Yıl 2021, Cilt 20 , Sayı 79, Sayfalar 1341 - 1357 2021-07-01

REAL ESTATE 4.0 AND DIGITALIZATION IN PROPERTY MANAGEMENT
GAYRİMENKUL 4.0 VE EMLAK YÖNETİMİNDE DİJİTALİZASYON

Hatice ÖNDER [1]


It is inevitable that industrial revolutions, as in every period, affect the land, soil, structure and related environment. While the technological developments in the world are changing with an increasing momentum day by day, it can not be considered that the real estate sector is not affected by the changing world order, as seen in many sectors affected by technology. In an environment that is influenced by Industry 4.0, it will be inevitable to benefit from the blessings of technology in the real estate sector. Real estate may have the quality to represent basically all kinds of objects owned by the earth. However, there are elements within the limited definition of real estate in the World and Turkey and these elements are primarily affected by the physical properties of most technological developments and steps into the digital world is to comply with these characteristics. In this study, the transformation of Real Estate 4.0, which is an important reflection of Industry 4.0 in the real estate sector, and the digitalization in the field of real estate management, with the development in real estate technology is revealed. A different real estate management vision is created, which is interpreted from the basic components of Real Estate 4.0, its general features, the futuristic perspective that they add to the city and people and the future of Real Estate 4.0. In the study, with the COVID-19 pandemic, which is on the world agenda, the measures in the real estate sector are also mentioned, and the defense mechanism developed by the real estate sector with the support of technology is revealed against global changes.
Endüstri devrimlerinin, her dönemde olduğu gibi araziyi, toprağı, yapıyı ve buna ilişkin çevreyi etkilemesi kaçınılmazdır. Dünyada teknolojik gelişmeler gün geçtikçe artan bir ivmeyle değişkenlik gösterirken, teknolojinin etkisindeki birçok sektörde görüldüğü gibi, gayrimenkul sektörünün de değişen dünya düzeninin etkisinde kalmaması düşünülemez. Endüstri 4.0’ın etkisinde olan ve günümüzde Endüstri 5.0’a yönelik görüşlerin havada uçuştuğu bir ortamda, gayrimenkul alanında da teknolojinin nimetlerinden faydalanılması kaçınılmaz olacaktır. Dünyada ve Türkiye’de gayrimenkul tanımına giren kısıtlı unsurlar vardır. Bu unsurlar teknolojik gelişmelerden en fazla fiziksel özellikleriyle etkilenmekte ve dijital dünyanın adımlarına öncelikle bu özellikleriyle uyum sağlamaktadır. Bu çalışmada, Endüstri 4.0’ın emlak sektöründeki önemli bir yansıması olan Gayrimenkul 4.0 ve emlak yönetimi alanındaki dijitalleşmenin, gayrimenkul teknolojisindeki gelişimle birlikte göstermiş olduğu dönüşüm ortaya koyulmaktadır. Gayrimenkul 4.0’ın temel bileşenleri, genel özellikleri, kente ve insana kattıkları ve Gayrimenkul 4.0’ın geleceğine ilişkin fütürist bakış açısıyla yorumlanan, farklı bir emlak yönetimi vizyonu oluşturulmaktadır. Çalışmada, dünya gündeminde yer teşkil eden COVID-19 Pandemisi ile birlikte gayrimenkul sektöründeki tedbirlerden de bahsedilerek, küresel değişimlere karşı, teknolojinin de desteğiyle gayrimenkul sektörünün geliştirdiği savunma mekanizması ortaya koyulmaktadır.
 • Akben, İ. ve Avşar, İ. (2018). Endüstri 4.0 ve Karanlık Üretim: Genel Bir Bakış, Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 3 (1), ss. 26-37.
 • Arkitera (2020). Covid-19 Sonrası Gayrimenkul ve Konut Sektörü Üzerine Senaryolar, https://www.arkitera.com/gorus/covid-19-sonrasi-gayrimenkul-ve-konut-sektoru-uzerine-senaryolar/ (Son erişim: 2 Ağustos 2020)
 • Baum, A. (2020). PropTech 2020: The Future of Real Estate. University of Oxford Research, https://www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/2020-02/proptech2020.pdf, (Son Erişim: 18 Ekim 2020)
 • Baum, A. ve Dearsley, J. (2019). What is PropTech, https://www.unissu.com/proptech-resources/what-is-proptech, (Son Erişim: 18 Mart 2020)
 • Block, A. ve Aarons, Z. (2019). PropTech 101: Turning chaos into cash through real estate innovation, Advantage, ISBN: 979-1-64225-060-2.
 • BEOS (2014). Real Estate in the Age of the Fourth Industrial Revolution.
 • Coffman, K. G. ve Odlyzko, A. M. (2002). Internet growth: Is there a “Moore’s Law” for data traffic?. in Handbook of massive data sets, Springer, Boston, MA., ss.47-93.
 • Emlak365 (2020). Koronavirüs Sonrası Vatandaşların Yeni Tercihi 'Sağlıklı Evler', Emlak 365, https://www.emlak365.com/emlak-haberleri/koronavirus-sonrasi-vatandaslarin-yeni-tercihi-saglikli-h35861.html, (Son erişim: 10 Ağustos 2020).
 • Erdoğdu C. ve Büyükduman A. (2018). Sorularla Gayrimenkul Yatırımı, Ceres Yayınları. İstanbul.
 • Gartner IT Glossary, (2020). https://www.gartner.com/en, (Son erişim: 1 Haziran 2020).
 • Güler, İ. (2019a). İktisadi Kalkınma Temelinde Gayrimenkul Ekonomisi, Gazi Yayınevi, Ankara.
 • Güler, İ. ve Konukman, A. (2019b). Girdi-Çıktı Yaklaşımı Temelinde Türkiye’de Gayrimenkul Sektörünün Konumu, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7 (87), s.493-508.
 • GRAANA (2020). Real Estate 4.0 – A game changer for the real estate market, https://blog.graana.com/real-estate-4-0-a-game-changer-for-the-real-estate-market/ (Son erişim: 6 Nisan 2020)
 • Güney Marmara Kalkınma Ajansı (2020). Türkiye’nin Sanayi Devrimi, Dijital Türkiye Yol Haritası, https://www.gmka.gov.tr/dokumanlar/ (Son erişim: 10 Ağustos 2020).
 • Herzberg, C. (2018). Akıllı Şehirler Dijital Ülkeler, İnfoloji, İstanbul.
 • Hepşen, A. (2017). Gayrimenkul Değerleme Esasları ve Finans Boyutu, Literatür Yayıncılık. İstanbul.
 • JLL-Jones Lang LaSalle Investment Management (2018). Global Real Estate Transparency Index 2018, Transparency: Data, Disclosure and Disruption Global Research.
 • KEY4BIZ (2020). Real Estate 4.0: Quando l’Intelligenza Artificiale Cambia Ii Settore Immobiliare, https://www.key4biz.it/real-estate-4-0-quando-lintelligenza-artificiale-cambia-il-settore-immobiliare/298585/ (Son erişim: 21 Nisan 2020).
 • KPMG (2020). Four Tech Upgrades Featured in Real Estate 4.0, https://blog.kpmg.lu/four-tech-upgrades-featured-in-real-estate-4-0/ (Son erişim: 2 Mayıs 2020).
 • Liu, S. (2019). The Future of The Real Estate Industry, https://www.propertyme.com.au/blog/industry-news/future-of-real-estate-industry (Son erişim: 4 Mayıs 2020).
 • Liu, S. (2020). How the Real Estate Industry is Responding to COVID-19, https://www.propertyme.com.au/blog/industry-news/how-real-estate-industry-responding-to-covid19, (Son erişim: 4 Mayıs 2020).
 • Mashvisor (2020). The Future of Real Estate: 4 Trends of 2020, https://www.mashvisor.com/blog/future-of-real-estate-4-trends-2020/?utm_source=medium.com&utm_medium=2019&utm_campaign=Heba_future_of_real_estate, (Son erişim: 2 Mayıs 2020).
 • Naamane, A. ve Boukara, A. (2015). A Brief Introduction to Building Information Modeling (BIM) and its interoperability with TRNSYS. Renewable Energy and Sustainable Development, 1(1), 126-130.
 • Parlaktuna, İ. (2013). Gayrimenkul Yönetiminde Mesleki Etik, Ed. Figen Dalyan, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 2934.
 • Propertyme (2019). Top 10 Real Estate Tech Trends to Watch in 2019, https://www.propertyme.com.au/blog/property-management/real-estate-tech-trends (Son erişim: 24 Nisan 2020).
 • Sirmen, A. L. (2014). Eşya Hukuku, 2. Baskı, Yetkin Hukuk Yayınları, Ankara.
 • Ulukavak M. ve Önder. H.G (2019). Akıllı Kent, Kent Tartışmaları ve Yeni Yaklaşımlar, Ed. Özcan Sezer ve Ahmet Kayan, Orion Kitabevi, Ankara.
 • Verhoeven, P., Sinn, F. ve Herden, T.T. (2018). Examples from Blockchain Implementations in Logistics and Supply Chain Management:Exploring the Mindful Use of a New Technology . Logistics, 2(3).
 • Wallis, A. (2018). Industry 4.0 and Property, Irwin Mitchell LLP https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=883349d4-8188-487e-85a3-6d4c2c764303 (Son erişim: 22 Nisan 2020).
 • Yılmaz Yalçıner, A. (2020). Endüstri 4.0’dan Toplum 5.0’a: Kavramsal Çerçeve, Endüstri 4.0’dan Toplum 5.0’a Güncel Yaklaşımlar, Ed. Serpil Çiğdem ve Asena Boztaş, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss. 1-27.
 • Yalçıner, K. (2018). Gayrimenkul Finansmanı, Detay Yayıncılık, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4794-6923
Yazar: Hatice ÖNDER (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ, TAPU KADASTRO YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 23 Aralık 2020
Kabul Tarihi : 2 Şubat 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2021

APA Önder, H . (2021). GAYRİMENKUL 4.0 VE EMLAK YÖNETİMİNDE DİJİTALİZASYON . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (79) , 1341-1357 . DOI: 10.17755/esosder.845494