Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

THE EVALUATION OF THE IMPACT OF SOCIAL CAPITAL ON ECONOMIC DEVELOPMENT WITHIN THE FRAMEWORK OF THE LEGATUM PROSPERITY INDEX: THE CASE OF OECD COUNTRIES

Yıl 2021, Cilt 20, Sayı 80, 1982 - 1996, 20.09.2021
https://doi.org/10.17755/esosder.864792

Öz

Social capital is one of the variables that influences overcoming problems related to welfare and development. Studies show that social capital level is generally in a linear relationship with the development level of countries. The purpose of study is to examine the relationship between the welfare levels of OECD countries and their social capital levels within the framework of the Legatum Prosperity Index. For this, the effect of social capital, which is one of the 12 components of the Legatum Prosperity index, on the welfare level of OECD countries was examined. the country rankings in which social capital is equally weighted with other index variables and the country rankings where social capital is excluded from the index are compared. The results obtained show that social capital is improving for the rankings of the welfare levels of Norway, Denmark, Iceland, New Zealand, Canada, Australia, USA, Slovenia, Portugal, Israel, Slovakia; has deteriorating effect for Switzerland, United Kingdom, Luxembourg, France, Belgium, Hungary, Czech Republic, Greece, Mexico, Latvia, Japan, Lithuania, South Korea and Turkey. Social capital variable alone did not make a difference in the welfare level rankings of Finland, Netherlands, Sweden, Austria, Ireland, Germany, Spain, Estonia, Italy, Chile, Colombia and Poland.

Kaynakça

 • Bourdieu, Pierre (1986), “The Forms of Capital”, Ed.J.J. Richardson, Handbook of Theory and Research for Sociology of Education, Greenwood Press, New York.
 • Coleman, James (1998), “Social Capital in the Creation of Human Capital”. The American Journal of Sociology, 94, 95-120.
 • Dzialek, Jaroslaw (2014), “Is Social Capital Useful For Explaining Economic Development In Polish Regions?”, Geografiska Annaler; Series B, Human Geography, 96 (2): 177–193.
 • Field, James (2008), “Sosyal Sermaye”, (Çev.) Bahar Bilgen ve Bayram Şen, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Fukuyama, Francis (1995), “Trust: The Social Virtues And The Creation Of Prosperity”. New York: Free Press.
 • Glaeser, Edward L. (2004), “The Formation of Social Capital”. NBER Working Paper. http://www.oecd.org/innovation/research/1824983.pdf
 • Karagül, Mehmet and Akçay, Selçuk (2002), “Ekonomik Büyüme ve Sosyal Sermaye: Ampirik Bir Kanıt”, İktisat, İşletme ve Finans, Eylül 2002, 82-99.
 • Knack, Stephan and Keefer, Philip (1997), “Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross Country Investigation”, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 112, No. 4 (Nov., 1997), pp. 1251-1288.
 • Khan, Abdul Jalil & Ahmad, Hafız Rızwan. (2019), “Prosperity and Instability: An Evaluation of Legatum Prosperity Index”, Papers and Proceedings, pp. 407-431. https://www.pide.org.pk/psde/pdf/AGM33/papers/Abdul%20Jalil%20Khan.pdf
 • Legatum Prosperity Index Report, https://www.prosperity.com/about/resources
 • Legatum Prosperity Index, https://docs.prosperity.com/3916/0568/0669/The_Legatum_Prosperity_Index_2020_Overview.pdf Access
 • Narayan, Deepa. (1999), “Bonds and Bridges”. World Bank Policy Research Working Paper. Washington, DC: World Bank.
 • Putnam, Robert. (1994), “Making Democracy Work: Civic Tradition’s In Modern Italy”, Princeton University Press, New Jersey.
 • Rupasingha, Anil and Goetz, Stephan J. and Freshwater, David (2000), “Social Capital and Economic Growth: A County-Level Analysis”, Journal of Agricultural and Applied Economics, 32,3(December 2000):565-572.
 • Sabbatini, Fabio. (2005). “The Role of Social Capital in Economic Development: Investigating the Causal Nexus Through Structural Equations Models”, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=901361 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.901361
 • Şan, Mustafa Kemal and Şimşek, Rıdvan (2011), “Sosyal Sermaye Kavramının Tarihsel-Sosyolojik Arkaplanı”, Akademik İncelemeler Dergisi, 6 (1), 88-110.
 • Palomino Peiro, Jesus. (2016), “Social Capital and Economic Growth in Europe: Nonlinear Trends and Heterogeneous Regional Effects, Oxford Bulletin of Economics And Statistics, 78, 5 (2016) 0305–9049 doi: 10.1111/obes.12131
 • Whiteley, PAUL F.(2000), “Economic Growth and Social Capital”, Political Studies, Vol.48, pp 443-466.

THE EVALUATION OF THE IMPACT OF SOCIAL CAPITAL ON ECONOMIC DEVELOPMENT WITHIN THE FRAMEWORK OF THE LEGATUM PROSPERITY INDEX: THE CASE OF OECD COUNTRIES

Yıl 2021, Cilt 20, Sayı 80, 1982 - 1996, 20.09.2021
https://doi.org/10.17755/esosder.864792

Öz

Kalkınma sorunları için geliştirilen çözümlerin yetersiz kalması yeni arayışlara neden olmaktadır. Sosyal sermaye konusu ise son yıllarda gündemde önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle ülkelerin yüksek ekonomik büyüme oranlarına sahip olsalar bile, farklı kalkınma düzeylerine sahip olması, kalkınma konusunun farklı kavramlar ile irdelenmesini gerektirmiştir. Sosyal sermaye, kalkınmayla ilgili sorunların giderilmesinde etkisi olan değişkenlerden biridir. Araştırmalar, sosyal sermaye düzeyinin ülkelerin kalkınmışlık düzeyi ile doğrusal bir ilişki içerisinde olduğunu göstermektedir. Denilebilir ki sosyal sermaye endeksi yüksek olan ülkelerde kalkınmışlık seviyesi de yükselmektedir. Bu çalışmanın amacı, OECD ülkelerinin sosyoekonomik düzeyleri ile sosyal sermaye düzeyleri arasındaki ilişkinin Legatum Refah Endeksi çerçevesinde incelenmesidir. Bu amaçla, Legatum Refah endeksinin 12 bileşeninden biri olan sosyal sermayenin OECD ülkeleri için genel refah seviyesine etkisi incelenmiştir. Bu anlamda endekste sosyal sermayenin eşit ağırlıkta yer aldığı durumdaki ülke sıralamaları ile sosyal sermayenin endeksten çıkartıldığı durumdaki ülke sıralamaları karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma neticesinde endekste görülen iyileşme ya da kötüleşmenin Legatum Refah endeksine göre yapılan sıralamada OECD ülkeleri için nasıl bir fark yarattığı irdelemiştir. Elde edilen sonuçlar göstermiştir ki ülkelerin refah seviyeleri ile sosyal sermayeleri arasında doğrusal bir ilişki vardır. OECD ülkelerinde sosyal sermayede görülen iyileşme refah seviyesini de artırmaktadır. Araştırmanın söz konusu ülkelerde kalkınma politikalarının oluşturulmasına ve sosyal sermaye literatürüne katkı sağlaması beklenmektedir.

Kaynakça

 • Bourdieu, Pierre (1986), “The Forms of Capital”, Ed.J.J. Richardson, Handbook of Theory and Research for Sociology of Education, Greenwood Press, New York.
 • Coleman, James (1998), “Social Capital in the Creation of Human Capital”. The American Journal of Sociology, 94, 95-120.
 • Dzialek, Jaroslaw (2014), “Is Social Capital Useful For Explaining Economic Development In Polish Regions?”, Geografiska Annaler; Series B, Human Geography, 96 (2): 177–193.
 • Field, James (2008), “Sosyal Sermaye”, (Çev.) Bahar Bilgen ve Bayram Şen, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Fukuyama, Francis (1995), “Trust: The Social Virtues And The Creation Of Prosperity”. New York: Free Press.
 • Glaeser, Edward L. (2004), “The Formation of Social Capital”. NBER Working Paper. http://www.oecd.org/innovation/research/1824983.pdf
 • Karagül, Mehmet and Akçay, Selçuk (2002), “Ekonomik Büyüme ve Sosyal Sermaye: Ampirik Bir Kanıt”, İktisat, İşletme ve Finans, Eylül 2002, 82-99.
 • Knack, Stephan and Keefer, Philip (1997), “Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross Country Investigation”, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 112, No. 4 (Nov., 1997), pp. 1251-1288.
 • Khan, Abdul Jalil & Ahmad, Hafız Rızwan. (2019), “Prosperity and Instability: An Evaluation of Legatum Prosperity Index”, Papers and Proceedings, pp. 407-431. https://www.pide.org.pk/psde/pdf/AGM33/papers/Abdul%20Jalil%20Khan.pdf
 • Legatum Prosperity Index Report, https://www.prosperity.com/about/resources
 • Legatum Prosperity Index, https://docs.prosperity.com/3916/0568/0669/The_Legatum_Prosperity_Index_2020_Overview.pdf Access
 • Narayan, Deepa. (1999), “Bonds and Bridges”. World Bank Policy Research Working Paper. Washington, DC: World Bank.
 • Putnam, Robert. (1994), “Making Democracy Work: Civic Tradition’s In Modern Italy”, Princeton University Press, New Jersey.
 • Rupasingha, Anil and Goetz, Stephan J. and Freshwater, David (2000), “Social Capital and Economic Growth: A County-Level Analysis”, Journal of Agricultural and Applied Economics, 32,3(December 2000):565-572.
 • Sabbatini, Fabio. (2005). “The Role of Social Capital in Economic Development: Investigating the Causal Nexus Through Structural Equations Models”, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=901361 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.901361
 • Şan, Mustafa Kemal and Şimşek, Rıdvan (2011), “Sosyal Sermaye Kavramının Tarihsel-Sosyolojik Arkaplanı”, Akademik İncelemeler Dergisi, 6 (1), 88-110.
 • Palomino Peiro, Jesus. (2016), “Social Capital and Economic Growth in Europe: Nonlinear Trends and Heterogeneous Regional Effects, Oxford Bulletin of Economics And Statistics, 78, 5 (2016) 0305–9049 doi: 10.1111/obes.12131
 • Whiteley, PAUL F.(2000), “Economic Growth and Social Capital”, Political Studies, Vol.48, pp 443-466.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular İktisat
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Eylül KABAKÇI GÜNAY (Sorumlu Yazar)
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5547-4316
Türkiye


Dilara SÜLÜN
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8874-5194
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Eylül 2021
Başvuru Tarihi 19 Ocak 2021
Kabul Tarihi 20 Ağustos 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 20, Sayı 80

Kaynak Göster

APA Kabakçı Günay, E. & Sülün, D. (2021). THE EVALUATION OF THE IMPACT OF SOCIAL CAPITAL ON ECONOMIC DEVELOPMENT WITHIN THE FRAMEWORK OF THE LEGATUM PROSPERITY INDEX: THE CASE OF OECD COUNTRIES . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (80) , 1982-1996 . DOI: 10.17755/esosder.864792

                                                                                                                                                                          21765

                                                                                                 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.