Yıl 2011, Cilt 10 , Sayı 38, Sayfalar 275 - 283 2011-03-01

AN ALTERNATIVE INSTITUTION FOR SHARING ART: KRUG ART CENTER, KIRCAALİ BULGARIA
SANAT PAYLAŞIMI'NIN SÜREKLİLİĞİ İÇİN ALTERNATİF BİR KURUM: KRUG GENÇLİK MERKEZİ, KIRCAALİ BULGARİSTAN

Pınar Üner YILMAZ [1]


Abstract Space, as one of the first requirements for sharing art, can be encountered in various formats. An art space can either be in a traditional format like a museum, gallery or appear as an alternative like websites, streets, former buildings, shopping malls, backyards of the houses. On the other hand, to provide the persistence of these spaces is important in order to maintain the visibility of the artwork: however this is not easy. In this paper, Krug Art Gallery as a solution to the space and persistence problem and a 'The Flower of Duzhovnitza" project that took place there is presented. Key Words: Art Institution, Sustainibility, Krug Youth Center
Sanat paylaşımı için birincil gereksinimlerden biri olan mekân, günümüzde pek çok farklı biçimde karşımıza çıkmaktadır. Sanat mekânı, müze ve galerilerden oluşabileceği gibi internet sayfaları, sokaklar, işlevini yitirmiş mekânlar, alışveriş merkezleri ya da evlerin arka bahçeleri gibi çok çeşitli biçimlerde şekillenebilmektedir. Öte yandan yeni açılan sanat mekânlarının sürekliliğini sağlamak, sanatın yaşam içinde görünür kılınması açısından önemlidir ancak oldukça bunu sağlamak kolay değildir. Bu çalışmada, mekân ve süreklilik problemine bir çözüm önerisi getiren Bulgaristan'ın Kırcaali ilindeki Krug Gençlik Merkezi örneği ve bu merkezde gerçekleştirilen "Duzhdovnitsa'nın Çiçeği" projesi sunulmaktadır.
Sanat Kurumu, Süreklilik, Krug Gençlik Merkezi
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Pınar Üner YILMAZ

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 7 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2011

APA Yılmaz, P . (2011). SANAT PAYLAŞIMI'NIN SÜREKLİLİĞİ İÇİN ALTERNATİF BİR KURUM: KRUG GENÇLİK MERKEZİ, KIRCAALİ BULGARİSTAN . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (38) , 275-283 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6152/82645