Yıl 2011, Cilt 10 , Sayı 38, Sayfalar 284 - 293 2011-03-01

İKİNCİL YEDİLİ AKORLARIN ÇÖZÜMÜ
RESOLUTIONS OF SECONDARY SEVENTH CHORDS

S.ercan BAĞÇECİ [1]


Bu çalışmada, ikincil yedili akorların (sekvens akorlar) çözümleri anlatılmıştır. İkincil yedili akorlar öncelikle sekvens akorlar olarak ele alınmış, daha sonra ise bağımsız fonksiyon gibi ele alınarak akor çözümü yapılmıştır. Çalışmanın sonuç bölümünde ise ikincil yedili akorların çözümü tabloya dönüştürülmüştür. Anahtar kelimeler: Akor çözümü, ikincil yedili akorlar, sekvens akorlar
In this study, resolution of secondary seventh chords were explained. Initially, secondary seventh chords were evaluated as sequence chords and then chord resolutions were done as they were thought as independent function. In the final part of the study, resolution of secondary seventh chords were converted into the table. Key words: Chord resolution, secondary seventh chords, sequence chords
Akor çözümü, ikincil yedili akorlar, sekvens akorlar
  • ) АЛЕКСЕЕВ, Б. "Задачи по гармонии" Издательство Музыка · Москва – 1976.
  • ) BAKİHANOVA, Zarife “Armoni” Bilkent Üniversitesi, Birinci basım. Ankara, 2003.
  • ) EGEMEN, Hüseyin “Armonide Çözümleme ve Uygulaması“ Özgür yayınları, İstanbul, 2003. 4) БАҒЫРОВ, Н. Һ. "Һармонија дəрслији" Маариф нəшријјаты, Бакы-1989.
  • ) ДУБОВСКИЙ, И., ЕВСЕЕВ, С., СПОСОБИН, И., СОКОЛОВ, В. "Учебник Гармонии" Издательство Музыка · Москва – 1965.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: S.ercan BAĞÇECİ

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 7 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2011

APA Bağçeci, S . (2011). İKİNCİL YEDİLİ AKORLARIN ÇÖZÜMÜ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (38) , 284-293 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6152/82646