Yıl 2011, Cilt 10 , Sayı 38, Sayfalar 193 - 209 2011-03-01

TAX INCENTIVES TO EDUCATION AND HEALTH SECTOR IN EUROPEAN UNION:GERMANY, UNITED KINGDOM AND FRANCE SAMPLES
AVRUPA BİRLİĞİNDE EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİNE YAPILAN VERGİSEL TEŞVİKLER: ALMANYA, İNGİLTERE VE FRANSA ÖRNEKLERİ

Halit ÇİÇEK [1] , Doğan BOZDOĞAN [2]


Abstract Education and health are important components of human capital. Adequacy of these elements clearly shows the level of development of a country. These two elements should always be taken into account in the success of long-term reconstruction plans. Privatization activities spread throught globalization has taken its place in the education and health sectors. The countries, by various fuscal policies, are trying to make private sector investments attractive. The most important of these policies is undoubtedly taxes. In this study, tax policies and incentives for private schools and hospitals were analyzed in the member countries of the European Union, such as Germany, Britain and France. And a number of solution suggestions were made. Key Words: Education, health, private school, private hospital, taxation
Öz Eğitim ve sağlık beşeri sermayenin önemli unsurlarındandır. Bu unsurların yeterliliği bir ülkenin gelişmişlik düzeyini açıkça ortaya koymaktadır. Uzun vadeli kalkınma planlarının başarısında bu iki unsur her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Küreselleşme ile yaygınlaşan özelleştirme faaliyetleri gerek eğitim ve gerekse de sağlık sektöründe de yerini almıştır. Ülkeler çeşitli maliye politikaları ile özel sektör yatırımlarını cazip kılma yolunu izlemektedirler. Bu politikalardan en önemlisi hiç şüphesiz ki vergilerdir. Çalışmada Avrupa Birliği'ne üye olan üç ülkedeki özel okul ve hastanelere yönelik vergisel politikalar ki, bu politikalar içerisinde de teşvikler incelenmiş ve bir takım çözüm önerilerinde bulunuluştur. Anahtar Kelimeler: Eğitim, Sağlık, Özel okul, Özel hastane, Vergilendirme
Eğitim, sağlık, özel okul, özel hastane, vergilendirme
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Halit ÇİÇEK

Yazar: Doğan BOZDOĞAN

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 7 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2011

APA Çiçek, H , Bozdoğan, D . (2011). AVRUPA BİRLİĞİNDE EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİNE YAPILAN VERGİSEL TEŞVİKLER: ALMANYA, İNGİLTERE VE FRANSA ÖRNEKLERİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (38) , 193-209 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6152/82640