Yıl 2008, Cilt 7 , Sayı 24, Sayfalar 270 - 303 2008-07-01

İRAN´IN NÜKLEER PROGRAMI: ULUSLARARASI HUKUK BAĞLAMINDA BİR ANALİZ
İRAN´IN NÜKLEER PROGRAMI: ULUSLARARASI HUKUK BAĞLAMINDA BİR ANALİZ

Mehmet DALAR [1]


Bu çalışmada hem enerji hem de silah olarak kullanılabilen nükleer malzemeyle ilgili uluslararası hukuktaki düzenlemeler çerçevesinde İran’ın nükleer programı incelenmektedir. İran’ın enerji durumu ile nükleer programının niteliğine değinen çalışma, nükleer malzemenin enerji amacı dışında kullanımını önlemek için kurulan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun İran’da yaptığı incelemeler ışığında İran’ın nükleer programının barışçı amaçlı olup olmadığını değerlendirmektedir. Uluslararası hukukun gelişimine katkıda bulunmak amacıyla nükleer malzemeye sahip olan bütün devletlerde denetim mekanizmasının güçlendirilmesi noktasından hareket eden bu çalışma, Birleşmiş milletler güvenlik konseyine sevk edilen İran’ın nükleer programıyla ilgili gelişmeleri analiz ederek ancak müzakereler yoluyla İran’ın nükleer programının getirdiği sorunların çözülebileceğini ön görmektedir
uranyum zenginleştirilmesi, nükleer enerji, nükleer silah, nükleer denetim
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mehmet DALAR

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 6 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2008

APA Dalar, M . (2008). İRAN´IN NÜKLEER PROGRAMI: ULUSLARARASI HUKUK BAĞLAMINDA BİR ANALİZ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (24) , 270-303 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6138/82353