Yıl 2007, Cilt 6 , Sayı 22, Sayfalar 116 - 134 2007-05-01

SATIŞ ÇABALARININ İŞLETME İÇİN ÖNEMİ
SATIŞ ÇABALARININ İŞLETME İÇİN ÖNEMİ

Ahmet Gürbüz - Evrim ERDOĞAN [1]


İşletme yöneticilerinin işletmenin satış gücü verimliliğini geliştirmek, bir taraftan satış masraflarını düşürürken diğer taraftan satış gelirlerini arttırmak, varlığını sürdürmek, topluma ve devlete karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmek için satış çabalarına yeterli önemi vermeleri gerekmektedir. Satış işletmenin dış çevreye açılan en önemli fonksiyonudur. Satış için yapılacak her türlü çaba işletmeye amaçlarına ulaşmada önemli katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada satış çabalarının hangi faaliyetlerden oluştuğu ve bu faaliyetlerin neler içerdiği açıklanmaktadır. Sonuç olarak bu faaliyetlerin işletmelere etkileri tartışılmaktadır
Satış, satış çabaları, tutundurma, pazarlama iletişimi
 • Allen, Gemmy; 1999, “Personal Selling,” http://ollie.dcccd.edu/mrkt2370/Chapters/ ch10/10sell.htm, 02.10.2006.
 • AMA (American Marketing Association); 2007, Dictionary of Marketing Terms, http://www.marketingpower.com/mg- dictionary.php?SearchFor=publicity&Searched=1.
 • Ardıç, Kadir ve Aliye Güler; 2000, “Reklâmlarda Vurgulanan Ürün Ve Hizmet Kalite Boyutlarının Belirlenmesi Ve Bir Uygulama,” Pazarlama Dünyası, Yıl: 14, Sayı:04, Temmuz-Ağustos, http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos. php?nt=492.
 • Aydede, Ceyda, 2002; Teorik ve Uygulamalı Halkla İlişkiler Kampanyaları, MediaCat, 3.Baskı, İstanbul.
 • Cemalcılar, İlhan, 1998; Pazarlama Kavramlar-Kararlar, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.
 • Doyle, Stephen X ve George Thomas Roth, 1992; “Selling and Sales Management in Action: The Use of Insight Coaching to Improve Relationship Selling,” Journal of Personel Selling&Sales Management, Volume XII, Number I, Winter.
 • Herde, Herald J. Van; 2005, “The Proper Interpretation of Sales Promotion Effects: Supplement Elasticities with Absolute Sale Effets,” Appl. Scholastic Models Bus. Ind., 21:397-402.
 • Kotler, Philip, 2000; Pazarlama Yönetimi (Çeviren: Nejat Muallimoğlu), Beta Yayınevi, İstanbul.
 • Meenaghan, Tony; 2001, “Sponsorship and Advertising: A Comparision of Consumer Perceptions,” Psychology&Marketing, Vol.18: 191-215, February.
 • Moore, Brain; 2005, “Whole Firm Marketing,” Concrete Construction, July, http://findarticles.com/p/articles/mi_m0NSX/is_07_50/ai_nl1483879/print, 04.10.2006.
 • Mucuk İsmet; 1996, Pazarlama İlkeleri, Der Yayınları, Altıncı Basım, İstanbul.
 • Paley, Norton; 2000, Pazarlama Yönetimi, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Parasuruman A. ve Ralph L.Day; 1977, “A Management Oriented Model for Allocating Sales Effort,“ Journal of Marketing Research, , Vol.XIV, pp.22-33, February.
 • Peattie, Sue; 2003, “Applying Sales Promotion Competitions to Nonprofit Context,” International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, Vol.8, No:4, pp:349-362.
 • Robertson, Bruce; Andrea L. Dixon; David Curry; 2006, “An Agenda for Selling and Sales Management Research: Using The Financial Industry’s Forward Thinkers for Insight,” Journal of Personal Selling&Sales Managements,vol. XXVI, no.3 (Summer 2006), pp.293-303.
 • Shannon, J. Richard, 1996; “The New Promotions Mix: A Proposed Paradigm, Process, and Application,” Journal of Marketing-Theory and Practice, Winter 1996, pp.56-68.
 • Tek, Ömer Baybars ve Engin Özgül; 2005, Modern Pazarlama İlkeleri, Birleşik Matbaacılık, İzmir.
 • Vincze, İ. Anderson, 2000; Strategic Marketing Management, Houghton Mifflin Company, Boston.
 • Weitz, A. Barton ve Kevin D. Bradford; 1999, “Personal Selling and Sales Management : A Relationship Marketing Perspective,” Journal of the Academy of Marketing Science, Volume 27, No:2, pages 241-254, Spring.
 • Weitz, Barton A. Ve Kevin D.Bradford; 1999, “Personal Selling and Sales Management: A Relationship Marketing Perspective,” Journal of Academy of Marketing Science, Vol.27, No:2, pp.241-254.
 • White, Roderick; 2000, Advertising, Fourth Editon, McGraw-Hill, England.
 • Wildman, Steven S.; 2006, “Intoduction To The Special Section On The Economic Dimensions Of Advertising Media Audiences, Journal of Advertising,” http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3694/is_200607/ai_nl16705198/print, 01.10.2006.
 • Yamamoto Telli, Gamze; 2001, Satış ve Satış Gücü Yönetimi, Literatür Yayınları, İstanbul.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ahmet Gürbüz - Evrim ERDOĞAN

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 5 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2007

APA Erdoğan, A . (2007). SATIŞ ÇABALARININ İŞLETME İÇİN ÖNEMİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (22) , 116-134 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6136/82297