Yıl 2011, Cilt 10 , Sayı 35, Sayfalar 320 - 336 2011-09-01

TÜRK ROMANININ İLK BOVARİST TİPLERİ
THE EARLY BOVARIST TYPES OF TURKISH NOVELS

Ferhat KORKMAZ [1]


Öz Türk romancılığında Aşk-ı Memnu romanındaki Bihter tipinden önce de bovarist tipler işlenmiştir. Romanımızda ilk bovarist tipleri Ahmet Mithat Efendi ele almıştır. Ahmet Mithat Efendi, 1895'ten önce yazdığı Yeryüzünde Bir Melek, Karnaval, Vâh ve Taaffüf adlı romanlarında işlediği kadın karakterlerinde bovarist tipin özelliklerini yansıtmıştır. Çalışmamızda adı geçen romanlardaki tiplerin Madame Bovary romanındaki Emma karakteriyle benzerliklerini ve farklılıklarını ele alacağız. Anahtar Sözcükler: Roman, Bovarizm, Ahmet Mithat Efendi, Flaubert, Emma Bovary
Abstract In the Turkish novel, before Aşk-ı Memnu, bovarist types also has been processed. In the Turkish novels, Ahmet Mithat Efendi firstly tackled of bovarist types. He, had written that before 1895, in the Yeryüzünde Bir Melek, Karnaval, Vâh and Taaffüf 's woman characters reflected bovarist types property. In this study, the novels which we have mentioned, we compare Ahmet Mithat Efendi's some novels characters types with Emma Bovary's similarities and differents. Key Words: Novel, Bovarysme, Ahmet Mithat Efendi, Flaubert, Emma Bovary
Roman, Bovarizm, Ahmet Mithat Efendi, Flaubert, Emma Bovary
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ferhat KORKMAZ

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 10 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2011

APA Korkmaz, F . (2011). TÜRK ROMANININ İLK BOVARİST TİPLERİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (35) , 320-336 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6149/82582