Yıl 2007, Cilt 6 , Sayı 22, Sayfalar 169 - 183 2007-05-01

TÜKETİCİLERİN TÜRK USULÜ FASTFOOD İŞLETMELERİNİ TERCİH ETME SEBEPLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
TÜKETİCİLERİN TÜRK USULÜ FASTFOOD İŞLETMELERİNİ TERCİH ETME SEBEPLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Ahmet Tayfun - Cüneyt TOKMAK [1]


Turizm sektörünün en önemli iş kollarından biri olan yiyecek-içecek işletmeleri, oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu alanda hızlı ve sade bir anlayışla tüketicilerin yeme-içme talebini karşılayan fastfoodlar önemli bir yere sahiptir. Türk usulü fastfoodlar ise, bu özellikleri Türklerin yeme-içme kültürü ile birleştirerek tüketicilere sunmaktadır. Bu çalışmada Türk usulü hizmet veren fastfoodlara olan talebin sebepleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla Ankara’da faaliyet gösteren Türk usulü fastfood işletmelerinden hizmet satın alan müşterilere anket uygulanmış ve elde edilen bilgiler istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Analiz neticesinde tüketicilerin Türk usulü fastfood işletmelerini tercih etme sebeplerinin başında “menülerin doyurucu olması”, damak tadına uygunluk” ve “hizmetlerin zamanında sunulması” bulunmuştur
Fastfood, restaurant, müşteri
 • ARSLAN, Perihan. (1997) Toplumun Geleneksel Yemek Kültürünün Değişimi-Hızlı Yemek Sistemine (Fast Food) Geçiş, (TOYGAR, Kamil. Türk Kültürü Üzerine Araştırmalar kitabının içinden), Ankara, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları, No: 20, 29-34.
 • ATABEK, Erdal. (2006) Çocuklar Nasıl Besleniyor?, Yemek ve Kültür Dergisi, Sayı: 5, 150- 152
 • BAEK, Seung-Hee, Sunny HAM ve Il Sun YANG. (2006) A Cross-culturel Comparison of Fast Food Restaurant Selection Criteria Between Korean Filipino College Students, Hospitality Management, 25, 683-698.
 • BAYSAL, Ayşe. (1993) Türk Yemek Kültüründe Değişmeler, Beslenme ve Sağlık Yönünden Değerlendirme, (TOYGAR, Kamil. Türk Kültürü Üzerine Araştırmalar kitabının içinden), Ankara, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları, No: 3, 12-21.
 • BEN, Fine. (2002) World of Consumption: The Material and Cultural Revisited, 2. Baskı, London and New York, Routledge.
 • BULDUK, Sıdıka. (2002) Beslenme İlkeleri ve Mönü Planlama, Ankara, Detay Yayınları.
 • CHEMELYNSKI, Carol. (2004) Opportunities in Restauran Carreers, Chicago: McGraw-Hill Professional.
 • CİĞERİM, Nevin. (2001) Batı ve Türk Mutfağının Gelişimi, Etkileşimi ve Yiyecek-İçecek Hizmetlerinde Türk Mutfağının Yerine Bir Bakış, (TOYGAR, Kamil. Türk Kültürü Üzerine Araştırmalar kitabının içinden), Ankara, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları, No: 28, 49-61.
 • EREVNİDİS, Pavlos. (2006) Gastronomik Modalar Biz ve Osmanlılar’da Usûl-ı Tabh, Yemek ve Kültür Dergisi, Sayı:5.
 • JACOBS, M. ve Peter SCHOLLİERS. (2003) Eating out in Europe: Picnics, Gourmet Dining and Snacks since the Late Eighteeth Century, New York: Berg Publishers.
 • KOÇAK, Nilüfer. (2004) Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi, 2. Baskı, Ankara, Detay Yayıncılık.
 • LYNN, Jacquelyn. (2001) Restaurant and Five Other Businesses, Kanada, Entrepreneur Press.
 • MCGINNIS, J. Michael, Jenifer Appleton GOOTMAN ve Vivica I. KRAAK. (2006) Food Marketing to Children and Youth: Threat or Opportunity? Washington D.C. , National Academies Press.
 • MERDOL, Türkan Kutluay. (1998) Tarihten Günümüze Toplumlar ve Beslenme Alışkanlıkları, (TOYGAR, Kamil. Türk Kültürü Üzerine Araştırmalar kitabının içinden), Ankara, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları, No: 22, 135- 143.
 • MICHMAN, Ronald D. ve MAZZE, Edward M. (1998) Food Industry Wars: Marketing Triumphs & Blunders, London: Greenwood Publishing Group, Incorporated.
 • NATHAN, David M ve Linda M. DALAHANTY. (2005) Beating Diabetes, New York, McGraw-Hill Campanies.
 • RITZER, George. (2001) Exploration in the Sociology of Consumption: Fast Food, Credit Card, Casinos, California, Sage Publications Incorporated
 • ROYLE, Tony. (2000) Working for McDonald’s in Europe: Unequal Struggle?, New York, Routledge.
 • SÖKMEN, Alptekin. (2005) Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi ve İşletmeciliği, 2. Baskı, Ankara, Detay Yayıncılık.
 • SÜRÜCÜOĞLU, Metin Saip. (2000) Türk Dünyasındaki Bazı Ülkelerin Mutfak Kültürleri Üzerine Bir Araştırma, (TOYGAR, Kamil. Türk Kültürü Üzerine Araştırmalar kitabının içinden), Ankara, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları, No: 28, 139-169.
 • TAYFUN, Ahmet. (2005) Kazak Mutfak Kültürü Üzerine Ampirik Bir Araştırma, Birinci Türk Dünyası Turizm Kurultayı, Türkistan-Kazakistan. S. 212-218.
 • WILLİAMS, Christine ve John BUSWELL. (2003) Service Quality in Leisure and Tourism, Cambridge, Cabi Publishing.
 • WOOTAN, Margo G., Melissa OSBORN ve Claudia J. MALLOY. (2006) Availability of Point- of-Purchase Nutrition Information at a Fast-food Restaurant, Preventive Medicine, 43, 458-459.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ahmet Tayfun - Cüneyt TOKMAK

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 9 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2007

APA Tokmak, A . (2007). TÜKETİCİLERİN TÜRK USULÜ FASTFOOD İŞLETMELERİNİ TERCİH ETME SEBEPLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (22) , 169-183 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6136/82301