Yıl 2021, Cilt 20 , Sayı 77, Sayfalar 201 - 216 2021-01-10

BRAND LOYALTY IN CREATING RELATIONSHIP MARKETING PRACTICES: A STUDY ON GSM OPERATORS
BRAND LOYALTY IN CREATING RELATIONSHIP MARKETING PRACTICES: A STUDY ON GSM OPERATORS

Tuğba YEĞİN [1]


Günümüzde bütün sektörlerde "Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir." düşüncesi hakimdir. Ve bu dü-şünce ile sürekli değişmekte olan rekabet ortamı, ürün odaklı olmaktan çok müşteri odaklı hale gelmiştir. Bu bağlamda işletmeler stratejiler geliştirmektedir. Yeni paradigmalardan olan ilişkisel pazarlama müşteri ile uzun vadeli ilişkiler kurma ve sürdürme stratejisine dayanmaktadır. İlişkisel pazarlama uygulamaları (hediye, indi-rim uygulamaları, puan, kart vb.) gerçekleştiren sektörlerden olan GSM operatörleri yöneticilerinin bu uygu-lamaları kullanırken işletmelerini etkin, verimli ve karlı hale getirmeleri için altını çizmeleri gereken iki konu mevcuttur. Bunlar; müşteri ve marka sadakati oluşturmaktır. Marka sadakati; marka farkındalığı, marka tanı-nırlılığı ve marka bilinirliliği süreçlerini kapsayan oldukça geniş bir kavram olduğu için tüketicilerin sadakatini kazanmış bir marka tüm bunları gerçekleştirmiştir. Bu durumun işletmeye dönüşü ise müşterilerine uzun sü-reli hitap etme şansı verirken, daha fazla tüketici kitlesine ulaşması az maliyetle mümkün hale gelmektedir. Bu bağlamda ilişkisel pazarlama uygulamalarının marka bağımlılığı üzerinde etkisi olduğunu düşündüğümüz ve küçüğünden büyüğüne tüm tüketicilere hitap eden GSM operatörlerinin marka bağımlılığı yaratma çabasında olduklarını gözlemlediğimiz için; bu çalışmamızda marka sadakati oluşturmada ilişkisel pazarlama uygulamala-rının etkisi, Karabük ilinde bulunan 280 tüketiciye, yüz yüze anket uygulanarak ve veriler SPSS 18.0 programıy-la analiz edilmiş olup çıkan sonuçlar kurulan hipotezler ışığında yorumlanmıştır.
Nowadays in all sectors "The only thing that does not change is the change itself." thought is dominant. And with this idea, the ever-changing competitive environment has become more customer-oriented than pro-duct-oriented. In this context, enterprises develop strategies. Relational marketing, one of the new para-digms, is based on the strategy of establishing and maintaining long-term relationships with the client. There are two issues to be emphasized by the managers of GSM operators who use relational marketing applicati-ons (gifts, discount applications, points, cards, etc.) to make their businesses efficient, productive and profi-table when using these applications. These; to create customer and brand loyalty. Brand loyalty; A brand that has gained the loyalty of consumers has realized all of these, as it is a very broad concept that covers brand awareness, brand recognition and brand awareness processes. The return of this situation to the customers while providing a long-term opportunity to reach, more and more consumers are able to reach at a low cost. In this context, because we believe that relational marketing practices have an impact on brand dependence and that GSM operators that appeal to all consumers from small to large are in an effort to create brand de-pendence; In this study, the effect of relational marketing practices in brand loyalty was analyzed by applying face-to-face questionnaire to 280 consumers in Karabük province and the data were analyzed with SPSS 18.0 program and the results were interpreted in the light of established hypotheses.
 • Aaker David, A. (1991). Managing brand equity. Capitalizing on the value of a brand name.
 • Aaker, D., 2007. Marka Değeri Yönetimi, Çev.Ender Orfanlı, MediaCat, İstanbul.
 • Bennet, R. ve Rundle-Thıele, S. (2004). Customer satisfaction should not be the only goal. Journal of Service Marketing, Vol18, No:7, ss.514–523.
 • Chaudhuri, A. ve Holbrook, M.B. (2001) “The Chain of Effects from Brand Trust and Brand Affect to Brand Performance: The Role of Brand Loyalty” The Journal of Marketing, 65(2):81-93.
 • Çiftyıldız, S. S. (2010). Tüketici ilgisinin marka bağlılığı ve öncelleri arasındaki ilişkiye etkisi: İstanbul ili örneği. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 49-69.
 • Çiftyıldız, S., Sütütemiz, N. (2007). Tüketici İlgisinin Marka Bağlılığına Etkisi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(1), 37-55.
 • Çilingir, Z. (2006). Tüketicilerin Kendilerini İfade Etmelerinin Marka Sadakati Üzerindeki Etkisi ve Sigara Sektöründe Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Demir, M. Ö. (2011). Risk Algisinin Marka Sadakatine Etkisi: Cep Telefonlari Kategorisinde Bir Uygulama/The Effects of Perceived Risk on Brand Loyalty: A Study on Mobile Phones. Ege Akademik Bakis, 11(2), 267.
 • Fournier, S. (1998). Consumers and their brands: Developing relationship theory in consumer research. Journal of consumer research, 24(4), 343-373.
 • Karakas, B., Bircan, B., & Gok, O. (2007). Hizmet Sektorunde Iliski Pazarlamasi: Butik Oteller ve 5 Yildizli Oteller Uzerine Karsilastirmali Bir Arastirma. Ege Academic Review, 7(1), 3-18.
 • Kotler, P. (2000). Pazarlama Yönetimi. (N. Muallimoğlu, Çev.) İstanbul: Beta Yayınları.
 • Odabaşı, Y., (2000). Satışta ve Pazarlamada Müşteri İlişkileri Yönetimi. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Yarangümelioğlu, D., & İşler, D. B. (2014). Marka Bağlılığı Ve Etnosentrizm Çerçevesinde Tüketici Satın Alma Davranışları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (39).
Birincil Dil en
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0623-4396
Yazar: Tuğba YEĞİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 19 Aralık 2019
Kabul Tarihi : 10 Aralık 2020
Yayımlanma Tarihi : 10 Ocak 2021

Bibtex @araştırma makalesi { esosder661291, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2021}, volume = {20}, pages = {201 - 216}, doi = {10.17755/esosder.661291}, title = {BRAND LOYALTY IN CREATING RELATIONSHIP MARKETING PRACTICES: A STUDY ON GSM OPERATORS}, key = {cite}, author = {Yeği̇n, Tuğba} }
APA Yeği̇n, T . (2021). BRAND LOYALTY IN CREATING RELATIONSHIP MARKETING PRACTICES: A STUDY ON GSM OPERATORS . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (77) , 201-216 . DOI: 10.17755/esosder.661291
MLA Yeği̇n, T . "BRAND LOYALTY IN CREATING RELATIONSHIP MARKETING PRACTICES: A STUDY ON GSM OPERATORS" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2021 ): 201-216 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/59256/661291>
Chicago Yeği̇n, T . "BRAND LOYALTY IN CREATING RELATIONSHIP MARKETING PRACTICES: A STUDY ON GSM OPERATORS". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2021 ): 201-216
RIS TY - JOUR T1 - BRAND LOYALTY IN CREATING RELATIONSHIP MARKETING PRACTICES: A STUDY ON GSM OPERATORS AU - Tuğba Yeği̇n Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17755/esosder.661291 DO - 10.17755/esosder.661291 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 201 EP - 216 VL - 20 IS - 77 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.661291 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.661291 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi BRAND LOYALTY IN CREATING RELATIONSHIP MARKETING PRACTICES: A STUDY ON GSM OPERATORS %A Tuğba Yeği̇n %T BRAND LOYALTY IN CREATING RELATIONSHIP MARKETING PRACTICES: A STUDY ON GSM OPERATORS %D 2021 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 20 %N 77 %R doi: 10.17755/esosder.661291 %U 10.17755/esosder.661291
ISNAD Yeği̇n, Tuğba . "BRAND LOYALTY IN CREATING RELATIONSHIP MARKETING PRACTICES: A STUDY ON GSM OPERATORS". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 20 / 77 (Ocak 2021): 201-216 . https://doi.org/10.17755/esosder.661291
AMA Yeği̇n T . BRAND LOYALTY IN CREATING RELATIONSHIP MARKETING PRACTICES: A STUDY ON GSM OPERATORS. esosder. 2021; 20(77): 201-216.
Vancouver Yeği̇n T . BRAND LOYALTY IN CREATING RELATIONSHIP MARKETING PRACTICES: A STUDY ON GSM OPERATORS. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 20(77): 201-216.
IEEE T. Yeği̇n , "BRAND LOYALTY IN CREATING RELATIONSHIP MARKETING PRACTICES: A STUDY ON GSM OPERATORS", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, c. 20, sayı. 77, ss. 201-216, Oca. 2021, doi:10.17755/esosder.661291