Yıl 2011, Cilt 10 , Sayı 38, Sayfalar 23 - 43 2011-03-01

THE YOUNGSTER GERMAN-TURKS AND WEB PORTALS: A RESOURCE FOR IDENTITY, EMPOWERMENT AND PARTICIPATION
GENÇ ALMAN-TÜRKLER VE İNTERNET PORTALLARI: KİMLİK, GÜÇLENDİRME VE KATILIM İÇİN BİR KAYNAK

Sema BUZ [1] , Martin SCHÖNBERG [2]


Abstract This study aimed to show how the youngster German-Turks present their identity, empowerment and participation via the different internet portals. This study was implemented on three web portals (vaybee, bizimalem, turkdunya). These three web portals are mostly used by European Turks and German-Turks. According to web-based interviews, it is obvious that, for portal users, these portals have important functions for identity development. There is a lower functioning about participation and empowerment aspects. To find a friend and a new relationship from these platforms is a primary aim to portal users. It is pointed out that there are more discussions about Turkey's political agenda with respect to Germany. Hence, young German-Turks are essential group for Turkey to call attention. Key Words: Young German-Turks, identity, empowerment, participation, internet portals
Bu araştırma Genç Alman-Türklerin kimlik oluşumu, güçlendirme ve katılım açısından internet portallarından nasıl yararlandıklarını ortaya koymayı amaçlamıştır. Üç web portalında (vaybee, bizimalem, turkdunya) çalışma yürütülmüştür. Üç portal Avrupalı Türklerin ve Alman-Türklerin yoğun olarak kullandığı portallardır. Web tabanlı görüşmeler sonucunda portal kullanıcılarının kimlik gelişimi için bu portalların önemli işlev gördüğü ortaya çıkmıştır. Katılım ve güçlendirme konusunda ise daha düşük bir işlevsellik söz konusudur. Portal kullanıcıları için ilişki ve arkadaş sevgili bulmak önde gelen kullanım amacı olarak ortaya çıkmıştır. Forumlarda Almanya'dan daha çok Türkiye üzerine tartışmaların olması, Türkiye siyasetine ilginin yüksekliği dikkat çekmektedir. Bu çerçevede Genç-Alman Türkler Türkiye için dikkate alınması gereken önemli bir grup olarak ortaya çıkmaktadır.
Genç Alman-Türkler, kimlik-aidiyet, güçlendirme, katılım, internet portalları
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Sema BUZ

Yazar: Martin SCHÖNBERG

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 7 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2011

APA Buz, S , Schönberg, M . (2011). GENÇ ALMAN-TÜRKLER VE İNTERNET PORTALLARI: KİMLİK, GÜÇLENDİRME VE KATILIM İÇİN BİR KAYNAK . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (38) , 23-43 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6152/82631