Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 76, Sayfalar 1862 - 1878 2020-10-15

TÜRKİYE’DE ABRAMS VE ARMEY EĞRİLERİNİN GEÇERLİLİĞİ
THE VALIDITY OF ABRAMS AND ARMEY CURVES IN TURKEY

THE VALIDITY OF ABRAMS AND ARMEY CURVES IN TURKEY

Şehnaz ALTUNAKAR MERCAN [1] , Selçuk BUYRUKOĞLU [2]


Maliye politikası araçlarından bir tanesi olan kamu harcamaları birçok makroekonomik değişken ile etkileşim içerisindedir. Bu etkileşim ekonomideki durgunluk veya refah dönemlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Bundan dolayı kamu harcamalarının miktarı ve türü bulunulan ekonomik konjonktüre göre önem arz etmektedir. Abrams ve Armey’de kamu harcamalarının sırasıyla işsizlik ve büyüme üzerindeki etkilerini ele almışlardır. Literatürde Abrams eğrisi olarak bilinen hipoteze göre kamu sektörü hacminin (kamu harcamaları/GSYİH) genişlemesinin işsizlik oranını arttırdığı iddia edilmektedir. Armey eğrisi ise kamu harcamalarının büyüme (GSYİH) üzerindeki etkisini ele almış ve artan kamu harcamalarının belirli bir noktadan sonra büyüme üzerinde olumsuz etki yarattığını öne sürmüştür. Bu çalışmada, Türkiye özelinde Abrams ve Armey eğrileri ayrı ayrı ele alınmış ve kamu harcamaları, işsizlik ve büyüme arasındaki ilişkisi incelenmiştir. Abrams eğrisi hipotezinin testi için 1980-2018, Armey eğrisi hipotezi testi için ise 1980-2019 yılları verileri kullanılmıştır. Sonuç olarak, Türkiye’de Abrams eğrisinin geçersiz, Armey eğrisinin ise geçerli olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.
Abrams Eğrisi, , Armey Eğrisi, Türkiye, Eşbütünleşme
  • Abrams, B.A. (1999), The Effect of Government Size on the Unemployment Rate, Public Choice, 99 (3/4), s. 395-401. Afonso A., Sen, H., Kaya A. (2018). Government Size, Unemployment, and Inflation Nexus in Eight Large Emerging Market Economies, REM WORKING PAPER SERIES, REM Working Paper 038-2018. Altunç Ö. F. ve Aydın, C. (2012). "Türkiye'de Kamu Sektörü Büyüklüğü ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ampirik Analizi", Ekonomik Yaklaşım, Cilt: 23, Sayı: 82, s. 79-98. Altunç, Ö. F. ve Aydın, C. (2013). The Relationship between Optimal Size of Government and Economic Growth: Empirical Evidence from Turkey, Romania and Bulgaria, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 92, s. 66-75. Asghari, R., Heidari, H. (2016). An Investigation of the Impact of Size of the Government on Economic Growth: Some New Evidence From OECD-NEA Countries. Iranian Economic Review, 20 (1), 49-68. Aslan, A. ve Kula, F. (2010). “Kamu Sektör Büyüklüğü İşsizlik İlişkisi: Abrams Eğrisi’nin Türkiye Ekonomisi İçin Testi”, Maliye Dergisi, 159, s. 155-166. Aysu, A. ve Dökmen, G. (2011). “An Investigation on the Relationship between Government Size and Unemployment Rate: Evidence from OECD Countries”, Sosyoekonomi, 16, s. 179-190. Barro R. J. (1990). “Government Spending in a Simple Model of Endogeneous Growth”, The Journal of Political Economy, 98(5), s. 103-125. Başar S., Bozma G., Eren M. (2016). "Türkiye'de Kamu Harcamalarının Optimum Düzeyi Ne olmalıdır?", Uluslararası Ekonomi Konferansı, Türkiye Ekonomi Kurumu, UEK-TEK, s. 1799-1811. Bozma, G., Başar, S., Eren, M. (2019). Investigating Validation of Armey Curve Hypothesis for G7 Countries using ARDL Model, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 20 (1), s. 49-59. Chandra, R. (2014). Government Size and Economic Growth: An Investigation of Causality in India, Indian Economic Review, New Series, 39(2), s. 295-314. Durkaya, M. ve Ceylan, S. (2016). ‘‘İşsizliğin Azaltılmasında Kamu Kesimi Büyüklüğünün Rolü’’, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 53, s.23-40. Ersoy, G. (2019). Optimal Kamu Büyüklüğü: Türkiye Örneği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, Denizli. Facchini, F. ve Melki, M. (2011). "Optimal Government Size and Economic Growth France (1871-2008) : An Explanation by the State and Market Failures" Documents de Travail du Centre D'Econoie de la Sorbonne, Pantheon Sorbonne Universite Paris, Sez Working Paper, Hal Archives-Ouvertes, s. 1-37. Güney, A. ve Balkaya, E. (2018). “Kamu Harcamaları ve Ticari Açıklığın İşsizlik ve Genç İşsizliğe Etkisi”, Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: II, Sayı: 2, s.49-74. Hajamini, M. ve Falahi, M.A. (2014). The Nonlinear Impact of Government Consumption Expenditure on Economic Growth: Evidence From Low And Low-Middle Income Countries, Cogent Economics & Finance 2 (1): 948122 Harb, N. ve Hall, S.G. (2017). Does Government Size Matter For Economic Growth? A Non-Linear Analysis Using State Space Model, Economic Research Forum Publication. Kanca, O. C. ve Bayrak, M. (2015). “Kamu Harcamaları Bileşenleri ile İşsizlik Arasındaki İlişki (Türkiye Örneği)”, Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 1(2), s. 55-74. Landau, D. (1983). Government Expenditure and Economic Growth: A Cross-Country Study, Southern Economic Journal, 49(3), s. 783-792 Matsumae T. ve Hasumi R. (2016). Impacts of Government Spending on Unemployment: Evidence from a Medium-scale DSGE Model, ESRI Discussion Paper Series No.329. Olofsson M. (2013). Government Spending and Umemployment: An Emprical Study on Sweden – 1994-2012, Degree Master Project, Högskolan Dalarna. Pamuk Y., ve Dündar, U. (2016). Kamu Harcamalarının Optimal Boyutu: Türkiye Örneği, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 34, Sayı 3, s. 23-50. Ram, R. (1986). "Government Size and Economich Growth: A New Framework and Some Evidebce from Cross-Section and Time-Series Data", The American Economic Review, 76(1), s. 191-203. Sa, Y. (2011). “Government Size, Economic Growth and Unemployment: Evidence from Advanced and Developing Economy Countries (A Time Series Analysis, 1996-2006)”, International Review of Public Administration, 16(2), s. 95-116. Topal, M.H. ve Günay, H.F. (2018). Türkiye’de Abrams Eğrisi Hipotezinin Geçerliliği, 5th International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Bildiriler Kitabı, Cilt:2, Ekonomik Araştırmalar, s.284-305. Wang, S. ve Burton A. A. (2011), “Government Outlays, Economic Growth and Unemployment: A VAR Model”, Delaware University Working Paper No:2011-13. Yamak R. ve Erdem H. F. (2018). "Türkiye Ekonomisinde Armey Eğrisi Geçerli Midir?", UİİİD-IJEAS, (Prof. Dr. Harun Terzi Özel Sayısı): ISSN 1307-9832, s. 335-346. Yamamura, E. (2010). Decomposition of the Effect of Government Size on Growth, MPRA Paper No. 23972.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6823-8750
Yazar: Şehnaz ALTUNAKAR MERCAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4335-1575
Yazar: Selçuk BUYRUKOĞLU
Kurum: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 30 Nisan 2020
Kabul Tarihi : 10 Temmuz 2020
Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2020

Bibtex @araştırma makalesi { esosder730089, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {1862 - 1878}, doi = {10.17755/esosder.730089}, title = {TÜRKİYE’DE ABRAMS VE ARMEY EĞRİLERİNİN GEÇERLİLİĞİ}, key = {cite}, author = {Altunakar, Şehnaz and Buyrukoğlu, Selçuk} }
APA Altunakar, Ş , Buyrukoğlu, S . (2020). TÜRKİYE’DE ABRAMS VE ARMEY EĞRİLERİNİN GEÇERLİLİĞİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (76) , 1862-1878 . DOI: 10.17755/esosder.730089
MLA Altunakar, Ş , Buyrukoğlu, S . "TÜRKİYE’DE ABRAMS VE ARMEY EĞRİLERİNİN GEÇERLİLİĞİ" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 1862-1878 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/56179/730089>
Chicago Altunakar, Ş , Buyrukoğlu, S . "TÜRKİYE’DE ABRAMS VE ARMEY EĞRİLERİNİN GEÇERLİLİĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 1862-1878
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE ABRAMS VE ARMEY EĞRİLERİNİN GEÇERLİLİĞİ AU - Şehnaz Altunakar , Selçuk Buyrukoğlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17755/esosder.730089 DO - 10.17755/esosder.730089 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1862 EP - 1878 VL - 19 IS - 76 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.730089 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.730089 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi TÜRKİYE’DE ABRAMS VE ARMEY EĞRİLERİNİN GEÇERLİLİĞİ %A Şehnaz Altunakar , Selçuk Buyrukoğlu %T TÜRKİYE’DE ABRAMS VE ARMEY EĞRİLERİNİN GEÇERLİLİĞİ %D 2020 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 19 %N 76 %R doi: 10.17755/esosder.730089 %U 10.17755/esosder.730089
ISNAD Altunakar, Şehnaz , Buyrukoğlu, Selçuk . "TÜRKİYE’DE ABRAMS VE ARMEY EĞRİLERİNİN GEÇERLİLİĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 76 (Ekim 2020): 1862-1878 . https://doi.org/10.17755/esosder.730089
AMA Altunakar Ş , Buyrukoğlu S . TÜRKİYE’DE ABRAMS VE ARMEY EĞRİLERİNİN GEÇERLİLİĞİ. esosder. 2020; 19(76): 1862-1878.
Vancouver Altunakar Ş , Buyrukoğlu S . TÜRKİYE’DE ABRAMS VE ARMEY EĞRİLERİNİN GEÇERLİLİĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(76): 1862-1878.
IEEE Ş. Altunakar ve S. Buyrukoğlu , "TÜRKİYE’DE ABRAMS VE ARMEY EĞRİLERİNİN GEÇERLİLİĞİ", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, c. 19, sayı. 76, ss. 1862-1878, Eki. 2020, doi:10.17755/esosder.730089