Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 76, Sayfalar 1999 - 2011 2020-10-15

AN EMPIRICAL APPLICATION ON THE CAUSALITY RELATIONSHIP AMONG FEAR INDEX (VIX), BITCOIN PRICES AND BIST100 INDEX
KORKU ENDEKSİ(VIX), BİTCOİN FİYATLARI VE BİST100 ENDEKSİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA

AN EMPIRICAL APPLICATION ON THE CAUSALITY RELATIONSHIP AMONG FEAR INDEX (VIX), BITCOIN PRICES AND BIST100 INDEX

Mert Baran TUNÇEL [1] , Samet GÜRSOY [2]


21. yüzyıl toplumsal alanda birçok yeniliği beraberinde getirirken hiç şüphesiz küresel piyasalar açısından da değişim kaçınılmaz olmuştur. Bu değişikliklerden biri de piyasalardaki risk algısı olmuştur. Riskin yönetilmesi her geçen gün daha da önemli hale gelmektedir. Günümüzde uluslararası piyasalarda oluşan finansal risklerin ölçülmesine olanak tanıyan birçok risk endeksi olmakla birlikte en çok takip edilenlerden birinin de VIX korku endeksidir. Uluslararası yatırım kararı alınırken bu endeks yol gösterici olmakta ve özellikle finansal piyasalardaki fonların yönetilmesinde önemli rol oynamaktadır. Finansal piyasalarda ortaya çıkan başka bir yenilik ise kripto para piyasaları olurken, uluslararası yatırımcının ilgisi her geçen gün daha da artmakta ve hatta bu paralarla alışveriş yapılmasını özendiren kurumların sayısı da artış göstermektedir. Bu bağlamda Bitcoine olan bu ilgi bu çalışmanın da ortaya çıkmasında motivasyon kaynaklarından biri olmuştur. Bu çalışmada 06.08.2010 ile 06.01.2020 dönemleri arasında günlük Bitcoin fiyatları ile BİST100 ve VIX korku endeksi arasındaki nedensellik ilişkisi test edilmiştir. Öncelikli olarak yapısal kırılmayı dikkate alan Zivot-Andrews testi ile durağanlık sınanmış ve daha sonra Toda Yamamoto nedensellik analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda Bitcoin fiyatlarının her iki değişken üzerinde anlamlı bir ilişki içinde olmadığı görülürken, VIX endeksinden BİST100 endeksine doğru tek yönlü bir nedensellik etkisi gerçekleştirdiği tespit edilmiştir.
Kripto Para, Finansal Piyasalar, Bitcoin
  • Akdağ, S. (2019). VIX Korku Endeksinin Finansal Göstergeler Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(1): 235-256. doi: 10.17218/hititsosbil.522619. Bouri, E., Gupta, R., Tiwari, A. K., ve Roubaud, D. (2017). Does Bitcoin Hedge Global Uncertainty? Evidence From Wavelet-Based Quantile-in-Quantile Regressions. Finance Research Letters, 23, 87-95. Coşkun, A. ve Kaya, A. (2015). VIX Endeksi Menkul Kıymet Piyasalarının Bir Nedeni Midir? Borsa İstanbul Örneği. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 16(1): 175-186. Çakmak, M. (2019). Kripto Paraların Gelişim Süreci, Blok Zincir Teknolojisi ve Kripto Paraların Türkiye’de Vergilendirilmesi. Yüksek lisans Tezi. T.C. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Uluslararası İktisat Bilim Dalı, İstanbul. Erdoğdu, H. ve Baykut, E. (2016). BİST Banka Endeksi’nin (XBANK) VIX ve MOVE Endeksleri ile İlişkisinin Analizi. Türkiye Bankalar Birliği Bankacılar Dergisi, 98, 57-72. Hatipoğlu, M. ve Tekin, B. (2017). VIX Endeksi, Döviz Kuru Petrol Fiyatlarının BIST 100 Endeksi Üzerindeki Etkileri: Bir Kuantil Regresyon Yaklaşımı. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 7(3): 627-634. Kızıl, E. (2019). Türkiye'de Kripto Paranın Vergilendirilmesi ve Muhasebeleştirilmesi. Mali Çözüm Dergisi/Financial Analysis, 29(155): 179-196. Konuşkan, A., Teker, T., Ömürbek, V. ve Bekci, İ. (2019). Kripto Paraların Fiyatları Arasındaki İlişkinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma. Süleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences, 24(2): 311-318. Köse, A. K., ve Akkaya, M. (2016). Beklenti ve Güven Anketlerinin Finansal Piyasalara Etkisi: BIST 100 Üzerine Bir Uygulama. Bankacılar Dergisi, 99, 3-15. Sadeghzadeh, K. (2018). Borsanın Psikolojik Faktörlere Duyarlılığı: Oynaklık Endeksi (VIX) Ve Tüketici Güven Endeksi (TGE) İle BİST 100 Endeksi Arasındaki İlişkiler. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19(2): 238-253. Sarıtaş, H., ve Nazlıoğlu, E. H. (2019). Korku Endeksi, Hisse Senedi Piyasası ve Döviz Kuru İlişkisi: Türkiye İçin Ampirik Bir Analiz. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(4): 542-551. Topaloğlu, E. E. (2019). Kripto Para Bitcoin Ve Döviz Kurları İlişkisi: Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(2): 367-382. https://tr.investing.com/analysis/korku-endeksi-trmanyor-200430978 (Erişim Tarihi: 28.01.2020) https://www.yatirimkredi.com/vix-endeksi-volalite-endeksi-nedir.html) (Erişim Tarihi: 28.01.2020)
Birincil Dil tr
Konular İktisat, İşletme Finans
Yayınlanma Tarihi Güz
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8554-8080
Yazar: Mert Baran TUNÇEL
Kurum: ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ, ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU, MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1020-7438
Yazar: Samet GÜRSOY (Sorumlu Yazar)
Kurum: MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 2 Nisan 2020
Kabul Tarihi : 16 Haziran 2020
Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2020

Bibtex @araştırma makalesi { esosder712702, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {1999 - 2011}, doi = {10.17755/esosder.712702}, title = {KORKU ENDEKSİ(VIX), BİTCOİN FİYATLARI VE BİST100 ENDEKSİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {Tunçel, Mert Baran and Gürsoy, Samet} }
APA Tunçel, M , Gürsoy, S . (2020). KORKU ENDEKSİ(VIX), BİTCOİN FİYATLARI VE BİST100 ENDEKSİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (76) , 1999-2011 . DOI: 10.17755/esosder.712702
MLA Tunçel, M , Gürsoy, S . "KORKU ENDEKSİ(VIX), BİTCOİN FİYATLARI VE BİST100 ENDEKSİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 1999-2011 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/56179/712702>
Chicago Tunçel, M , Gürsoy, S . "KORKU ENDEKSİ(VIX), BİTCOİN FİYATLARI VE BİST100 ENDEKSİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 1999-2011
RIS TY - JOUR T1 - KORKU ENDEKSİ(VIX), BİTCOİN FİYATLARI VE BİST100 ENDEKSİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA AU - Mert Baran Tunçel , Samet Gürsoy Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17755/esosder.712702 DO - 10.17755/esosder.712702 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1999 EP - 2011 VL - 19 IS - 76 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.712702 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.712702 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi KORKU ENDEKSİ(VIX), BİTCOİN FİYATLARI VE BİST100 ENDEKSİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA %A Mert Baran Tunçel , Samet Gürsoy %T KORKU ENDEKSİ(VIX), BİTCOİN FİYATLARI VE BİST100 ENDEKSİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA %D 2020 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 19 %N 76 %R doi: 10.17755/esosder.712702 %U 10.17755/esosder.712702
ISNAD Tunçel, Mert Baran , Gürsoy, Samet . "KORKU ENDEKSİ(VIX), BİTCOİN FİYATLARI VE BİST100 ENDEKSİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 76 (Ekim 2020): 1999-2011 . https://doi.org/10.17755/esosder.712702
AMA Tunçel M , Gürsoy S . KORKU ENDEKSİ(VIX), BİTCOİN FİYATLARI VE BİST100 ENDEKSİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA. esosder. 2020; 19(76): 1999-2011.
Vancouver Tunçel M , Gürsoy S . KORKU ENDEKSİ(VIX), BİTCOİN FİYATLARI VE BİST100 ENDEKSİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(76): 1999-2011.
IEEE M. Tunçel ve S. Gürsoy , "KORKU ENDEKSİ(VIX), BİTCOİN FİYATLARI VE BİST100 ENDEKSİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, c. 19, sayı. 76, ss. 1999-2011, Eki. 2020, doi:10.17755/esosder.712702