Yıl 2007, Cilt 6 , Sayı 22, Sayfalar 247 - 258 2007-05-01

BAŞARILI İŞLETMELERİN SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMINA BAKIŞ AÇISI
BAŞARILI İŞLETMELERİN SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMINA BAKIŞ AÇISI

Abdurrahim EMHAN [1]


Günümüz işletmelerin öneminin giderek artması ve toplum içinde vazgeçilmez bir kurum haline gelmeleri sebebiyle bir takım sorumluluklar üstlenmeleri gerekir. Çünkü işletmelerin toplumun sosyal, siyasi, bilimsel ve teknolojik kurumları üzerinde önemli etkileri vardır. Bu durum işletmelerin toplum içinde bir takım sorumluluklar üstlenmesini de zorunlu hale getirmiştir. İşletmeler için kalite ve düşük maliyet kadar, sosyal sorumluluklara ve ahlaka uygun faaliyet göstermek de rekabet edebilmenin önemli bir koşulu haline gelmiştir. Sorumsuz bir şekilde üretim yapan ve çevreyi tahrip eden kuruluşların neden olduğu su kirliliği, hammadde kaynaklarının israfı, yeşil alanların tahrip edilmesi, küresel ısınma vb gibi çevresel sorunlar dünya yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Dolayısıyla, son zamanlarda toplumunun tamamında, yaşadığımız ekolojik çevrenin bozulmasına yönelik oluşan toplumsal tepkiler işletmeleri çevre konusunda duyarlı hale getirmiştir
Sosyal Sorumluluk, SA 8000, ISO 14000
 • AYDEMİR Muzaffer, “Sosyal Sorumluk 8000 (Social Accountability 8000) Standardı”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 1, Sayı: 3, 1999.
 • BAŞARAN İ. Ethem, Örgütsel Davranışın Yönetimi, A.Ü. Yayınları No: 111, Ankara 1982.
 • BECERİKLİ Sema Y., “Stratejik Yönetim Planlaması: 2000‟li Yıllarda İşletmeler İçin Yeni Bir Açılım”, Amme İdaresi Dergisi, No: 33/3, 2000.
 • COOPER Cary L. - WILLIAMS Stephan, Creating Healthy Work Organizations, England 1994.
 • DRUCKER Peter F., Yönetim Görevleri, Sorumlulukları, Uygulamaları, Çev.: Fatoş Dilber, Ankara 1994.
 • DİNÇER Ömer, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, 5. Baskı, Beta Basım, İstanbul, 1998.
 • EREN, Erol, Stratejik Yönetim, Anadolu Üniv. Yayınları No: 967, Eskişehir 1997.
 • HART Stuart L., İş ve Çevre, “Yeşillenmenin Ötesinde”, Harvard Business Review, Çev.: Ahmet Kafdam, MESS Yayınları, İstanbul 2001.
 • HITT Michael A.-MIDDLEMIST R.Dennis-MATHIS Robert L., Management Consepts and Effective Practice, Sanfrancisco 1989.
 • FABIAN Teresa, Social Accountability 8000 (SA8000) - The First Auditable, Global Standard For Ethical Sourcing CEPAA, January 1998. www.citinv.it/associazioni/CNMS/archivio/lavoro/Presentazione_SA8000.
 • LIEDERKERKE Therese, “İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Gönüllü Bir Etkinliktir”, İşveren Dergisi, Temmuz 2005.
 • NEWEL Susan The Healty Organization: Fairness, Ethics And Effective Management, New York 1995.
 • ÖZGENER Şevki, “İmalat Sanayi İşletmelerindeki Kamu ve Özel Sektör Yöneticilerinin İş Ahlakına ilişkin tutumları”, Amme İdaresi Dergisi, No: 35/1, Mart 2002.
 • RAELIN Joseph A., Kültürlerin Çatışması Yönetenler - Yönetilenler, Çev.: Kamuran Tuncay, İş Bankası Yayınları No: 412, İstanbul 1999.
 • LOVINS Amory B. ve diğerleri, İş ve Çevre, “Doğa Kapitalizmi İçin Bir Yol Haritası”, Harvard Business Review, Çev.: Ahmet Kafdam, MESS Yayınları, İstanbul 2001.
 • SEYMEN Dilek, “Dış Ticaret- Çevre İlişkilerinin Dengelenmesi: Sürdürülebilir Ticaret Teori ve Türkiye Değerlendirmesi”, Dokuz Eylül Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi C: 7, Sayı: 3, 2005.
 • SOROHAN Erica Gordon, “Healthy Companies”, Traning & Development, Vol: 48, Issue: 3, Mar 1994.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Abdurrahim EMHAN

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 6 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2007

APA Emhan, A . (2007). BAŞARILI İŞLETMELERİN SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMINA BAKIŞ AÇISI . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (22) , 247-258 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6136/82306