Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

İHRACATA YÖNELİK KALKINMA: GÜNEY KORE ÖRNEĞİ

Yıl 2021, Cilt 20, Sayı 80, 2174 - 2201, 20.09.2021
https://doi.org/10.17755/esosder.721896

Öz

İhracata yönelik kalkınma stratejisi ve bununla birlikte meydana gelen yapısal değişimin gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasında önemli bir rol oynayacağı son zamanlarda birçok ekonomistin yaptığı çalışmalarda ortaya koyduğu fikirlerle desteklenmektedir. Ancak başarıya ulaşan Güney Kore örneği açısından bu durum diğerlerine göre bazı farklılıklarla gerçekleşmiştir. İncelendiğinde bir zamanlar çok az doğal kaynaklara sahip, dış yardıma bağımlı ve borç içinde olan Güney Kore, Kore Harbi’nin üzerinden çok fazla zaman geçmeden 1960’lı yılların başlarından itibaren uygulanan politikalarla hızla sanayileşerek dikkat çekici bir ekonomik gelişme kaydetmiş ve kalkınmış bir ülke haline gelmiştir. Başlangıçta savaş sonrasında ithal ikamesine yönelik bir politika izleyen Güney Kore, 1960’lardan sonra kendine özgü gelenekleri ve yönetim yapısıyla ihracata yönelik kalkınma stratejisi modelini özdeşleştirerek uygulamaya koymuş ve başarılı olmuştur. Bu çalışmada, ihracata yönelik kalkınma stratejisi modelinin başarıyla uygulandığı ülkeler arasında her zaman ilk sırada gösterilen Güney Kore’nin bu başarısının ardında yatan nedenler tespit edilmeye ve bu süreçte karşılaşılan sorunlar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Böylece bu ülkede yaşanan deneyimin ve bunun sonucunda ulaşılan başarının, her ülke farklı özelliklere sahip olsa bile, kalkınmasını aynı modeli uygulayarak gerçekleştirmek isteyen diğer gelişmekte olan ülkeler için örnek olması amaçlanmıştır.

Kaynakça

 • ANA BRITANNICA. (1989). Kore Cumhuriyeti. C. 13.
 • Arıkan, A. (1986). Güney Kore Ekonomisinde Son Gelişmeler. İGEME Dış Ticaret Bülteni (20 Haziran 1986), 24(24).
 • Aslan, C. ve Taner, A. (2016). Kalkınma Hamlelerinin Batı Dışı Örnekleri: Türkiye ve Güney Kore’nin Karşılaştırılması. Adam Akdemi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1): 27-58, Ankara.
 • Berberoğlu, C.N. (1986). Güney Kore Masan Serbest Bölgesi. Anadolu Üniversitesi, İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Haziran), 4(1), Eskişehir.
 • Chung, K. H., Lee, H.C. ve Jung, K.H. (1997). Korean Management: Global Strategy and Cultural Transformation. New York: Walter de Gruyter, Berlin, New York.
 • Çakıroğlu, D.G. (1987). Güney Kore. İGEME Dergisi Dış Ticaret Bülteni Eki (9 Ocak), 25(2).
 • Çakmak, N.S. (2015). Güney Kore Toprak Reformunun Ekonomi Politiği. Marmara Üniversitesi, İ.İ.B. Dergisi, 37(1): 165-192.
 • Çakmak, U. (2016). Güney Kore’nin Ekonomik Kalkınmasının Temel Dinamikleri (1960-1990). Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 151-171.
 • England, G. ve Misumi, J. (1986). Work Centrality in Japan and The United States. Journal of Cross-Culturel Psychology, 17.
 • Ersun, C. ve Sezer Ö. (1991). Güney Kore İhracat Pazar Araştırması. İstanbul Ticaret Odası Ya.No.1991-1, EMA Yayınevi, İstanbul.
 • Eski, H. (1989). İhracata Yönelik Sanayileşme Stratejisi ve Güney Kore Deneyi. EBSO Yayınları No. 45408, İzmir.
 • Henderson, J. vd. (2002). Economic Governance And Poverty Reduction In South Korea. Korea Report.
 • Hiemenz, U. (1999). Growth and Competition in the New Global Economy. OECD Publishing, Paris.
 • Hong, W. (1987). Export Oriented Growth of Korea. University of Stockholm, Ya. No. 382, Stockholm.
 • Hong, Y.S. (2010). Private-Public Alliances for Export Development: The Korean Case. CEPAL, Serie Comercio Internacional, No:102: 1-97.
 • Imaoka, K.O.H. (1990). İki Yönlü (Dual)-Sınai Kalkınma. Çev. Süleyman AKYOL, A.S.O.D., 14(105).
 • İGEME. (1990). Güney Kore Ülke Profili. S.1.
 • Kazgan, G. (1985). Ekonomide Dışa Açık Büyüme. Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul.
 • Kihwan, K. (1987). The Korean Economy Past Performance Current Reforms and Future Prospects. Seoul.
 • Kim, L. (1997). Imitation to Innovation: The Dynamics of Korea’s Technological Learning. Harvard Business School Press, Boston.
 • Kim, L. ve Nelson, R. (2000). Technology, Learning, and Innovation: Experiences of Newly Industrializing Economies. Cambridge University Press, Cambridge.
 • Kim, S.H. (2007). Finance and Growth of the Korean Economy from 1960 to 2004. Seoul Journal of Economics, 20(4): 377-418.
 • KOIS. (1991). Kore Gerçeği. Çev. Belirsiz, Korean Overseas Information Service (KOIS), Efe Dizgi, Seoul.
 • Krueger, A.O. (1987). The Importance of Economic Policy in Development: Contrasts Between Korea and Turkey. NBER Working Paper, No.2195: 1-56.
 • KTA. (1992). Major Statistics of Korean Economy. Korean Trade Association (KTA), Seoul.
 • Nas, N.P. ve Oktar, S. (1986). Ekonomik Büyümenin Temelleri. Dünya Gazetesi Ekonomi Atlası-Güney Kore İlavesi, (17 Eylül 1986).
 • Öz, S. (2008). Küresel Rekabette Son Aşamaya Ulaşmak: Güney Kore. TUSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu, Yayın No: REF 06/2008, İstanbul.
 • Peterson, M. (2009). A Brief History of Korea. Infobase Publishing.
 • Sadıklar, C.T. (1989). Kore Dosyası. Ekonomide Ankara, S.28(Kasım), Ankara.
 • Shutt, H. (2004). Kapitalizmle Derdim Var!. Çev. Nesrin Sungur ve Ahmet Çakmak, Kitap Yayınevi, İstanbul.
 • Sönmez, A. (2001). Doğu Asya “Mucizesi” ve Bunalımı: Türkiye İçin Dersler. Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Sridharan, E. (1996). The Political Economy of Industrial Promotion: Indian, Brazilian, and Korean Electronics in Comparative Perspective 1969-1994. Greenwood Publishing Group, Westport.
 • TASAM. (2007). Güney Kore Nükleer Teknoloji İnceleme Gezisi. Stratejik Rapor No:18 Nisan 2007, TÜRKASYA STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (TASAM) Yayınları, İstanbul.
 • TC Dışişleri Bakanlığı. (2020). Güney Kore’nin Siyasi Görünümü. http://www.mfa.gov.tr/guney-kore-siyasi-gorunumu.tr.mfa erişim tarihi 01.04.2020.
 • TEIU, (1992). South Korea Country Profile 1992-93. The Economist Intelligence Unit (TEIU), Seoul.
 • TMMOB (2007). Ülke Örnekleri ile Kalkınma ve Sanayileşme Modelleri. TMMOB Sanayi Kongresi 2007 Oda Raporu: 68-75.
 • TURKTRADE. (1988). Güney Kore’de İhracat Teşvikleri. Durum Dergisi, S.13.
 • TÜSİAD. (1978). Güney Kore’de Yabancı Sermaye Teşvikleri. Görüş Dergisi (Eylül), 6(9), İstanbul.
 • TÜSİAD. (1985). Güney Kore’de Teşvik Tedbirleri. Görüş Dergisi (Eylül), 13(9), İstanbul.
 • TÜSİAD. (1986). Güney Kore’de Son Durum. Görüş Dergisi (Aralık), 14(12), İstanbul.
 • Ungson, G.R.; Steers, R.M. ve Park, S. H. (1997). Korean Enterprise: The Quest for Globalization. Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.
 • Weber, M. (1985). Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu. Hil Yayınları, İstanbul.
 • Vogel, E.F. (1991). The Four Little Dragons: The Spread of Industrialization in East Asia. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
 • Yoo, I. (2008). Korea’s Economic Developments: Lessons and Suggestions for Developing Countries. Korean Social Science Journal, XXXV No.1: 31-63.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İktisat
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hüseyin Tamer HAVA (Sorumlu Yazar)
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5104-6688
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Eylül 2021
Başvuru Tarihi 17 Nisan 2020
Kabul Tarihi 10 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 20, Sayı 80

Kaynak Göster

APA Hava, H. T. (2021). İHRACATA YÖNELİK KALKINMA: GÜNEY KORE ÖRNEĞİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (80) , 2174-2201 . DOI: 10.17755/esosder.721896

                                                                                                                                                                          21765

                                                                                                 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.