Yıl 2021, Cilt 20 , Sayı 77, Sayfalar 75 - 97 2021-01-10

EFL TEACHER CANDIDATES’ INNER CIRCLE ENGLISH PREFERENCES AND THE FACTORS BEHIND THEM
EFL TEACHER CANDIDATES’ INNER CIRCLE ENGLISH PREFERENCES AND THE FACTORS BEHIND THEM

Osman SOLMAZ [1]


Bu çalışmanın amacı İngilizce öğretmen adaylarının İç Çember (İngiliz ve Amerikan İngilizceleri gibi) İngilizce tercihlerini telaffuz, kelime dağarcığı, yazım ve dilbilgisi yönünden incelemek ve bireylerin İngilizce tercihlerini etkileyen unsurlara dair görüşlerini Türkiye bağlamında araştırmaktır. Veriler, kullanılan ölçme aracının uyarlanmasının ardından Türkiye’de bir devlet üniversitesindeki İngilizce Öğretmenliği programında kayıtlı olan 158 İngilizce öğretmen adayından toplanmıştır. Nicel veriler için ki kare uyum iyiliği testleri ve betimsel istatistikler yapılırken, nitel veriler ise içerik analizi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar İngilizce öğretmeni adaylarının telaffuz ve kelime dağarcığı açısından Amerikan İngilizcesine yönelik güçlü bir tercih sergilediğine, yazım ve dilbilgisi açısından ise herhangi bir İngilizceye dair net bir tercihte bulunmadıklarına işaret etmiştir. Belli bir tür İngilizce seçimine katkıda bulunan unsurların ise ilgili İngilizcenin kolay oluşuna dair algı, popüler kültür ve medyaya maruz kalma, belli bir tür İngilizceye karşı tutumlar ve öğretmen ile materyallerin de yer aldığı sınıf içi faktörleri içerdiği bulunmuştur. Çalışma, ilgili alanyazınla ilişkili olarak yapılan tartışmanın ardından verilen pedagojik çıkarımlar ve gelecekteki çalışmalar için yapılan önerilerle sonuçlandırılmıştır.
The goal of the present study was to investigate English language teacher candidates’ Inner Circle English variety (i.e., British and American English) preferences through their language use in pronunciation, vocabulary, spelling, and grammar and to examine individuals’ opinions on the factors affecting their English variety adoption preferences in the context of Turkey. Following the adaption of the instrument employed, the data was garnered from 158 pre-service English language teachers enrolled in an English teacher education program at a state university in Turkey. Chi-square goodness-of-fit tests and descriptive statistics were conducted for the quantitative data analysis, while content analysis was used for the analysis of the qualitative data. The results indicated that English language teacher candidates exhibited a strong preference for American English with respect to pronunciation and vocabulary while neither variety had an overall prevalence for spelling and grammar. Furthermore, the factors contributing to the adoption of an English variant consisted of elements such as perceived easiness of a variety, exposure to popular culture and media, attitudes towards a particular variety, and in-class factors including teachers and materials. Following the discussion in relation to the literature, the study is concluded with pedagogical implications and suggestions for future research.
 • Atar, C., & Bağcı, H. (2020). The Investigation of Pre-service English Teachers’ Information Searching and Commitment Strategies on the Web. Malaysian Online Journal of Educational Technology, 8(1), 72-83.
 • Ay, S., & Uzun, T. (2017). Unintentional Chaos in Vocabulary and Spelling: British and American English Preferences of English Teachers. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 45-62.
 • Carrie, E. (2017). ‘British is professional, American is urban’: attitudes towards English reference accents in Spain. International Journal of Applied Linguistics, 27(2), 427-447.
 • Coşkun, A. (2010). Whose English should we teach? Reflections from Turkey. ESP World, 9(1), 1-20.
 • Coşkun, A. (2011). Future English Teachers' Attitudes towards EIL Pronunciation. Online Submission, 6(2), 46-68.
 • Creswell, J. W. (2014). Research design: qualitative, quantitative, and mixed method approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Curran, J. E., & Chern, C. L. (2017). Pre-service English teachers' attitudes towards English as a lingua franca. Teaching and Teacher Education, 66, 137-146.
 • Çeçen, S., & Tülüce, H. S. (2019). An investigation of pre-service EFL teachers’ attitudes towards speakers from three circles of English. Journal of Language and Linguistic Studies, 15(1), 123-139.
 • Çekiç, A. (2009). Should we use American English to Improve Students' Listening Skills?. Novitas-Royal, 3(2), 110-116.
 • Deniz, E. B., Özkan, Y., & Bayyurt, Y. (2016). English as a lingua franca: Reflections on ELF-related issues by preservice English language teachers in Turkey. The Reading Matrix: An International Online Journal, 16(2), 144-161.
 • Dogançay-Aktuna, S. (1998). The Spread of English in Turkey and its Current Sociolinguistic Profile. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 19(1), 24-39.
 • Dubravac, V., Brdarević‐Čeljo, A., & Bećirović, S. (2018). The English of Bosnia and Herzegovina. World Englishes, 37(4), 635-652.
 • Elkılıç, G., & Han, T. (2009). Differences between American and British English: Difficulties in respect with Learners and Teachers: A Sample of Kafkas University. Journal of the Institute of Social Sciences, 3, 113-123.
 • English Profile (2020). The Common European Framework of Reference for English: English Vocabulary and Grammar Profile. English Profile. https://www.englishprofile.org
 • Galloway, N. (2013). Global Englishes and English Language Teaching (ELT)–Bridging the gap between theory and practice in a Japanese context. System, 41(3), 786-803.
 • Kachru, B. B. (1985). Standards, codification and sociolinguistic realism: The English language in the outer circle. In R. Quirk and H.G. Widdowson (Eds), English in the world Teaching and learning the language and literatures (pp. 11-30). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Karakaya, N., & Hatipoğlu, Ç. (2017). Attitudes of EFL Teachers in Turkey Context towards Teaching English Varieties in their Lessons. Journal of Educational & Instructional Studies in the World, 7(3), 41-48.
 • Koskela, M. (2017). ‘I Do Think It Does Not Make Sense for Me to Try to Speak British English… But I Still Prefer It: ’Finnish university students’ attitude towards English. (Unpublished master’s thesis). University of Helsinki, Finland.
 • Mauranen, A. (2018). Second language acquisition, world Englishes, and English as a lingua franca (ELF). World Englishes, 37(1), 106-119.
 • Monfared, A. (2019). Ownership of English in the Outer and Expanding Circles: teachers’ attitudes toward pronunciation in ESL/EFL teaching contexts. Asian Englishes, 21(2), 207-222.
 • Özmen, K. S., Çakır, A., & Cephe, P. T. (2018). Conceptualization of English culture and accent: Idealized English among teachers in the expanding circle. The Asian EFL Journal Quarterly, 20(3), 8-31.
 • Öztürk, C. Y. (2019). Accent as an Attitudinal Object: Turkish Prospective English Language Teachers’ Perceptions and Evaluations of Different Varieties of English (Unpublished master’s thesis). Middle East Technical University, Turkey.
 • Öztürk, G., & Aydın, B. (2019). English Language Teacher Education in Turkey: Why Do We Fail and What Policy Reforms Are Needed?. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(1), 181-213.
 • Rindal, U. (2010). Constructing identity with L2: Pronunciation and attitudes among Norwegian learners of English. Journal of Sociolinguistics, 14(2), 240-261.
 • Rindal, U. (2014). Questioning English standards: learner attitudes and L2 choices in Norway. Multilingua, 33(3-4), 313-34.
 • Sadeghpour, M., & Sharifian, F. (2017). English language teachers’ perceptions of world Englishes: The elephants in the room. Asian Englishes, 19(3), 242-258.
 • Sayın, B. A., & Aslan, M. M. (2016). The Negative Effects of Undergraduate Placement Examination of English (LYS-5) on ELT Students in Turkey. Participatory Educational Research, 3(1), 30-39.
 • Selvi, A. F. (2014). The medium-of-instruction debate in Turkey: Oscillating between national ideas and bilingual ideals. Current Issues in Language Planning, 15(2), 133-152.
 • Sifakis, N. C. (2019). ELF awareness in English language teaching: Principles and processes. Applied Linguistics, 40(2), 288-306.
 • Toscu, S. (2019). Instructors’ awareness of the syntactic and morphological differences between British and American English. International e-Journal of Educational Studies (IEJES), 3 (6), 116-127. DOI: 10.31458/iejes.537842
 • Ulum, Ö. G. (2020). Turkish EFL Students’ Conceptions on Accent. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 53, 42-58.
 • Uygun, D. (2013). Attitudes of Turkish prospective EFL teachers towards varieties of English. In Y. Bayyurt, & S. Akcan (Eds.), Proceedings of the Fifth International Conference of English as a Lingua Franca (pp. 190-197). Istanbul: Bogazici University Press.
 • Üresin, F., & Karakaş, A. (2019). Investigation of Turkish EFL Teachers’ Views about Standard Languages, Dialects and Language Varieties through the lenses of English and Turkish. The Literacy Trek, 5(2), 1-24.
 • Wong, R. (2018). Non-native EFL Teachers’ Perception of English Accent in Teaching and Learning: Any Preference?. Theory and Practice in Language Studies, 8(2), 177-183.
 • Yaman, İ. (2015). Exploring ELT students’ awareness of the differences between the British and American varieties of English. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 153-164.
Birincil Dil en
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2983-1177
Yazar: Osman SOLMAZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: DICLE UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 17 Nisan 2020
Kabul Tarihi : 27 Eylül 2020
Yayımlanma Tarihi : 10 Ocak 2021

Bibtex @araştırma makalesi { esosder721892, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2021}, volume = {20}, pages = {75 - 97}, doi = {10.17755/esosder.721892}, title = {EFL TEACHER CANDIDATES’ INNER CIRCLE ENGLISH PREFERENCES AND THE FACTORS BEHIND THEM}, key = {cite}, author = {Solmaz, Osman} }
APA Solmaz, O . (2021). EFL TEACHER CANDIDATES’ INNER CIRCLE ENGLISH PREFERENCES AND THE FACTORS BEHIND THEM . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (77) , 75-97 . DOI: 10.17755/esosder.721892
MLA Solmaz, O . "EFL TEACHER CANDIDATES’ INNER CIRCLE ENGLISH PREFERENCES AND THE FACTORS BEHIND THEM" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2021 ): 75-97 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/59256/721892>
Chicago Solmaz, O . "EFL TEACHER CANDIDATES’ INNER CIRCLE ENGLISH PREFERENCES AND THE FACTORS BEHIND THEM". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2021 ): 75-97
RIS TY - JOUR T1 - EFL TEACHER CANDIDATES’ INNER CIRCLE ENGLISH PREFERENCES AND THE FACTORS BEHIND THEM AU - Osman Solmaz Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17755/esosder.721892 DO - 10.17755/esosder.721892 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 75 EP - 97 VL - 20 IS - 77 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.721892 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.721892 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi EFL TEACHER CANDIDATES’ INNER CIRCLE ENGLISH PREFERENCES AND THE FACTORS BEHIND THEM %A Osman Solmaz %T EFL TEACHER CANDIDATES’ INNER CIRCLE ENGLISH PREFERENCES AND THE FACTORS BEHIND THEM %D 2021 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 20 %N 77 %R doi: 10.17755/esosder.721892 %U 10.17755/esosder.721892
ISNAD Solmaz, Osman . "EFL TEACHER CANDIDATES’ INNER CIRCLE ENGLISH PREFERENCES AND THE FACTORS BEHIND THEM". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 20 / 77 (Ocak 2021): 75-97 . https://doi.org/10.17755/esosder.721892
AMA Solmaz O . EFL TEACHER CANDIDATES’ INNER CIRCLE ENGLISH PREFERENCES AND THE FACTORS BEHIND THEM. esosder. 2021; 20(77): 75-97.
Vancouver Solmaz O . EFL TEACHER CANDIDATES’ INNER CIRCLE ENGLISH PREFERENCES AND THE FACTORS BEHIND THEM. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 20(77): 75-97.
IEEE O. Solmaz , "EFL TEACHER CANDIDATES’ INNER CIRCLE ENGLISH PREFERENCES AND THE FACTORS BEHIND THEM", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, c. 20, sayı. 77, ss. 75-97, Oca. 2021, doi:10.17755/esosder.721892