Yıl 2015, Cilt 14 , Sayı 55, Sayfalar 257 - 267 2015-06-29

KAMUDAKİ TAŞERON İŞÇİLER ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI: ADIYAMAN ÖRNEĞİ

Gazanfer KAYA [1]


The practice of subcontracting in working life means implementation of labor or services on behalf of the real employer. Emerging depending on the practice of subcontracting, subcontracting labor is a sort of employment getting fairly common in the public sector of present-day Turkey. The main purpose of this study is to point out the problems caused by the practice of subcontracting in the public sector and the expectations of the laborers against these problems. In order to reach this purpose, a survey of face to face interview has been conducted among 400 subcontractors working in the public institutions located in the city centre of Adiyaman. According to the field research findings, not being permanent members of staff, lowness of wages, late payment, over working, discrimination and the issue of use of annual leave are among the major problems that subcontracted workers face up. The problems experienced by the subcontractors, the significant rate of whom is made up of high school and university graduates, increase the discontent with work. Therefore, the majority of the laborers have a negative attitude towards the practice of subcontracting which they think leads to substantial restrictions on their rights and also demand union rights and severance pay

Çalışma yaşamındaki taşeron uygulaması, işlerin veya hizmetlerin asıl işveren adına yapılması anlamına gelir. Taşeron uygulamasına bağlı olarak ortaya çıkan taşeron işçilik, günümüz Türkiye’sinin kamu sektöründe oldukça yaygınlık kazanan bir istihdam biçimidir. Bu çalışmanın temel amacı, kamudaki taşeron işçi uygulamasının ortaya çıkardığı sorunları ve bu sorunlar karşısında çalışanların beklentilerini ortaya koymaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için, Adıyaman İl Merkezi’ndeki kamu kurumlarında çalışan 400 taşeron işçisine, yüz yüze görüşme yoluyla anket uygulanmıştır. Alan araştırmasının bulgularına göre; kadrosuzluk, ücretlerin düşüklüğü ve geç ödenmesi, fazla çalıştırma, ayrımcılık ve yıllık izin kullanımı taşeron işçilerin yaşadığı sorunların başında gelmektedir. Lise ve üniversite mezunlarının önemli bir oranı oluşturduğu taşeron işçilerin yaşadıkları sorunlar, iş memnuniyetsizliklerini arttırmıştır. Dolayısıyla işçilerin çoğunluğu, haklarında önemli kısıtlamalara yol açtığını düşündükleri kamudaki taşeron uygulamasına karşı olumsuz bir yaklaşıma sahip olup; kadro, ücretlerde iyileştirme, sendikal haklar ve kıdem tazminatı talep etmektedirler. 

Anahtar Kelimeler:  Taşeron, Taşeron işçi, Kamu Sektörü, Adıyaman

Taşeron, Taşeron işçi, Kamu Sektörü, Adıyaman
 • Akkaya, Yüksel. (2005). “Türkiye’de Kapitalizmin Restorasyon Sürecinde Sosyal Politika ve Çalışma Yasaları” Ercan, F. ve Akkaya, Y. (Der.), Kapitalizm ve Türkiye II Emek, Siyasal Yaşam ve Bölgesel Kalkınma, Dipnot Yayınları, Ankara, ss. 13-40.
 • Atılgan, Ahmet. (2013), “Neo-Liberal Köle Pazarları”, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı. 3, ss. 85-117.
 • Disk-Ar (2011). “Taşeron ve Güvencesiz Çalışma Raporu”.http://www.disk.org.tr/2011/01/disk-ar-taseron-ve-guvencesiz-calisma-raporu/(26 Mart 2015).
 • Göker, Aykut. (2012). “Taşeron ve Taşeronluk”, Cumhuriyet Bilim Teknoloji Dergisi, Sayı: 1332, 28.09.2012.
 • Güzel, Ali. (2010). “Alt İşveren Uygulamasında Güvencesiz Bir Sisteme Doğru”,Çalışma ve Toplum Dergisi, Cilt: 4, Sayı. 27, ss.15-28.
 • Hançerlioğlu, Orhan. (1999). Ekonomi Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Kaygısız, İrfan. (2005). “Kamu Sektöründe İstihdamın Yeni Biçimleri ve Örgütlenme”, Ergüder, B. Vd. (Der.) 1. Sınıf Çalışmaları Sempozyumu Kitabı, Sosyal Araştırmalar Vakfı, İstanbul, ss. 141-153.
 • Koç, Yıldırım. (2001).Taşeronluk ve Fason Üretim: Sorunlar, Çözümler,Türk-İş Eğitim Yayınları, Ankara.
 • Meydan-Larousse Büyük Lûgat ve Ansiklopedisi.(1981). Cilt: 11, Meydan Yayınevi, İstanbul.
 • Mütevellioğlu, Nergis ve Işık, Sayim. (2009). “Türkiye Emek Piyasasında Neoliberal Dönüşüm”, Mütevellioğlu, N. ve Sönmez, S. (Der.), Küreselleşme Kriz ve Türkiye’de Neoliberal Dönüşüm, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Okcan, Necdet ve Bakır, Onur. (2010), “İşletmenin ve İşin Gereği Taşeronlaştırma”: Taşeron Cumhuriyetine Doğru…”, Çalışma ve Toplum Dergisi, Cilt: 4, Sayı. 27, ss. 55-74.
 • Önsal, Engin. (2011). Endüstri İlişkileri Sözlüğü, Türk-İş Yayınları, Ankara.
 • Özveri, Murat. (2014). “Alt İşveren (Taşeron) Sermayenin Örgütlü İşgücüne Başkaldırısıdır”, DİSK-AR Dergisi 2:Taşerondan Kiralık İşçiliğe Yeni İstihdam Biçimleri, Kış Sayısı, ss.28-37.
 • Püsküllüoğlu, Ali. (1997).Arkadaş Türkçe Sözlük, Arkadaş Yayınları, Ankara.
 • Saraç, Tahsin. (2003). Büyük Fransızca-Türkçe Sözlük, Adam Yayınları, İstanbul.
 • Suğur, Nadir. (2012). “Türkiye’de Çalışma Yaşamı ve Sorunları” Sungur, Z. (Der.) Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, ss. 208-226.
 • Şakar, Müjdat. (2010), “Taşeronlaşma” Olayı, Solmaz, Ö. A. (Der.) Taşeronlaştırma Sorununa Siyasi ve Akademik Bakış,TES-İŞ Dosya, Ağustos Sayısı, ss. 97-99.
 • TDK (1998).Türkçe Sözlük, 2. Cilt, TTK Basımevi, Ankara.
 • Topak, Oğuz. (2007). 2000’li Yıllarda Türkiye’de Refah Devleti, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • Yücesan Özdemir, Gamze. (2010). “Despotik Emek Rejimi Olarak Taşeron Çalışma”, Çalışma ve Toplum Dergisi, Cilt: 4, Sayı. 27, ss. 35-50.
 • Sayılı İş Kanunu (2003). http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf. (02.04.2015).
 • TBMM (2014) “Taşeron İşyerleri ve İşçilere Yönelik Düzenlemeler İş Kanununda Değişiklik (6552 Sayılı Kanun)”.http://www.tbmm.gov.tr/docs/1-931_is_kanunu_torba_ozet_6552_sayili_kanun.docx (10.09.2014).
 • Milliyet Gazetesi (2014).http://www.milliyet.com.tr/1-36-milyon-taseron-calisiyor-gundem-1975085/(26.11.2014).
Birincil Dil tr
Bölüm İktisat
Yazarlar

Yazar: Gazanfer KAYA

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Haziran 2015

Bibtex @ { esosder83028, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2015}, volume = {14}, pages = {257 - 267}, doi = {10.17755/esosder.70211}, title = {KAMUDAKİ TAŞERON İŞÇİLER ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI: ADIYAMAN ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {KAYA, Gazanfer} }
APA KAYA, G . (2015). KAMUDAKİ TAŞERON İŞÇİLER ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI: ADIYAMAN ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 14 (55) , 257-267 . DOI: 10.17755/esosder.70211
MLA KAYA, G . "KAMUDAKİ TAŞERON İŞÇİLER ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI: ADIYAMAN ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2015 ): 257-267 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6169/83028>
Chicago KAYA, G . "KAMUDAKİ TAŞERON İŞÇİLER ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI: ADIYAMAN ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2015 ): 257-267
RIS TY - JOUR T1 - KAMUDAKİ TAŞERON İŞÇİLER ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI: ADIYAMAN ÖRNEĞİ AU - Gazanfer KAYA Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17755/esosder.70211 DO - 10.17755/esosder.70211 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 257 EP - 267 VL - 14 IS - 55 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.70211 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.70211 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi KAMUDAKİ TAŞERON İŞÇİLER ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI: ADIYAMAN ÖRNEĞİ %A Gazanfer KAYA %T KAMUDAKİ TAŞERON İŞÇİLER ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI: ADIYAMAN ÖRNEĞİ %D 2015 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 14 %N 55 %R doi: 10.17755/esosder.70211 %U 10.17755/esosder.70211
ISNAD KAYA, Gazanfer . "KAMUDAKİ TAŞERON İŞÇİLER ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI: ADIYAMAN ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 / 55 (Haziran 2015): 257-267 . https://doi.org/10.17755/esosder.70211
AMA KAYA G . KAMUDAKİ TAŞERON İŞÇİLER ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI: ADIYAMAN ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 14(55): 257-267.
Vancouver KAYA G . KAMUDAKİ TAŞERON İŞÇİLER ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI: ADIYAMAN ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 14(55): 267-257.