Yıl 2008, Cilt 7 , Sayı 24, Sayfalar 135 - 151 2008-07-01

AFET RİSKİNİN SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI: AFET TAHVİLLERİ
AFET RİSKİNİN SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI: AFET TAHVİLLERİ

Adem ANBAR [1]


Son yıllarda, deprem, sel, fırtına, kasırga gibi doğal afetlerin sayısında ve şiddetinde bir artış eğilimi gözlenmektedir. Dolayısıyla, afetlerin ekonomik hasar tutarı ve sigorta teminatı altındaki hasar tutarı da artmaktadır. Bu nedenle, sigorta ve reasürans şirketlerinin, afet risklerini fonlama ve azaltma ihtiyaçları daha belirgin olarak ortaya çıkmış ve bu ihtiyacı karşılayacak çeşitli finansal enstrümanlar geliştirilmeye başlanmıştır. Bu enstrümanlardan biri de afet tahvilleridir. Sigorta ve reasürans şirketleri, afet tahvilleri aracılığıyla, hem afet risklerini finanse etmekte hem de afet risklerini sermaye piyasası yatırımcılarına transfer etmektedirler
Afet, afet riski, afet riskinin yönetimi, sermaye piyasası, afet tahvilleri
 • Bradley, Cormac ve Charles Pickup, “Insurance Securitization: The Storm’s Silver Lining”, Emphasis 2007/1, 2007.
 • Hayek, Carol ve Roger Ghanem, “Impact of Uncertainty in Catastrophe Losses on Insurance Derivatives”, 15th ASCE Engineering Mechanics Conference, Columbia University, New York, June 2002.
 • HOUSE OF LORDS, “The Economics of Climate Change”, Select Committee on Economic Affairs, , 2nd Report of Session 2005-06, 2005.
 • Kapoor, Vimit ve Puneet Singh, “Alternative Risk Transfer: Structuring and Efficacy”, http://203.197.126.103/community/FinClub/dhan/dhan5/art51-cr.pdf, 12.06.2007.
 • Louberge, Henri, Evis Kellezi ve Manfred Gilli, “Using Catastrophe-Linked Securities to Diversify Insurance Risk: A Financial Analysis of Cat Bonds”, Journal of Insurance Issues, 22(2), 1999.
 • Meyers, Glenn ve John Kollar, “Catastrophe Risk Securitization: Insurer and Investor Perspectives”, Casualty Actuarial Society Discussion Paper Program Casualty Actuarial Society, May 1999, http://www.casact.org/pubs/dpp/dpp99/99dpp223.pdf, 12.06.2007.
 • MMC SECURITIES, “The Catastrophe Bond Market at Year-End 2006”, 20.09.2007.
 • Nell, Martin ve Andreas Richter, “Improving Risk Allocation Through Cat Bonds”, Working Papers on Risk and Insurance No:10, Hamburg University, November 2002.
 • Perroy, Louis, “Impacts of Climate Change on Financial Institutions’ Medium to Long Term Assets and Liabilities”, The Staple Inn Actuarial Society, June 14, 2005.
 • Pollner, John D., “Catastrophe Risk Management: Using Alternative Risk Financig and Insurance Pooling Mechanisms”, Policy Research Working Paper, 2001.
 • Stern Review, “What is the Economics of Climate Change?”, Discussion Paper, 31 January 2006.
 • Swiss Re, “Insurance Markets and Catastrophe Risk“, RIMS Canada Conference 2006, Calgary, 19 September 2006.
 • Swiss Re, “Natural Catastrophes and Man-Made Disasters in 2006: Low Insured Losses”, Sigma, 2007.
 • Szendzielorz, Sebastian, “Catastrophe Insurance Exposure and Hedging: Structure and Issues”, Thunderbird The American Graduate School of International Management, 2000.
 • Torre-Enciso, Isabel M. ve John E. Laye, “Financing Catastrophe Risk in the Capital Markets”, International Journal of Emergency Management, Vol. 1, No. 1, 2001.
 • Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, “İklim Değişikliği ve Doğal Afetlerin Sosyal ve Ekonomik Etkilerinin Azaltılması”, Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Birimi, 2007, http://www.tsrsb.org.tr/NR/rdonlyres/7D09F328-EE77-4E20-8301- 36CAA991DB20/2993/CEAiklimraporu.doc, 20.08.2007.
 • UNEP FI Climate Change Working Group, “Adaptation and Vulnerability to Climate Change: The Role of the Finance Sector”, November 2006.
 • “What are cat bonds?”, http://www.corioliscapital.com/cat4.html, 10.05.2007.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Adem ANBAR

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 6 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2008

APA Anbar, A . (2008). AFET RİSKİNİN SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI: AFET TAHVİLLERİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (24) , 135-151 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6138/82345