Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 76, Sayfalar 1810 - 1826 2020-10-15

ENDÜSTRİ 4.0 KAPSAMINDA TEORİK BİR ANALİZ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
THEORETICAL ANALYSIS OF INDUSTRY 4.0: THE CASE OF TURKEY

THEORETICAL ANALYSIS OF INDUSTRY 4.0: THE CASE OF TURKEY

Hicran KASA [1] , Gözde ARSLAN [2]


Su ve buhar enerjisinin mekanik üretim tesislerinde kullanılması ile başlayan endüstri devriminin ilk aşaması, dünyada köklü bir değişim yaratmakla birlikte diğer yeniliklerin de kapısını aralamıştır. 20. yüzyılın başlarında elektrik enerjisi ile kitlesel üretimin gerçekleşmesi sonucunda endüstri devriminin ikinci basamağı ortaya çıkmıştır. Üçüncü basamak ise 1970’lerden sonra bilgi teknolojilerinin hayatımıza girmesi ile var olmuştur. 21. YY’a gelindiğinde siber ve fiziksel sistemlerin bir arada kullanılması ile endüstri devriminin dördüncü basamağı yani ‘’Endüstri 4.0’’ aşamasına geçilmiştir. Endüstriyel gelişimler beraberinde bazı avantaj ve dezavantajları da birlikte getirmiştir. Bu çalışmada, Endüstri 4.0’ın aşamaları, konu ile ilgili literatür, etkileri ve bu süreçten etkilenen unsurlara yer verilmiştir. Ayrıca Türkiye ekonomisine yönelik endüstri 4.0 kapsamında değerlendirilebilecek teknolojik ürün türleri, dış ticarete etkileri ve yaratılan ekonomik değerin diğer ülkeler ile kıyasına da yer verilmiştir. Son olarak, Ar-Ge faaliyetleri ve Eğitimin Teknolojik değişim ve dönüşüm üzerindeki etkileri vurgulanmıştır.
Endüstri 4.0, İnovasyon, İhracat, , Türkiye
 • A. A. Kireeva, A. A. Tsoi, “Mechanisms for Forming IT-clusters as “Growth Poles” in Regions of Kazakhstan on the Way to “Industry 4.0”, Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, Cilt. 11, Sayı 2, 2018.
 • A. F. Özsoylu, “Endüstri 4.0”, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt. 21, Sayı.1, ss. 41-64, 2017.
 • A. R. Ersoy, “Endüstri 4.0 Yolculuğu Tepeden Başlamalı”, Deloitte, Cilt. 8, 2018.
 • Alakbarov, N., Gündüz, M., & Erkan, B. (2018). Türkiye'de Ekonomik Büyümenin Belirleyicisi Olarak Toplam Faktör Verimliliği. Dumlupinar University Journal of Social Science/Dumlupinar Üniversitesi Soysyal Bilimler Dergisi, (57).
 • Alçın, S. (2016). Üretim için yeni bir izlek: sanayi 4.0. Journal of Life Economics, 3(2), 19-30.
 • B. Kesayak, “Endüstri Tarihine Kısa Bir Yolculuk”, https://www.endustri40.com, https://www.endustri40.com/endustri-tarihine-kisa-bir-yolculuk/, (Son Erişim: Aralık 2018).
 • Bulut, E., & Akçacı, T. (2017). Endüstri 4.0 Ve İnovasyon Göstergeleri Kapsamında Türkiye Analizi. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 4(7), 55-77.
 • C. Çiftçi, G. Aykaç, “İçsel Büyüme Modelleri ve Küreselleşme Sürecinde Gelişmekte Olan Ülkelerin Konumları”, Sosyoekonomi, sayı. 1, 2011.
 • E. Aydın, “Türkiye’de Teknolojik İlerleme İle İstihdam Yapısındaki Değişme Projeksiyonu: Endüstri 4.0 Bağlamında Ampirik Analiz”, Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt. 16, Sayı. 31, ss.461-471, 2018,
 • E. Yazıcı, H. Düzkaya, “Endüstri Devriminde Dördüncü Dalga ve Eğitim: Türkiye Dördüncü Dalga Endüstri Devrimine Hazır mı?”, Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, Cilt. 7, Sayı No: 13, ss. 49-88, 2016.
 • G. Reischauer, “Industry 4.0 As Policy-Driven Discourse To Institütionalize Innovation Systems In Manufacturing”, Technological Forecasting & Social Change, ss.26-33, 2018.
 • H. İşler, “4. Sanayi Devriminin (Endüstri 4.0) Dinamikleri ve Olası Sonuçları”, http://apelasyon.com, , http://bit.ly/1OBO023, Sayı 52, (Son Erişim: Aralık 2018).
 • H. Kagermann, W. Wahlster, J. Helbig, “Recommendations For Implementing The Strategic Initiative Industrie 4.0”, National Academy of Science and Engineering, 2013.
 • H.Lasl, H.G. Kemper, P. Fettke, T. Felt, M. Hoffmann, “Industry 4.0”, Business & Information Systems Engineering, Sayı 4, 2014.
 • L. Li, “China's manufacturing locus in 2025: With a comparison of “Made-in-China 2025” and “Industry 4.0”, Technological Forecasting and Social Change, Cilt. 135, ss. 66-74, 2018.
 • L. S. Dalenogare, G. B. Benitez, N. F. Ayala, A. G. Frank, “The Expected contribution of Industry 4.0 Technologies for Industrial Performance”, International Journal of Production Economics, Cilt. 204, ss. 383-394, 2018.
 • Lasi, H., Fettke, P., Kemper, H. G., Feld, T., & Hoffmann, M. (2014). Industry 4.0. Business & information systems engineering, 6(4), 239-242.
 • M. Hermann, T. Pentek, B. Otto, “Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios”, Hawaii International Conference on System Sciences, Sayı 49, 2016.
 • M. L. Tseng, R.R Tan, S. H. Chiu, C. F. Chien, T.C. Kuo, “Circular economy meets industry 4.0: Can big data drive industrial symbiosis?”, Resources, Conservation & Recycling, Cilt. 131, ss. 146-147, 2018.
 • M. Z. Nafchi, H. Mohelska, “Effects of Industry 4.0 on the Labor Markets of Iran and Japan”, Economies, Cilt. 6, 39, 2018.
 • R. Marror, H. Arman, S. Mousa, The Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0): A Social Innovation Perspective”, Technology Innovation Management Review, Cilt 7, Sayı 11, 2017.
 • S. Aksoy, “Değişen Teknolojiler ve Endustri 4.0: Endustri 4.0’ı Anlamaya Dair Bir Giriş”, SAV Katkı, Sayı 4, sayfa 34-44, 2017.
 • S. Genç, “Turkey’s Proceed on Industry 4.0”, Sosyoekonomi, Cilt. 26(36), ss. 235-243, 2018.
 • Yıldız, A. (2018). Endüstri 4.0 ve akıllı fabrikalar. Sakarya University Journal of Science, 22(2), 546-556.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7266-0313
Yazar: Hicran KASA (Sorumlu Yazar)
Kurum: TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9763-8585
Yazar: Gözde ARSLAN
Kurum: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 27 Aralık 2019
Kabul Tarihi : 10 Eylül 2020
Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2020

Bibtex @araştırma makalesi { esosder665849, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {1810 - 1826}, doi = {10.17755/esosder.665849}, title = {ENDÜSTRİ 4.0 KAPSAMINDA TEORİK BİR ANALİZ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Kasa, Hicran and Arslan, Gözde} }
APA Kasa, H , Arslan, G . (2020). ENDÜSTRİ 4.0 KAPSAMINDA TEORİK BİR ANALİZ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (76) , 1810-1826 . DOI: 10.17755/esosder.665849
MLA Kasa, H , Arslan, G . "ENDÜSTRİ 4.0 KAPSAMINDA TEORİK BİR ANALİZ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 1810-1826 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/56179/665849>
Chicago Kasa, H , Arslan, G . "ENDÜSTRİ 4.0 KAPSAMINDA TEORİK BİR ANALİZ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 1810-1826
RIS TY - JOUR T1 - ENDÜSTRİ 4.0 KAPSAMINDA TEORİK BİR ANALİZ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ AU - Hicran Kasa , Gözde Arslan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17755/esosder.665849 DO - 10.17755/esosder.665849 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1810 EP - 1826 VL - 19 IS - 76 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.665849 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.665849 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ENDÜSTRİ 4.0 KAPSAMINDA TEORİK BİR ANALİZ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ %A Hicran Kasa , Gözde Arslan %T ENDÜSTRİ 4.0 KAPSAMINDA TEORİK BİR ANALİZ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ %D 2020 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 19 %N 76 %R doi: 10.17755/esosder.665849 %U 10.17755/esosder.665849
ISNAD Kasa, Hicran , Arslan, Gözde . "ENDÜSTRİ 4.0 KAPSAMINDA TEORİK BİR ANALİZ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 76 (Ekim 2020): 1810-1826 . https://doi.org/10.17755/esosder.665849
AMA Kasa H , Arslan G . ENDÜSTRİ 4.0 KAPSAMINDA TEORİK BİR ANALİZ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. esosder. 2020; 19(76): 1810-1826.
Vancouver Kasa H , Arslan G . ENDÜSTRİ 4.0 KAPSAMINDA TEORİK BİR ANALİZ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(76): 1810-1826.
IEEE H. Kasa ve G. Arslan , "ENDÜSTRİ 4.0 KAPSAMINDA TEORİK BİR ANALİZ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, c. 19, sayı. 76, ss. 1810-1826, Eki. 2020, doi:10.17755/esosder.665849