Yıl 2007, Cilt 6 , Sayı 22, Sayfalar 270 - 282 2007-05-01

HEPİMİZ AMERİKA´DA MI YAŞIYORUZ?
HEPİMİZ AMERİKA´DA MI YAŞIYORUZ?

Hakan PEHLİVAN [1]


Bu makale ‘Biz Amerika’da yaşıyoruz’ müzik videosunu ve içinde geçen sahneleri ‘küreselleşme söylemiyle bağlantılı olarak analiz eder. Video ile ilgili olarak lise öğrencileri ile yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle görüşülmüş ve görüşleri toplanmıştır. Çalışmada popüler kültür ürünleri ve görünümleri kültürel açıdan tartışılır. Ayrıca küreselleşmenin tanımları ve ortaya koyduğu paradoksları irdeler
Küreselleşme, Kitle kültürü, Müzik videoları
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hakan PEHLİVAN

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 6 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2007

APA Pehlivan, H . (2007). HEPİMİZ AMERİKA´DA MI YAŞIYORUZ? . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (22) , 270-282 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6136/82308