık Hizmeti Alan Hastaların Profili ve Sunulan Hizmetin Değerlendirilmesi, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 2016; 19(2): 171-186.
 • McCaffrey, N., Aga,r M., Harlum, J., Karnon, J., Currow, D. and Eckermann, S. (2013). Is home-based palliative care cost-effective? An economic evaluation of the Palliative Care Extended Packages at Home (PEACH) pilot. BMJ Support Palliat Care, 3 (4), 431-435.
 • Parker, G., Spiers, G., Gridley, K., Atkin, K., Birks, Y., Lowson, K. and et al. (2013). Systematic review of international evidence on the effectiveness and costs of paediatric home care for children and young people who are ill. Child Care Health Dev., 39(1), 1-19.
 • Smith, S., Brick, A., O'Hara, S. and Normand, C. (2014). Evidence on the cost and cost-effectiveness of palliative care: a literature review. Palliat Med., 28(2), 130-150.
 • Torun N. (2016), Evde Bakım Hizmetlerine Yönelik Yapılan Maliyet Etkililik Çalışmalarına Genel Bir Bakış, Uluslararası Sağlık Yönetimi Ve Stratejileri Araştırma Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, 12-23.
 • Yücel D., Ünalan P.C.(2015). Sağlık Bakanlığı Evde Sağlık/Bakım Hi̇zmetleri̇ Sunumu Mevzuatında Güncel Durum, Turkısh Famıly Physıcıan, Cilt: 6 Sayı: 2, 87-95
Birincil Dil tr
Konular İşletme Finans
Yayınlanma Tarihi YAZ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7181-8681
Yazar: Mehmet Emin KURT
Kurum: DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7181-8681
Yazar: Ali CEYLAN
Kurum: DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2489-9060
Yazar: İ̇brahim ÇEMBERLİTAŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 7 Ocak 2020
Kabul Tarihi : 4 Mayıs 2020
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2020

Bibtex @araştırma makalesi { esosder671840, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {1407 - 1418}, doi = {10.17755/esosder.671840}, title = {EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİNDEN ELDE EDİLEN YILLIK GELİR-GİDER, KAR-ZARAR İNCELENMESİ VE BİR MODEL ÖNERİSİ}, key = {cite}, author = {Kurt, Mehmet Emin and Ceylan, Ali and Çemberli̇taş, İ̇brahim} }
APA Kurt, M , Ceylan, A , Çemberli̇taş, İ . (2020). EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİNDEN ELDE EDİLEN YILLIK GELİR-GİDER, KAR-ZARAR İNCELENMESİ VE BİR MODEL ÖNERİSİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (75) , 1407-1418 . DOI: 10.17755/esosder.671840
MLA Kurt, M , Ceylan, A , Çemberli̇taş, İ . "EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİNDEN ELDE EDİLEN YILLIK GELİR-GİDER, KAR-ZARAR İNCELENMESİ VE BİR MODEL ÖNERİSİ" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 1407-1418 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/53427/671840>
Chicago Kurt, M , Ceylan, A , Çemberli̇taş, İ . "EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİNDEN ELDE EDİLEN YILLIK GELİR-GİDER, KAR-ZARAR İNCELENMESİ VE BİR MODEL ÖNERİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 1407-1418
RIS TY - JOUR T1 - EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİNDEN ELDE EDİLEN YILLIK GELİR-GİDER, KAR-ZARAR İNCELENMESİ VE BİR MODEL ÖNERİSİ AU - Mehmet Emin Kurt , Ali Ceylan , İ̇brahim Çemberli̇taş Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17755/esosder.671840 DO - 10.17755/esosder.671840 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1407 EP - 1418 VL - 19 IS - 75 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.671840 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.671840 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİNDEN ELDE EDİLEN YILLIK GELİR-GİDER, KAR-ZARAR İNCELENMESİ VE BİR MODEL ÖNERİSİ %A Mehmet Emin Kurt , Ali Ceylan , İ̇brahim Çemberli̇taş %T EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİNDEN ELDE EDİLEN YILLIK GELİR-GİDER, KAR-ZARAR İNCELENMESİ VE BİR MODEL ÖNERİSİ %D 2020 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 19 %N 75 %R doi: 10.17755/esosder.671840 %U 10.17755/esosder.671840
ISNAD Kurt, Mehmet Emin , Ceylan, Ali , Çemberli̇taş, İ̇brahim . "EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİNDEN ELDE EDİLEN YILLIK GELİR-GİDER, KAR-ZARAR İNCELENMESİ VE BİR MODEL ÖNERİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 75 (Temmuz 2020): 1407-1418 . https://doi.org/10.17755/esosder.671840
AMA Kurt M , Ceylan A , Çemberli̇taş İ . EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİNDEN ELDE EDİLEN YILLIK GELİR-GİDER, KAR-ZARAR İNCELENMESİ VE BİR MODEL ÖNERİSİ. esosder. 2020; 19(75): 1407-1418.
Vancouver Kurt M , Ceylan A , Çemberli̇taş İ . EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİNDEN ELDE EDİLEN YILLIK GELİR-GİDER, KAR-ZARAR İNCELENMESİ VE BİR MODEL ÖNERİSİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(75): 1407-1418.