Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

SÜRREALİZM SANAT AKIMININ GİYSİ TASARIMLARINDA KULLANILMASI

Yıl 2021, Cilt 20, Sayı 80, 2127 - 2136, 20.09.2021
https://doi.org/10.17755/esosder.842592

Öz

Sanat ve moda için farklı tanımlar yapılsa da geçmişten beri aralarındaki ilişki bilinmektedir. Moda da sanat gibi ilhamını toplumdan almaktadır. Sanat insanın iç dünyasında yaşadığı duyguları dışa vurmada kullanıldığı bir araçken moda toplumun zevklerini yansıtan, kişinin kendini ifade etme, toplumda kendine yer etme de kullandığı bir unsurdur. Giyilebilir sanat düşüncesi 19. yy’ da görülmeye başlamıştır. 1960’ lı yıllardan sonra moda hızla değişmeye başlamış ve sanat akımları her dönemde modayı etkilemeyi başarmıştır. Andre Breton’un 1924 tarihli manifestosuyla başlayan Dr. Sigmund Freud’un düşünceleri üzerine kurulu Sürrealizm özgür ve yaratıcı düşüncenin hakim olduğu bir sanat akımıdır. Sürrealizm akımı Türkçeye “gerçeküstü akımı” olarak geçmiştir. Sürrealist sanatçılar ve modacılar arasındaki iletişim tasarımlarda yansırken kıyafetlerde farklı tasarımların oluşmasına da yol açmıştır. Günümüzde de bu akıma öncülük eden sanatçıların eserlerinin tasarımlara yansıması görülmektedir. Bu çalışmanın amacı halen izleri devam etmekte olan bu sanat akımını yorumlayarak yeni tasarımlara yansıtmaktır. Sürrealizm eserlerinde kullanılan sıra dışılığın giyilebilir giysi tasarımlarına aktarılması amaçlanmıştır. Yapılan bu tasarımlar bilgisayar ortamında zenginleştirilmiş, görselleri sunulmuştur.

Kaynakça

 • Alpat, F. E. (2019). Moda ve Sanat Bağlamında Roberto Capucci Örneği ve Giyilebilir Sanat. The Journal Of Social Sciences Institue, 43, 195-215.
 • Crawforth, H. (2004). Surrealism and the Fashion Magazine. American Periodicals , 14(2), 212-246.
 • Descharnes, R and Neret, G. (2015). Dali: The Painting. Taschen. Deutschland. 752.
 • Ertürk, N. (2011). "Moda Kavramı, Moda Kuramları ve Güncel Moda Eğilimleri Çalışmaları". Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi, 7, 1-32.
 • Gibson, R. (2003). Schiaparelli, Surrealism and the Desk Suit. The Journal of the Costume Society of America, 30(1), 48-58.
 • Türker H. İ. ve Çokokumuş, B. (2014). Gerçeküstücülük, Rene Magritte'den Jerry Uelsmann'a. Sanat ve Tasarım, 120-140.
 • Koç, F. ve Şoher, B. (2015). Gerçeküstücülük (Sürrealizm) Sanat Akımının Moda Tasarımı Öğrencilerinin Yaratıcılıklarına Etkisi, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(4), 173-185.
 • Özer, G. G. (2018). Sürrealizm Bağlamında Moda Marka Sanat İlişkisi. İstanbul. 102.
 • Parlak, S. D. (2006). Giyim Modasında Gerçeküstü Yaklaşımlar. İzmir. 153.
 • Pauget, M. (2018). Magritte. Taschen. Deutschland. 96.
 • Saygılı, B. B. (2019). Modada Sürrealizm. İdil ve Sanat Dergisi, 61, 1091-1099.
 • Süngüoğlu, A. T. (2013). Giysi Tasarımında Sürrealist Etkilerin Yaratılma Süreci. İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sanat
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Nazan KALEBEK (Sorumlu Yazar)
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TEKSTİL VE MODA TASARIMI BÖLÜMÜ
0000-0002-1840-034X
Türkiye


Sena SAYAR
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, MODA VE TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ
0000-0001-6883-9089
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Eylül 2021
Başvuru Tarihi 21 Ocak 2021
Kabul Tarihi 27 Mayıs 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 20, Sayı 80

Kaynak Göster

APA Kalebek, N. & Sayar, S. (2021). SÜRREALİZM SANAT AKIMININ GİYSİ TASARIMLARINDA KULLANILMASI . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (80) , 2127-2136 . DOI: 10.17755/esosder.842592

                                                                                                                                                                          21765

                                                                                                 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.