Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

MALİ TABLOLAR ANALİZİ: BORSA İSTANBUL (BİST)’DA FAALİYET GÖSTEREN BİR GIDA İŞLETMESİNDE UYGULAMA (2015-2019)

Yıl 2021, Cilt 20, Sayı 80, 1641 - 1661, 20.09.2021
https://doi.org/10.17755/esosder.819470

Öz

İşletmelerin hazırladıkları mali tablolar sadece işletme sahip ve yöneticilerinin değil birçok çıkar grubunun da bilgisine sunulmaktadır. Karar vericilerin mali tablolarda yer alan bilgilerden faydalanması için yapılan mali analizler, cari dönem ve geçmiş dönemi de kapsayacak şekilde hazırlanarak geleceğe yönelik yapılan planlarda belirleyici olmaktadır. Bu çalışmada mali analiz tekniklerinden olan Karşılaştırmalı Analiz, Yüzde Yöntemi ile (Dikey) Analiz, Eğilim Yüzdeleri (Trend) Analizi ve Oran (Rasyo) Analizi yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmada mali analiz türleri hakkında teorik bilgiler verildikten sonra Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren bir gıda işletmesinin mali tablolar analizi yapılmıştır. Çalışma BİST’ de işlem gören bir gıda işletmenin 2015-2019 yılı bilanço ve gelir tablosundan elde edilen verilerle gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda; işletmenin 2019 yılında 2018 yılına göre daha az net çalışma sermayesine sahip olduğu, ancak buna rağmen borçlarını ödeyebilme gücünün olduğu, 2019 yılında 2018 yılına göre daha az düzeyde kâr elde ettiği ve bu durumda finansal giderlerin etkili olduğu, kısa vadeli yabancı kaynak oranın yüksek olması ve cari oranında arzu edilen seviyenin altında olması sebebi ile nakit akışlarına ve borçlanma düzeyine dikkat etmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Akdoğan, N., & Tenker, N. (2003). Finansal Tablolar Ve Mali Analiz Teknikleri. Gazi Kitabevi.
 • Akgüç, Ö. (1998). Finansal Yönetim. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü.
 • Akıncı, N., & Erdoğan, N. (1995). Finansal Tablolar Ve Analizi. Barış Yayınları.
 • Beyhan, T. E. (2020). Mlp Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketinin Finansal Performansının Üç Farklı Yöntem İle Analiz.
 • Business & Management Studies: An International Journal, 8(2), 1777-1802.
 • Bilici, N. S., & Aydın, N. (2018). Konaklama İşletmelerinde Finansal Analizlere İlişkin Bir Örnek Olay İncelemesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(4), 2333-2355
 • Çabuk, A., & Lazol, İ. (1998). Mali Analiz Teknikleri. Ceylan Matbaacılık, Bursa.
 • Demir, M., & Tuncay, M. (2012). Türk Gıda Sektörünün Faaliyet Ve Kârlılık Oranları Açısından Analizi: İMKB Gıda
 • Sektöründe İşlem Gören İşletmeler Üzerinde Bir Araştırma (2000-2008 Dönemi).
 • Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences, 17(2).
 • Elmas, B. (2016). Finansal Tablolar Analizi. Basım, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti., Ankara.
 • Gücenme, Ü. (1996). Mali Tablolar Analizi. Marmara Kitabevi.
 • Karadeniz, E. (2016). Hastane Hizmetleri Alt Sektörünün Finansal Performansının İncelenmesi: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Sektör Bilançolarında Bir Uygulama. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 19(2).
 • Karasioğlu, F., & Eren, T. (2012). Finansal Tablo Analizi.
 • Korkmaz, M., & Güney, S. Hastanelerde Mali Performansın İncelenmesi: Ümraniye Araştırma Ve Uygulama Hastanesi
 • Üzerine Örnek Bir Uygulama. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 1(17), 148-164.
 • Omağ, A. (2014). Yüzde Yöntemi İle Analiz Ve Gıda Sektörüne Yönelik Bir Uygulama.
 • Öğünç, H. (2018). Gıda ve Tekstil Sektörlerinin Karşılaştırmalı Finansal Analizi (2014-2016 Dönemi). Bucak İşletme Fakültesi Dergisi, 1(1), 53-70.
 • Özer, Ö. (2012). Mali Tablolar Analizi: Bir Hastane Örneği. Gümüshane University Electronic Journal of the Institute of Social Science/ Gümüshane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 3(6).
 • Özgülbaş, N., Koyuncugil, A. S., Duman, R., & Hatipoğlu, B. (2008). Özel Hastane Sektörünün Finansal Değerlendirmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (40), 120-131.
 • Özyürek, H., & Erdoğan, E. (2011). Finansal Kurumlarda Mali Analiz ve Bir Uygulama. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 3(2), 229-238.
 • Sarıkamış, C. (2007). Rasyo Analizi Uygulamasının Gelişimi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (33), 44-45. Şen, L., Zengin, B., & Yusubov, F. (2015).
 • Otel İşletmelerinde Finansal Analizlere İlişkin Bir Örnek Olay İncelemesi. İşletme Bilimi Dergisi, 3(1), 64-85.
 • Yenisu, E. (2019). Finansal Tabloların Oran Analizi İle İncelenmesi: Adese Örneği. Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 19-45.
 • http://www3.tcmb.gov.tr/sektor/2020/) Erişim Tarihi: 08-09-2020
 • https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/1000- X gida-maddeleri-sanayii-ve-ticaret-a-s
 • https://www.sanayi.gov.tr/plan-program-raporlar-ve-yayinlar/sektor-raporlari/mu0303011411

FINANCIAL STATEMENTS ANALYSIS: IMPLEMENTATION IN A FOOD BUSINESS OPERATING IN BORSA ISTANBUL (BIST) (2015-2019)

Yıl 2021, Cilt 20, Sayı 80, 1641 - 1661, 20.09.2021
https://doi.org/10.17755/esosder.819470

Öz

Kaynakça

 • Akdoğan, N., & Tenker, N. (2003). Finansal Tablolar Ve Mali Analiz Teknikleri. Gazi Kitabevi.
 • Akgüç, Ö. (1998). Finansal Yönetim. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü.
 • Akıncı, N., & Erdoğan, N. (1995). Finansal Tablolar Ve Analizi. Barış Yayınları.
 • Beyhan, T. E. (2020). Mlp Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketinin Finansal Performansının Üç Farklı Yöntem İle Analiz.
 • Business & Management Studies: An International Journal, 8(2), 1777-1802.
 • Bilici, N. S., & Aydın, N. (2018). Konaklama İşletmelerinde Finansal Analizlere İlişkin Bir Örnek Olay İncelemesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(4), 2333-2355
 • Çabuk, A., & Lazol, İ. (1998). Mali Analiz Teknikleri. Ceylan Matbaacılık, Bursa.
 • Demir, M., & Tuncay, M. (2012). Türk Gıda Sektörünün Faaliyet Ve Kârlılık Oranları Açısından Analizi: İMKB Gıda
 • Sektöründe İşlem Gören İşletmeler Üzerinde Bir Araştırma (2000-2008 Dönemi).
 • Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences, 17(2).
 • Elmas, B. (2016). Finansal Tablolar Analizi. Basım, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti., Ankara.
 • Gücenme, Ü. (1996). Mali Tablolar Analizi. Marmara Kitabevi.
 • Karadeniz, E. (2016). Hastane Hizmetleri Alt Sektörünün Finansal Performansının İncelenmesi: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Sektör Bilançolarında Bir Uygulama. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 19(2).
 • Karasioğlu, F., & Eren, T. (2012). Finansal Tablo Analizi.
 • Korkmaz, M., & Güney, S. Hastanelerde Mali Performansın İncelenmesi: Ümraniye Araştırma Ve Uygulama Hastanesi
 • Üzerine Örnek Bir Uygulama. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 1(17), 148-164.
 • Omağ, A. (2014). Yüzde Yöntemi İle Analiz Ve Gıda Sektörüne Yönelik Bir Uygulama.
 • Öğünç, H. (2018). Gıda ve Tekstil Sektörlerinin Karşılaştırmalı Finansal Analizi (2014-2016 Dönemi). Bucak İşletme Fakültesi Dergisi, 1(1), 53-70.
 • Özer, Ö. (2012). Mali Tablolar Analizi: Bir Hastane Örneği. Gümüshane University Electronic Journal of the Institute of Social Science/ Gümüshane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 3(6).
 • Özgülbaş, N., Koyuncugil, A. S., Duman, R., & Hatipoğlu, B. (2008). Özel Hastane Sektörünün Finansal Değerlendirmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (40), 120-131.
 • Özyürek, H., & Erdoğan, E. (2011). Finansal Kurumlarda Mali Analiz ve Bir Uygulama. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 3(2), 229-238.
 • Sarıkamış, C. (2007). Rasyo Analizi Uygulamasının Gelişimi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (33), 44-45. Şen, L., Zengin, B., & Yusubov, F. (2015).
 • Otel İşletmelerinde Finansal Analizlere İlişkin Bir Örnek Olay İncelemesi. İşletme Bilimi Dergisi, 3(1), 64-85.
 • Yenisu, E. (2019). Finansal Tabloların Oran Analizi İle İncelenmesi: Adese Örneği. Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 19-45.
 • http://www3.tcmb.gov.tr/sektor/2020/) Erişim Tarihi: 08-09-2020
 • https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/1000- X gida-maddeleri-sanayii-ve-ticaret-a-s
 • https://www.sanayi.gov.tr/plan-program-raporlar-ve-yayinlar/sektor-raporlari/mu0303011411

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ülkü MAZMAN İTİK (Sorumlu Yazar)
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, CUMHURİYET MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0003-2472-9093
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Eylül 2021
Başvuru Tarihi 1 Kasım 2020
Kabul Tarihi 1 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 20, Sayı 80

Kaynak Göster

APA Mazman İtik, Ü. (2021). MALİ TABLOLAR ANALİZİ: BORSA İSTANBUL (BİST)’DA FAALİYET GÖSTEREN BİR GIDA İŞLETMESİNDE UYGULAMA (2015-2019) . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (80) , 1641-1661 . DOI: 10.17755/esosder.819470

                                                                                                                                                                          21765

                                                                                                 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.