Yıl 2007, Cilt 6 , Sayı 22, Sayfalar 90 - 100 2007-05-01

MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN DİLE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN DİLE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Sinan Aydin - Mustafa YEŞİLYURT [1]


Matematik, eğitim ve öğretimin en önemli temel alanlarından biridir. Dil ise iletişim sağlamada kullanılan, sosyal hayatın en önemli öğelerinden biridir. Matematiği anlamak ve anlatmak dili iyi bilmeyi ve kullanmayı gerektirir. Özellikle, dili yeni öğrenme ve geliştirme aşamasında olan ilköğretim birinci kademe öğrencileri için matematikte dil kullanımı çok daha fazla önem arz eder. Buda bu dersi öğreten öğretmenlerin dili kullanma konusunda ne kadar donanımlı olmaları gerektiği sonucunu ortaya çıkarır. Bu araştırmada, ilköğretim matematik öğretmenliği birinci sınıf öğrencileri ile mezuniyet aşamasındaki dördüncü sınıf öğrencilerinin matematik öğretiminde dile ilişkin görüşleri arasındaki farklar, “matematik öğretiminde dil” ölçeği kullanılarak t-testi yardımıyla karşılaştırılmıştır. Grupların, matematik öğretiminde dil kullanımı puanları birinci sınıf öğrencileri lehine farklılık göstermiştir. Araştırmanın verileri Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlköğretim bölümü Matematik Anabilim Dalında okuyan öğrenciler ile yapılan çalışmadan elde edilmiştir
matematik öğretimi, dil kullanımı, yazılı anlatım, sözlü anlatım, sembolik anlatım, problem oluşturma
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Sinan Aydin - Mustafa YEŞİLYURT

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 8 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2007

APA Yeşilyurt, S . (2007). MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN DİLE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (22) , 90-100 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6136/82317