Yıl 2011, Cilt 10 , Sayı 38, Sayfalar 245 - 261 2011-03-01

THE EFFECT OF INTERNATIONAL MARKETING STRATEGIES ON EXPORT PERFORMANCE
ULUSLAR ARASI PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ

Hanifi Murat Mutlu Ve Ayşegül NAKIPOĞLU [1]


Abstract The aim of this study is to investigate the effects of international marketing strategies, competitive advantage and similarity perception towards foreign marked on export performance. In addition to this study is researched the effect of firm size and age on export performance will be researched. The sample of research is members of Southeast Anatolia Exporters Unions in Gaziantep. The sample method is convenience sampling. To test the research hypotheses, correlation end regression analyse. Finally, theoretical and managerial implications of the study findings were discussed, the research constraint and limitation were evaluated, and suggestions for future research were presented. Key Words: International Marketing Strategy, Standardization, Adaption, Competitive Advantage, Perceived of Environmental Similarity, Export Performance.
Çalışmanın amacı, uluslar arası pazarlama stratejilerinin, yabancı pazara yönelik benzerlik algısının ve pazardaki rekabetçi avantaj kaynağının ihracat performansı üzerine etkilerini incelemektir. Ayrıca firma büyüklüğü ve yaşı değişkenlernin etkisi de incelenecektir. Araştırma örneklemi Güneydoğu İhracatçılar Birliğine kayıtlı Gaziantep ilinde faaliyet gösteren ihracatçı işletmelerdir. Örnekleme yöntemi olarak belirli bir olasılık hesabına dayanmayan kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında anket yönteminden yararlanılmıştır. Araştırma hipotezlerini test etmek için korelasyon ve regresyon analizleri yapıldı. Çalışma elde edilen bulguların hem teorik hem yönetsel anlamda yorumlanması, sonuçların tartışılması, araştırma kısıtlarının değerlendirilmesi ve gelecek araştırmalar için önerilerin sunulması ile sona ermektedir.
Uluslar arası Pazarlama Stratejileri, Standardizasyon, Adaptasyon, Benzerlik Algısı
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hanifi Murat Mutlu Ve Ayşegül NAKIPOĞLU

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 7 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2011

APA Nakıpoğlu, H . (2011). ULUSLAR ARASI PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (38) , 245-261 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6152/82643

Makalenin Yazarları
Hanifi Murat Mutlu Ve Ayşegül NAKIPOĞLU [1]