PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

USING MISCONCEPTIONS GATHERED VIA ALTERNATIVE EVALUATION METHODS IN DEVELOPING A TEST

Yıl 2011, Cilt 10, Sayı 37, 78 - 92, 01.02.2011

Öz

ABSTRACT The recently introduced Student centered curriculum demands some fundamental changes especially in assessment and evaluation processes. One of them is using alternative evaluation. According to student centered learning theory, in alternative evaluation, teachers do not only valuate student marks, but can use the data, gathered from their learning environment, to rearrange the learning environment. In this study, a test development process is conducted by using data, gathered from student centered learning activities with primary teacher candidates, including misconceptions about coordinate axis and functions. The validity of this test, especially the dimension of determining misconceptions, is discussed. According to the results, the test is useful and economic for determining the sample whose misconception is going to be inspected. Key words: Misconception, test development, alternative evaluation, coordinate axis, functions.

SÜREÇ DEĞERLENDİRMESİNDE ELDE EDİLEN KAVRAM YANILGILARININ TEST GELİŞTİRME ÇALIŞMASINDA KULLANILMASI

Yıl 2011, Cilt 10, Sayı 37, 78 - 92, 01.02.2011

Öz

ÖZ Öğrenci merkezli müfredatın uygulamaya girmesiyle birlikte eğitimde ölçme ve değerlendirme anlayışında da bazı köklü değişiklikler ön görülmektedir. Bu değişikliklerden bir tanesi alternatif değerlendirme yöntemlerinin kullanılmasıdır. Alternatif değerlendirme öğrencilere not verilen ölçme değerlendirme anlayışının yerine öğrenme ortamından elde edilen verilerin öğrenme ortamını düzenlemek için kullanılmasını önermektedir. Bu çalışma kapsamında sınıf öğretmeni adaylarının öğrenci merkezli öğretim sürecinden ve sınav kâğıtlarının analizi sonucunda tespit edilen kavram yanılgılarından faydalanarak bir test hazırlanmıştır. Test geçerlilik ve kavram yanılgılarının tespitinde kullanılabilirliği boyutuyla tartışılmıştır. Testin kavram yanılgılarının araştırılacağı örneklemi belirlemede geçerli ve ekonomik bir araç olduğu görülmüştür. Anahtar Sözcükler: Kavram yanılgısı, test geliştirme, alternatif değerlendirme, koordinat ekseni, fonksiyonlar

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ali TÜRKDOĞAN>

0000-0003-0216-5426


Seher Mandaci ŞAHİN Bu kişi benim


Adnan BAKİ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2011
Gönderilme Tarihi 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 10, Sayı 37

Kaynak Göster

APA Türkdoğan, A. , Şahin, S. M. & Baki, A. (2011). SÜREÇ DEĞERLENDİRMESİNDE ELDE EDİLEN KAVRAM YANILGILARININ TEST GELİŞTİRME ÇALIŞMASINDA KULLANILMASI . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (37) , 78-92 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6151/82615

                                                                                                                                                                          21765      

                                                   Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences),  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                                              ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011 119849.