Yıl 2007, Cilt 6 , Sayı 22, Sayfalar 1 - 12 2007-05-01

MARKA İLTİBAS DAVALARINDA KAMUOYU GÖRÜŞÜNÜN HUKUKİ SÜRECE DAHİL EDİLMESİ: ÜÇ BOYUTLU BİR ARAŞTIRMA ÖRNEĞİ
MARKA İLTİBAS DAVALARINDA KAMUOYU GÖRÜŞÜNÜN HUKUKİ SÜRECE DAHİL EDİLMESİ: ÜÇ BOYUTLU BİR ARAŞTIRMA ÖRNEĞİ

Kurban Ünlüönen - Ahmet Battal - Ali Yay YÜKSEL [1]


Ulusal ve uluslararası ticaretteki gelişmelerle birlikte “markanın” soyutluk değeri, yeni boyutlar kazanmış; birden fazla değer ve daha somut nitelendirmeleri gündeme taşımıştır. Bu gelişmelerin yan etkileri olarak, hukuki alanda marka ile ilgili birçok ihtilaf da görülmeye başlamıştır. Fikri ve sınaî hakların korunması ihtiyaçlarına bağlı olarak gelişen mevzuat, anlaşma ve uygulamalarla birlikte “marka” konusu, hukukçularla, pazarlamacıların ortak ilgi ve hareket alanı haline gelmiştir. Günümüzde işletmeler arasında çok sayıda marka davaları “Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname” de belirtilen hükümlere göre yürütülmektedir. Bu tür davalarda teknik ve hukukçu bilirkişilerden yardım alınmaktadır. Ancak gerek teknik, gerekse hukukçu bilirkişiler, sonuç olarak sübjektif kanaatlerini hazırladıkları raporlarına yansıtmaktadırlar. Bu çalışma ile, iltibas temelli marka ihtilaflarında, hukuki sürece objektife en yakın olabileceği varsayılan, kamuoyu görüşünü dahil edilebilirliğini ortaya koymak amacıyla, halen sürmekte olan bir dava kapsamında yürütülmüş, görsel, ürünsel ve işitsel boyutlarıyla ayrı ayrı tasarlanmış, üç boyutlu bir inceleme araştırması ayrıntıları ile açıklanmaktadır
Marka, marka araştırması, marka ihtilafları
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Kurban Ünlüönen - Ahmet Battal - Ali Yay YÜKSEL

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 10 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2007

APA Yüksel, K . (2007). MARKA İLTİBAS DAVALARINDA KAMUOYU GÖRÜŞÜNÜN HUKUKİ SÜRECE DAHİL EDİLMESİ: ÜÇ BOYUTLU BİR ARAŞTIRMA ÖRNEĞİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (22) , 1-12 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6136/82295

Makalenin Yazarları
Kurban Ünlüönen - Ahmet Battal - Ali Yay YÜKSEL [1]