Yıl 2008, Cilt 7 , Sayı 24, Sayfalar 383 - 393 2008-07-01

TARİHÖNCESİ DÖNEMLERDE ELAZIĞ YÖRESİNİN ÇEVRE BÖLGELERLE İLİŞKİLERİ
TARİHÖNCESİ DÖNEMLERDE ELAZIĞ YÖRESİNİN ÇEVRE BÖLGELERLE İLİŞKİLERİ

Yüksel ARSLANTAŞ [1]


Elazığ yöresi su kaynakları, zengin bitki örtüsü ve bol av hayvanlarının varlığı nedeniyle insan topluluklarının yaşam alanlarından birisi olmuştur. Ayrıca Elazığ yöresi önemli maden kaynaklarına sahiptir. Bu nedenle Kalkolitik Çağ’dan itibaren Suriye, Mezopotamya, Transkafkasya ve Orta Anadolu ile yakın ilişkiler geliştirmiştir. Obeyd ve Tell Halaf kültürleri de bölgeyi etkilemiştir
Elazığ, Mezopotamya, Suriye, Transkafkasya, Orta Anadolu, Obeyd, Tell Halaf
 • AKTÜRE, Sevgi; Anadolu’da Bronz Çağı Kentleri, İstanbul, 1997.
 • BİLGİ, Önder; “Boğumlu Mızrak Uçlarının Dağılışının Işığı Altında Anadolu-Mezopotamya İlişkileri”, XXXIV. Uluslararası Assiriyoloji Kongresi Bildirileri, (6-10 Temmuz 1987, Ankara), Ankara, 1998, s. 377-382.
 • BİLGİÇ, Emin; “Anadolu’nun İlk Tarihi Çağının Ana Hatları İle Rekonstrüksiyonu”, Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Dergisi, C. V, Ankara, 1947, s. 489-513.
 • BİLGİÇ, Emin; “M.Ö. İki Bin Yılarında Mezopotamya-Anadolu Arasındaki Ticari ve İktisadi Münasebetler”, IX. Coğrafya Meslek Haftası Bildirileri (22-29 Aralık 1954, İstanbul), İstanbul, 1955, s. 193-205.
 • BURNEY, Charles; “Aspects of The Excavations in The Altınova, Elazığ”, Anatolian Studies, Vol. XXX, June, Ankara, 1980, s. 163-167.
 • ERZEN, Afif; Doğu Anadolu ve Urartular, Ankara, 1991.
 • FRANGİPANE, Marcella; “Doğu Anadolu-İlk Tunç Çağı I Dönemi”, Arkeo-Atlas, S. 2, Mayıs 2003, İstanbul, 2003, s. 44-51.
 • FRANGİPANE, Marcella; “Doğu Anadolu-İlk Tunç Çağı II-III Dönemi”, Arkeo-Atlas, S. 2, Mayıs 2003, İstanbul, 2003, s. 58.
 • FRANGİPANE, Marcella; “Doğu Anadolu-Son Kalkolitik Çağ”, Arkeo-Atlas, S. 2, İstanbul, 2003, s. 12-14.
 • HAUPTMANN, Harald; “Kalkolitik Çağ’dan İlk Tunç Çağı’nın Bitimine Kadar Norşuntepe’de Yerleşmenin Gelişimi”, VIII. Türk Tarih Kongresi Bildirileri, C. 1, Ankara, 1979, s. 55- 63.
 • HAUPTMANN, Harald; “Norşuntepe”, Arkeo-Atlas, S. 2, İstanbul, 2003, s. 22.
 • KOŞAY, Hamit Zübeyr; “Pulur (Sakyol) Kazısı, 1970”, ODTÜ Keban Projesi 1970 Çalışmaları, Ankara, 1971.
 • KÖKTEN, İ. Kılıç; “Keban Baraj Gölü Alanında Taş Devri Araştırmaları, 1969”, ODTÜ Keban Projesi Çalışmaları, Ankara, 1971, s. 14.;
 • KÖKTEN, İ. Kılıç; “Keban Baraj Gölü Çevresinde Taş Devri Buluntuları”, Atatürk Konferansları IV, (1970), Ankara, 1971, s. 125-131.
 • MAXWELL, K.R.-Hyslop, “A Note on The Purpose and Use of Copper Bronze Axeheads”, XXXIV. Uluslararası Assiriyoloji Kongresi Bildirileri, (6-10 Temmuz 1987, Ankara), Ankara, 1998, s. 33-37.
 • ÖZDOĞAN, Mehmet; “Köyden Kente-Kalkolitik Çağ”, Arkeo-Atlas, S.1, 2002, İstanbul, 2002, s.110- 129.
 • SEVİN, Veli; Anadolu Arkeolojisi, İstanbul,1997.
 • YAKAR, Jak; The Later Prehistory of Anatolia-The Late Chalcolithic and Early Bronze Age, Part I, Oxford, 1985.
 • YALÇINKAYA, Işın; “Araştırmaların Işığında Anadolu Alt Paleolitik’i ve Sorunlarına Genel Bir Bakış”, Antropoloji Dergisi, S. 12, (1980-1985), Ankara, 1985,s. 8-22.
 • YENER, K.Aslı-H.Özbal-L.Barnes-R.H. Brill-E.C. Joel, “Anatolian Metal Trade and Lead Isotope Analysis”, XXXIV. Uluslararası Assiriyoloji Kongresi Bildirileri, (6-10 Temmuz 1987, Ankara), Ankara, 1998, s. 547-564.
 • YILDIRIM, Recep; Eskiçağ’da Anadolu, İzmir, 1997.
 • YİĞİT, Turgut; “Tarih Öncesi ve Hitit Döneminde İšuwa Bölgesi”, Ankara Üniversitesi Tarih Araştırmaları Dergisi, 1995, C. XVII, S. 28, Ankara, 1996, s. 233-251.
 • Harita 1:Halaf Kültürünün Yayılım Alanı (Veli Sevin, Anadolu Arkeolojisi, İstanbul, 2003, s.89)
 • Harita 2: Ubeyd Kültürünün Yayılım Alanı (Veli Sevin, Anadolu Arkeolojisi, İstanbul, 2003, s.96)
 • Harita 3:Erken Transkafkasya Kültürü’nün Yayılım alanı(Veli Sevin, Anadolu
 • Arkeolojisi, İstanbul, 2003, s.143)
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Yüksel ARSLANTAŞ

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 10 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2008

APA Arslantaş, Y . (2008). TARİHÖNCESİ DÖNEMLERDE ELAZIĞ YÖRESİNİN ÇEVRE BÖLGELERLE İLİŞKİLERİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (24) , 383-393 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6138/82360