Yıl 2008, Cilt 7 , Sayı 24, Sayfalar 325 - 336 2008-07-01

EVALUATION OF STUDENT OPINIONS ON PRACTICE OF VISUAL ARTS
GÖRSEL SANATLAR DERSİNİN MÜZE VE SINIF ORTAMINDA İŞLENİŞİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Levent MERCİN [1]


Bu araştırmanın amacı, görsel sanatlar dersinin müze ortamında ve sınıf ortamında işlenişine ilişkin öğrenci görüşlerini değerlendirmektir. Nitel olarak gerçekleştirilen bu araştırmada elde edilen veriler “betimsel analiz” yaklaşımı ile analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda müze ortamında öğretime tabi tutulan öğrenciler (9-C sınıfı), sanatın değerini fark ettikleri, dersten hoşlandıkları ve benzer öğretimin bundan sonraki derslerinde de uygulanması görüşündedirler. Sınıf ortamında öğretime tabi tutulan öğrenciler (9-E sınıfı) ise, dersin sıkıcı geçtiği, farklı etkinlik yapmadıkları ve benzer öğretimin başka derslerde de olmasını istemedikleri görüşündedirler. Ayrıca 9-C sınıfı öğrencileri derse yönelik duygu ve düşüncelerinin oluşmasında, müzede görerek öğrenmenin etkili olduğu görüşünde iken, 9-E sınıfı öğrencileri duygu ve düşüncelerinde herhangi bir değişiklik olmadığı görüşündedirler. Bu araştırmada elde edilen sonuçlara göre, görsel sanatlar eğitimi dersinin sınıf dışında müze ortamlarıyla da desteklenmesi gerektiği önerilmiştir
Müze Eğitimi, Sanat Eğitimi, Müze ve Sanat, Görsel Sanatlar
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Levent MERCİN

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 6 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2008

APA Mercin, L . (2008). GÖRSEL SANATLAR DERSİNİN MÜZE VE SINIF ORTAMINDA İŞLENİŞİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (24) , 325-336 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6138/82356