Yıl 2007, Cilt 6 , Sayı 22, Sayfalar 319 - 328 2007-05-01

Friedrich Dürrenmatt´ın Büyük Romuluss Adlı Yapıtı Üzerine Bir Çalışma
Friedrich Dürrenmatt´ın Büyük Romuluss Adlı Yapıtı Üzerine Bir Çalışma

Mehmet S. İNAN [1]


Friedrich Dürrenmatt, Savaş sonrası Alman Tiyatro yazarlarının başarılı ve önemli isimlerinden biridir. Yapıtlarında dünyadaki kaosu, düzensizliği, haksızlığı ve adaletsizliği işler; ‘hak’ ve ‘adalet’ kavramları ekseninde bireyin sorumluluklarını merkeze alır
Modern Tiyatro, Adalet-Hak, Sorumluluk, Roma İmparatorluğu
  • Friedrich Dürrenmatt, Der Besuch der alten Dame (Zürich: Arche Verlag , 1956).
  • Friedrich Dürrenmatt, Büyük Romuluss, çev. Vural Ülkü (Ankara: 1977)
  • Friedrich Dürrenmatt, Durrenmatt Die Physiker, Komödie, Diogenes, 1998
  • Wetzel Christoph, Lexikon des Autoren und Werke, Ernst Klett Verlag, Stutgart, 2001
  • Germanistentreffen, Deutschland-Turkei Bonn, 1994
  • Batı Dilleri ve Edebiyatı Dergisi, Eğe Üniversitesi Basımevi, İzmir, 1991
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mehmet S. İNAN

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 6 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2007

APA İnan, M . (2007). Friedrich Dürrenmatt´ın Büyük Romuluss Adlı Yapıtı Üzerine Bir Çalışma . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (22) , 319-328 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6136/82311