Yıl 2021, Cilt 20 , Sayı 79, Sayfalar 1279 - 1297 2021-07-01

INVESTIGATION OF OUTDOOR RECREATION FACILITIES IN THE CONTEXT OF DESTINATION BENCHMARKING: COMPARISON OF NEVŞEHIR - KONYA PROVINCES
AÇIK ALAN REKREASYON FAALİYETLERİNİN DESTİNASYON KIYASLAMASI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: NEVŞEHİR - KONYA İLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Fatmanur Kübra AYLAN [1] , Şule ARDIÇ YETİŞ [2]


Tüketim kültürünün olumsuz bir etkisi olarak insanlar günlük hayatlarından aşırı stres, yoğun iş ortamı arasında sıkışmış durumdadır. Bu karmaşanın içinden tüketiciler bir süre kendi ruhuna, zihnine dönüş için boş zamanını kendi istediği rekreatif faaliyetle uzaklaşmak istemektedir. Rekreatif faaliyetler bireyi ruhsal, fiziksel ve sosyal açıdan doyuma ulaşmak için katıldığı etkinliklerdir. Çalışmada, Konya ve Nevşehir destinasyonlarının açık alan rekreatif faaliyetlerinin kıyaslanması amaçlanmıştır. Böylece iki ilin turistik ürün yelpazesinin çeşitlendirilmesi ve yeni niş pazarlarda markalaşmasına katkı sağlamak hedeflenmektedir. Çalışma nitel araştırma desenlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Çalışmada dokumanlar için ikincil verilerden yararlanılmıştır. Konya ve Nevşehir illerinde açık alan rekreatif faaliyetleri karada, karda ve buzda, havada ve suda olmak üzere dört grupta kategorize edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre Konya ve Nevşehir illerinin açık alan rekreatif faaliyetler için kullanılabilecek birçok turistik ürüne sahip olduğu tespit edilmiştir.
Açık Alan Rekreatif Faaliyetler, Destinasyon Kıyaslaması, Turizm, Konya, Nevşehir
  • Ardahan, F., Karaküçük, S., Çetinkaya, G., Akgül, B., M., ve Kaplan, A., K. (2017). Açık Alan Rekreasyonu, Ankara: Detay Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6703-2934
Yazar: Fatmanur Kübra AYLAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ, REKREASYON YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8792-9079
Yazar: Şule ARDIÇ YETİŞ
Kurum: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 3 Aralık 2020
Kabul Tarihi : 24 Mart 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2021

APA Aylan, F , Ardıç Yetiş, Ş . (2021). AÇIK ALAN REKREASYON FAALİYETLERİNİN DESTİNASYON KIYASLAMASI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: NEVŞEHİR - KONYA İLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (79) , 1279-1297 . DOI: 10.17755/esosder.835328