Yıl 2008, Cilt 7 , Sayı 24, Sayfalar 220 - 237 2008-07-01

TÜRKİYE´DE TARIM KESİMİNDE İŞGÜCÜ PİYASALARININ YAPISI
TÜRKİYE´DE TARIM KESİMİNDE İŞGÜCÜ PİYASALARININ YAPISI

Nihat AKBIYIK [1]


Tarım kesimi işgücü piyasaları Türkiye ekonomisinin en az bilinen bölümüdür. Bunun temel sebebi; kendi hesabına çalışanlar, mevsimlik-geçici çalışanlar ve ücretsiz yardımcı aile fertlerinin kayıt dışı istihdamıdır. Bu çalışmada, tarım sektöründeki işgücü piyasalarının yapısının irdelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma; “Türkiye’deki tarım kesiminde işgücü piyasalarının özellikleri, küçük köylü işletmeciliği, mevsimlik tarım işçiliği ve sürekli tarım işçiliği” başlıklarından oluşmaktadır
Tarım kesimi, işgücü piyasaları
 • BORATAV, Korkut “İstanbul ve Anadolu’dan Sınıf Profilleri”, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, Mart, 1995.
 • ENÇ, Mitat, “Uzun Çarşının Uluları”, İnkılap ve Aka yayınevi, İstanbul, 1977. http://www.bolutarim.gov.tr/ab/rapor_ab.htm, Erişim Tarihi:.05.06.2007. http://www.bugday.org/article.php?ıd=1175, Erişim Tarihi: 06.10.2007. http://www.iskur.gov.tr/mydocu/yurtdisi/bolum2/bolum2.htm, Erişim Tarihi: 03.10.2007. http://siteresources.worldbank.org/ıntturkey/resources/361616–1.144.320.150.009/ozet- overview.pdf, “Dünya Bankası, Türkiye İşgücü Piyasası Raporu, 14.Nisan.2006, Erişim Tarihi, 01.10.2007.
 • İHLÂS HABER AJANSI, “Haber Program”, 19.05 2005.
 • KEMAL, Orhan, “Bereketli Topraklar Üzerine”, Tekin Yayınları 13. Basım, İstanbul, 2000.
 • KOÇ, Yıldırım, “Tarihimizden”, Türk-İş Dergisi, Mayıs 1994.
 • MAKAL, Tahir Kutsi, “İç Göç”,. Ararat Yayınları, İstanbul, 1973.
 • ORTAYLI, İlber, “Osmanlı Barışı”, Ufuk Kitapçılık, 2. Baskı, İstanbul,. Mart 2004.
 • STEİNBECK, J., Gazap Üzümleri, Metropol Yayınları, Çeviren İpek E. Menekşe, İstanbul, 2002.
 • SARAN, Nephan , “Köylerimiz”, İstanbul, 1984.
 • ŞEKER, Murat, “Türkiye’de Tarım İşçilerinin Toplumsal Bütünleşmesi”, Değişim Yayınları, Ankara, 1986.
 • TÜRK-İŞ DERGİSİ, Temmuz 1993.
 • ÜNSAL, Artun, “Kan Davası”, Çevirenler: Niyazi Öktem, Emre Öktem, Yapı Kredi Bankası Yayınları, İstanbul, 1985.
 • YILDIRAK, Nurettin, “ Sosyal ve Ekonomik Yönleriyle Türkiye’de Köy Kadınları”, 3. İzmir İktisat Kongresi , İzmir, 4-7 Haziran 1992.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Nihat AKBIYIK

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 6 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2008

APA Akbıyık, N . (2008). TÜRKİYE´DE TARIM KESİMİNDE İŞGÜCÜ PİYASALARININ YAPISI . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (24) , 220-237 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6138/82349