Yıl 2007, Cilt 6 , Sayı 22, Sayfalar 38 - 45 2007-05-01

HOW DOES THE TEACHING TIME PERIOD AFFECT THE STUDENTS' LEARNING LEVEL?
HOW DOES THE TEACHING TIME PERIOD AFFECT THE STUDENTS' LEARNING LEVEL?

Asım ARI [1]


Araştırmanın amacı, öğretim zamanının öğrenme üzerindeki etkilerini belirlemektir. Öğretmen aynı konuyu üç farklı zamanda, sabah, öğleden sonra ve akşam sınıflarında işlemiştir. A Grubu dersleri sabah, B Grubu dersleri öğleden sonra ve B Grubu dersleri akşam saatlerindedir. Öğrencilere farklı zamanlarda ders vererek, öğrenme zamanının öğrenme düzeyi üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Dersler bittikten sonra, öğrencilere herhangi bir uyarı yapılmaksızın, aynı zamanda bir test uygulandı. Çalışmanın sonuçları, öğretim zamanının öğrenme seviyesini etkilediğini doğrulamaktadır. Araştırmada, öğrencilerin fizik dersindeki başarısı akşam sınıfında sabah sınıfından daha yüksek gerçekleşmiştir
öğrenme, öğretim, öğretim zamanı, öğrenme düzeyi
 • Aguilar-Roblero, R. et al. (2001). The Brain Decade in Debate: IV. Chronobiology. Brazilian Journal of Medical and Biological Research 34: 831-841.
 • Arendt, J. (2003). Importance and Relevance of Melatonin to Human Biological Rhythms. Journal of Neuroendocrinology, 15: 427-431.
 • Arendt, J. (2005). Melatonin In Humans: It's About Time. Journal of Neuroendocrinology, Vol. 17 Issue 8, p537-538.
 • Callan, R. J. (1998). Circadian Rhythm and the Business Person. International Journal of Value Based Management 11: 9–17.
 • Eggen, P. & Kauchak, D. (2001). Educational Psychology: Windows on Classrooms. New Jersey: Merrill Prentice Hall.
 • Erden, M.& Akman, Y. (1996). Eğitim Psikolojisi (Educational Psychology). Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 • Feldman, R. S. (1996). Understanding Psychology (Four Edition). Newyork: McGraw-Hill,Inc.
 • Healthlink (2007). Sleep and Circadian Rhythms.
 • http://healthlink.mcw.edu/article/922567322.html. Accessed 15.03.2007.
 • Keogh, T. (2007). Time Management. www.nphic.org/members/time_mgmt.ppt (15.03.2007)
 • Levine at al., (2002) Signal Analysis of Behavioral and Molecular Cycles. BMC Neuroscience, 3: 1-25.
 • Nourie, D. (2001). Your Internal Clock. Children's Digest, Vol. 51, Issue 6: 10-11.
 • Perry, S. & Dawson, J. (1990). The Secrets Our Body Clocks Reveal. New York: Ballantine Books.
 • Selçuk, Z. (2001). Gelişim ve Öğrenme (Growing and Learning). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Asım ARI

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 6 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2007

APA Arı, A . (2007). HOW DOES THE TEACHING TIME PERIOD AFFECT THE STUDENTS' LEARNING LEVEL? . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (22) , 38-45 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6136/82314