Yıl 2021, Cilt 20 , Sayı 77, Sayfalar 393 - 402 2021-01-10

TÜRKİ CUMHURİYETLERDE FİKRİ-SİNAİ MÜLKİYET HAKLARI İLE İTHALAT ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR PANEL VERİ ANALİZİ
A PANEL DATA ANALYSIS ON THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE INTELLECTUAL-INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS AND IMPORT IN TURKIC REPUBLICS

A PANEL DATA ANALYSIS ON THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE INTELLECTUAL-INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS AND IMPORT IN TURKIC REPUBLICS

Hasan BARDAKÇİ [1] , Abdulkadir BARUT [2]


Fikri-Sınai mülkiyet haklarının korunması ülkelerin teknolojik olarak teşvik edilmesinde ve ekonomik büyümesinde önemli rol oynamaktadır. Özellikle Sovyetlerin dağılmasından sonra Türki cumhuriyetlerde fikri hakların korunması için bir dizi çalışmalar yapılmıştır. Az gelişmiş veya gelişmekte olan bu Türki cumhuriyetler için fikri mülkiyetin tam gelişip korunamamasının dış ticaretleri üzerinde etkisi olabileceği ön görülmektedir. Fikri mülkiyetin bu kadar önemli bir duruma gelmesi bu çalışmanın yapılma ihtiyacını doğurmuştur. Bu çalışma ile fikri mülkiyet hakları ve ithalat arasındaki kısa ve uzun vadeli ilişkiler açıklanmaya çalışılmıştır. Türki Cumhuriyetler ile ilgili bu alanda yapılan ilk çalışma olacağından, öncü bir çalışmadır. Çalışmada Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan için veriler analiz edilmiştir. Türkmenistan’a ait veriler tespit edilemediğinden Türkmenistan çalışma dışında bırakılmıştır. Çalışma ile Türki cumhuriyetlerdeki fikri mülkiyet paten başvuruları üzerinden incelenmiş ve panel veriler ile ithalat ile olan ilişkisi açıklanmıştır. Veriler ve konunun önemi ise sonuç bölümünde açıklanmıştır.
Fikri-Sınai Mülkiyet Hakları, Türkiye, İthalat, Türki cumhuriyetler
 • Aydemir, C. ve Kaya, M. (2007) Küreselleşme Kavramı ve Ekonomik Yönü, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 6. Sayı. 20, 260-282
 • Breusch, T. S., ve Pagan, A. R. (1980). The lagrange multiplier test and its applications to model specification tests in econometrics. Review of Economic Studies, 47, 239-253.
 • Bozkurt, K. (2006). Teknolojik gelişmelerin ihracat performansı üzerine olası etkileri: 1980 sonrası Türkiye örneği. Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Bozkurt, K. ve Pekmezci, (2018). Gelişmekte olan ülkelerde fikri ve sınai mülkiyet hakları (FSMH)ve ithalat: Bir panel veri analizi. Uluslararası yönetim iktisat ve işletme dergisi. Cilt 14. Sayı 2
 • Emirmahmutoğlu, F. ve Köse, N. (2011). Testing for Granger causality in heterogeneous mixed panels. Economic Modelling, 28, 870-876
 • Grossman, G. M. (1988). Intellectual property rights and North-South trade. NBER Working Paper, 2769.
 • Deardorff, A. V. (1992). Welfare effects of global patent protection. Economica, 59, 33-51.
 • Diwan, I., & Rodrick, D. (1991). Patents appropriate technology and North-South trade. Journal of International Economics, 30, 27-47.
 • Ferrantino, M. (1993). The effect of intellectual property rights on international trade and investment. Weltwirtschaftliches Archiv, 129, 300-331.
 • Fink, C., ve Braga, A. P. (1999). How stronger protection of intellectual property rights affects international trade flows. World Bank Working Paper, No: 2051.
 • Helpman, E. (1993). Innovation, imitation and intellectual property rights. Econometrica, 61, 1247-1280.
 • Lai, E. (1998). International intellectual property rights and the rate of product innovation. Journal of Development Economics, 55, 115-130.
 • Maskus, K. E. (2000). Intellectual property rights in the global economy. Washington D.C.: Institute for International Economics.
 • Maskus, K. E., ve Konan, D. E. (1994). Trade- related ıntellectual property rights: issues and exploratory results in analytical and negotiating issues in the global trading system. Ann Arbor: University of Michigan Pres.
 • Maskus, K. E., ve Penubarti, M. (1995). How trade-related are intellectual property rights?. Journal of International Economics, 39, 227-248.
 • Malerba, F., ve Montobbio, F. (2000). Knowledge flows, structure of innovative activity and international specialization. Università commerciale Luigi Bocconi.
 • Nogues, J. J. (1993). Social costs and benefits of introducing patent protection for pharmaceutical drugs in developing countries. The Developing Economies, 31, 24-53.
 • Toda, H.Y. ve Yamamoto (1995) Statistical inference in Vector Autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66, 225-250.
 • Westerlund, J. (2008). Panel cointegration tests of the Fisher effect. Journal of Applied Econometrics, 23(2), 193-233.
 • Pesaran, M. H. (2004). General diagnostic tests for cross section dependence in panels. Cambridge Working Papers in Economics, No: 0435.
 • Pesaran, M. H. (2006). A simple panel unit root test in the presence of cross section dependence. Cambridge Working Papers in Economics, No: 0346.
 • Pesaran, M. H., Ullah, A. & Yamagata, T., (2008). A Bias-Adjusted LM Test of Error Cross-Section Independence, Econometrics Journal, 11(1), 105-127
 • Rafiquzzaman, M. (2002). The impact of patent rights on international trade: evidence from Canada. Canadian Journal of Economics, 35, 2.
 • Segerstrom, P. S., vd (1990). A Schumpeterian model of the product life cycle. American Economic Review, 80, 5, 1077-1091.
 • Smith, P. (1999). Are weak patent rights a barrier to U.S. exports?. Journal of International Economics, 48, 151-177.
 • Takalo, T., ve Kannianien, V. (2000). Do patents slow down technological progress? real options in research, patenting and market introduction. International Journal of Industrial Organization, 18, 1105-1127.
Birincil Dil tr
Konular Uluslararası İlişkiler, Yöneylem, Araştırma ve Yönetim Bilimi, İktisat, İşletme
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6181-3115
Yazar: Hasan BARDAKÇİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: HARRAN UNIVERSITY, SIVEREK FACULTY OF APPLIED SCIENCES
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8315-9727
Yazar: Abdulkadir BARUT
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ, SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Teşekkür çalışma ,için teşekkür ederim.
Tarihler

Başvuru Tarihi : 28 Nisan 2020
Kabul Tarihi : 1 Aralık 2020
Yayımlanma Tarihi : 10 Ocak 2021

Bibtex @araştırma makalesi { esosder728260, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2021}, volume = {20}, pages = {393 - 402}, doi = {10.17755/esosder.728260}, title = {TÜRKİ CUMHURİYETLERDE FİKRİ-SİNAİ MÜLKİYET HAKLARI İLE İTHALAT ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR PANEL VERİ ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Bardakçi̇, Hasan and Barut, Abdulkadir} }
APA Bardakçi̇, H , Barut, A . (2021). TÜRKİ CUMHURİYETLERDE FİKRİ-SİNAİ MÜLKİYET HAKLARI İLE İTHALAT ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR PANEL VERİ ANALİZİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (77) , 393-402 . DOI: 10.17755/esosder.728260
MLA Bardakçi̇, H , Barut, A . "TÜRKİ CUMHURİYETLERDE FİKRİ-SİNAİ MÜLKİYET HAKLARI İLE İTHALAT ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR PANEL VERİ ANALİZİ" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2021 ): 393-402 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/59256/728260>
Chicago Bardakçi̇, H , Barut, A . "TÜRKİ CUMHURİYETLERDE FİKRİ-SİNAİ MÜLKİYET HAKLARI İLE İTHALAT ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR PANEL VERİ ANALİZİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2021 ): 393-402
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİ CUMHURİYETLERDE FİKRİ-SİNAİ MÜLKİYET HAKLARI İLE İTHALAT ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR PANEL VERİ ANALİZİ AU - Hasan Bardakçi̇ , Abdulkadir Barut Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17755/esosder.728260 DO - 10.17755/esosder.728260 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 393 EP - 402 VL - 20 IS - 77 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.728260 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.728260 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi TÜRKİ CUMHURİYETLERDE FİKRİ-SİNAİ MÜLKİYET HAKLARI İLE İTHALAT ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR PANEL VERİ ANALİZİ %A Hasan Bardakçi̇ , Abdulkadir Barut %T TÜRKİ CUMHURİYETLERDE FİKRİ-SİNAİ MÜLKİYET HAKLARI İLE İTHALAT ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR PANEL VERİ ANALİZİ %D 2021 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 20 %N 77 %R doi: 10.17755/esosder.728260 %U 10.17755/esosder.728260
ISNAD Bardakçi̇, Hasan , Barut, Abdulkadir . "TÜRKİ CUMHURİYETLERDE FİKRİ-SİNAİ MÜLKİYET HAKLARI İLE İTHALAT ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR PANEL VERİ ANALİZİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 20 / 77 (Ocak 2021): 393-402 . https://doi.org/10.17755/esosder.728260
AMA Bardakçi̇ H , Barut A . TÜRKİ CUMHURİYETLERDE FİKRİ-SİNAİ MÜLKİYET HAKLARI İLE İTHALAT ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR PANEL VERİ ANALİZİ. esosder. 2021; 20(77): 393-402.
Vancouver Bardakçi̇ H , Barut A . TÜRKİ CUMHURİYETLERDE FİKRİ-SİNAİ MÜLKİYET HAKLARI İLE İTHALAT ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR PANEL VERİ ANALİZİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 20(77): 393-402.
IEEE H. Bardakçi̇ ve A. Barut , "TÜRKİ CUMHURİYETLERDE FİKRİ-SİNAİ MÜLKİYET HAKLARI İLE İTHALAT ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR PANEL VERİ ANALİZİ", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, c. 20, sayı. 77, ss. 393-402, Oca. 2021, doi:10.17755/esosder.728260