Yıl 2021, Cilt 20 , Sayı 77, Sayfalar 463 - 478 2021-01-10

THE EFFECT OF HUMAN FIGURE DRAWING TRAINING SUPPORTED WITH SMART BOARD BASED EDUCATION ON THE ACADEMIC ACHIEVEMENT AND PERMANENCE OF 7TH GRADE SECONDARY SCHOOL STUDENTS
İNSAN FİGÜRÜ ÇİZİMİ EĞİTİMİNİN AKILLI TAHTA DESTEKLİ EĞİTİM İLE UYGULANMASININ ORTAOKUL 7.SINIF ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞINA ETKİSİ

THE EFFECT OF HUMAN FIGURE DRAWING TRAINING SUPPORTED WITH SMART BOARD BASED EDUCATION ON THE ACADEMİC ACHİEVEMENT AND PERMANENCE OF 7TH GRADE SECONDARY SCHOOL STUDENTS

Umut YAĞCI [1] , Evren DAŞDAĞ [2]


Bu araştırma, öğrencilerin yaptığı insan figür çizimlerini akıllı tahta destekli sanat eğitimiyle birlikte ne kadar geliştirebileceklerini ve aldıkları eğitimin başarı, kalıcılığına etkisini belirleme amacını taşımaktadır. 1 Kontrol ve 2 Deney gurubu Random olarak 3 grup seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak Koppitz’in geliştirdiği “İnsan Figürü Çizimi Değerlendirme Kriterleri Ölçeği” kullanılmıştır. Etki değerine bakıldığında öntest-sontest puanları arasındaki en büyük anlamlı fark 8.12 ile Deney- grubundadır. Bunu 6.25 ile Deney-2 grubu izlediği ve 4.51 ile Kontrol grubunun son sırada olduğu belirlenmiştir. Uygulamanın sonucunda; Kontrol ile Deney- grubu arasında Deney- 1 grubu lehine anlamlı bir fark olduğu bulgusu ortaya çıkmıştır. Değerlendirmelerin sonucunda, insan figürü çizimi öğretimi üzerinde akıllı tahta destekli öğretimin, MEB’in desteklediği öğretim yöntemine ve hem akıllı tahta destekli hem de demonstrasyon yöntemine göre daha etkili olduğu görülmektedir.
Sanat Eğitimi, İnsan Figürü Çizimi, Akıllı Tahta
 • AERA, APA, & NCME (1999). Standards for educational and psychological testing. Washington, D.C.: Author.
 • Akbulut Y. (2010). Sosyal Bilimlerde Spss Uygulamaları. İstanbul: Pasifik Ofset Yayıncılık.
 • Albayrak, E. (2014). Fatih Projesi Kapsamındaki Okullarda Bilişim Teknolojilerinin Kullanımının Sınıf Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin İstatistik. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Case R., & Okamoto, Y. (1996). The Role Of Central Conceptual Structures İn The Development Of Children’s Thought. Monographs Of The Society For Research İn Child Development.
 • Case, R. (1985). Intellectual Development: Birth To Childhood. Orlando, Fl: Academic Press.
 • Cherney, I. D., Seıwert, C.S., Dıckey, T.M. Ve Flıchtbeıl, J.D. (2006). Children’s Drawings: A Mirror To Their Minds. Educational Psychology. 26-1.
 • Çelebi, E. (2000). S.H.Ç.E.K.’E Bağlı Kurum Yuvalarında Kalan Korunmaya Muhtaç Beş-Altı Yaş Grubu Çocukların İnsan Figürü Çizimlerine Görsel Sanat Eğitiminin Etkisinin İncelenmesi, Bilim Uzmanlığı Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Di Leo, Joseph H. (1983). Interpreting Children’s Drawings. New York: Brunner/Mazel Publishers.
 • Hıçyılmaz, Y. (2015). Görsel Sanatlar Dersinde Öğrencilerin Akıllı Tahtaya Yönelik Tutumları ve Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Kırışoğlu, O. T. (2002). Sanatta Eğitim. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Koppitz, E. M. (1984). Psychological Evaluation Of Human Figure Drawings By Middle School Pupils. London: Grune & Stratton.
 • MEB (2016). İlköğretim Görsel Sanatlar Dersi 1-8. Sınıflar Öğretmen Kılavuz Kitabı, Ankara: MEB Yayınları.
 • San, İ. (2004). Sanat Eğitimi Kuramları. Ankara: Tan Yayınları.
 • San, İ. (2004). Sanat ve Eğitim. Ankara: Ütopya Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Sanat
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6687-0103
Yazar: Umut YAĞCI (Sorumlu Yazar)
Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Resim İş Eğitimi Bölümü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7877-2073
Yazar: Evren DAŞDAĞ
Kurum: İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 17 Mayıs 2020
Kabul Tarihi : 17 Aralık 2020
Yayımlanma Tarihi : 10 Ocak 2021

Bibtex @araştırma makalesi { esosder739012, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2021}, volume = {20}, pages = {463 - 478}, doi = {10.17755/esosder.739012}, title = {İNSAN FİGÜRÜ ÇİZİMİ EĞİTİMİNİN AKILLI TAHTA DESTEKLİ EĞİTİM İLE UYGULANMASININ ORTAOKUL 7.SINIF ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞINA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Yağcı, Umut and Daşdağ, Evren} }
APA Yağcı, U , Daşdağ, E . (2021). İNSAN FİGÜRÜ ÇİZİMİ EĞİTİMİNİN AKILLI TAHTA DESTEKLİ EĞİTİM İLE UYGULANMASININ ORTAOKUL 7.SINIF ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞINA ETKİSİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (77) , 463-478 . DOI: 10.17755/esosder.739012
MLA Yağcı, U , Daşdağ, E . "İNSAN FİGÜRÜ ÇİZİMİ EĞİTİMİNİN AKILLI TAHTA DESTEKLİ EĞİTİM İLE UYGULANMASININ ORTAOKUL 7.SINIF ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞINA ETKİSİ" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2021 ): 463-478 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/59256/739012>
Chicago Yağcı, U , Daşdağ, E . "İNSAN FİGÜRÜ ÇİZİMİ EĞİTİMİNİN AKILLI TAHTA DESTEKLİ EĞİTİM İLE UYGULANMASININ ORTAOKUL 7.SINIF ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞINA ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2021 ): 463-478
RIS TY - JOUR T1 - İNSAN FİGÜRÜ ÇİZİMİ EĞİTİMİNİN AKILLI TAHTA DESTEKLİ EĞİTİM İLE UYGULANMASININ ORTAOKUL 7.SINIF ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞINA ETKİSİ AU - Umut Yağcı , Evren Daşdağ Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17755/esosder.739012 DO - 10.17755/esosder.739012 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 463 EP - 478 VL - 20 IS - 77 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.739012 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.739012 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi İNSAN FİGÜRÜ ÇİZİMİ EĞİTİMİNİN AKILLI TAHTA DESTEKLİ EĞİTİM İLE UYGULANMASININ ORTAOKUL 7.SINIF ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞINA ETKİSİ %A Umut Yağcı , Evren Daşdağ %T İNSAN FİGÜRÜ ÇİZİMİ EĞİTİMİNİN AKILLI TAHTA DESTEKLİ EĞİTİM İLE UYGULANMASININ ORTAOKUL 7.SINIF ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞINA ETKİSİ %D 2021 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 20 %N 77 %R doi: 10.17755/esosder.739012 %U 10.17755/esosder.739012
ISNAD Yağcı, Umut , Daşdağ, Evren . "İNSAN FİGÜRÜ ÇİZİMİ EĞİTİMİNİN AKILLI TAHTA DESTEKLİ EĞİTİM İLE UYGULANMASININ ORTAOKUL 7.SINIF ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞINA ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 20 / 77 (Ocak 2021): 463-478 . https://doi.org/10.17755/esosder.739012
AMA Yağcı U , Daşdağ E . İNSAN FİGÜRÜ ÇİZİMİ EĞİTİMİNİN AKILLI TAHTA DESTEKLİ EĞİTİM İLE UYGULANMASININ ORTAOKUL 7.SINIF ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞINA ETKİSİ. esosder. 2021; 20(77): 463-478.
Vancouver Yağcı U , Daşdağ E . İNSAN FİGÜRÜ ÇİZİMİ EĞİTİMİNİN AKILLI TAHTA DESTEKLİ EĞİTİM İLE UYGULANMASININ ORTAOKUL 7.SINIF ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞINA ETKİSİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 20(77): 463-478.
IEEE U. Yağcı ve E. Daşdağ , "İNSAN FİGÜRÜ ÇİZİMİ EĞİTİMİNİN AKILLI TAHTA DESTEKLİ EĞİTİM İLE UYGULANMASININ ORTAOKUL 7.SINIF ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞINA ETKİSİ", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, c. 20, sayı. 77, ss. 463-478, Oca. 2021, doi:10.17755/esosder.739012