Yıl 2011, Cilt 10 , Sayı 35, Sayfalar 268 - 276 2011-09-01

A DIFFERENCE APPROACH TO THE EXPRESSION "INSUFFICIANCY OF RELIGION AND REASON" REFERRING TO WOMEN IN SOME HADITH RUMORS
KADINLARLA İLGİLİ OLARAK HADÎS RİVAYETLERİNDE YER ALAN "AKLEN VE DİNEN EKSİK OLMA" İFADESİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM

Yener ÖZTÜRK [1]


Abstract We studied on this article the hadith rumor wich is in the hadith collections. Tis rumor is excessively understood as ontological expression from early period of Islam to our eage. In this article, tehe subject was studied by difference approach and comment. We expect that rumor indicating the fact that the men and women are unique. Each of them complete the other. We believe that is the new point of view on this subject. Key Word: Man, Women, Religion, Reasion
Öz Bu çalışmada kadınlarla alakalı hadis külliyatında yer alan bir rivayet konu edinilmektedir. Söz konusu rivayet, geçmişten günümüze, daha çok ontolojik açıdan bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bu çalışmada ise ilgili ifadelere farklı bir yorumla yaklaşılmaktadır. Bu cümleden olmak üzere, problem olarak görülen konu makalede 'kadın ve erkeğin bir bütünü tamamlayan cinsler olduğu' gerçeğinden hareketle yeni bir bakış açısıyla ele alınmaktadır. Anahtar Kelimeler: Erkek, Kadın, Din, Akıl
Erkek, Kadın, Din, Akıl
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Yener ÖZTÜRK

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 6 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2011

APA Öztürk, Y . (2011). KADINLARLA İLGİLİ OLARAK HADÎS RİVAYETLERİNDE YER ALAN "AKLEN VE DİNEN EKSİK OLMA" İFADESİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (35) , 268-276 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6149/82578