Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

PANDEMİDE EĞİTİMLE İLGİLİ MAKALELERİN TEMATİK ANALİZİ

Yıl 2021, Cilt 20, Sayı 80, 1970 - 1981, 20.09.2021
https://doi.org/10.17755/esosder.919955

Öz

2020 yılının Mart ayında ilan edilen pandemi nedeniyle yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmiş ve bu faaliyetler tümüyle internet üzerinden sürdürülmeye başlanmıştır. Uzaktan eğitim kavramı yeni olmamakla birlikte, pandemi süreciyle kaçınılmaz ve zorunlu hale gelmiş ve eğitim hizmeti üzerinde çeşitli etkiler yaratmıştır. Bu etkileri incelemek için, Türkiye’de ve dünyada çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmanın konusu, Türkiye’de ve Dünyada ne tür akademik yayınların yapıldığının ve bu yayınların eğilimlerinin neler olduğunun belirlenmesidir. Bu doğrultuda, pandemi dönemiyle ilgili eğitim araştırmalarının hangi temalar üzerinde gerçekleştirildiği ve hangi araştırma yöntemlerinin kullanıldığı araştırılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden tematik içerik analizi ile yürütülen bu araştırmada, araştırma konularına göre “pandemi döneminde uzaktan eğitim”, “eğitim basamağına göre pandemide eğitim”, “disiplinlere göre pandemide eğitim”, “pandemide eğitim hakkı” ve “pandemide eğitim politikası” ile ilgili araştırmaların yayımlandığı ve bu araştırmaların yöntemlerinin “nicel”, “nitel”, “karma” ve “literatür tarama” olduğu ortaya çıkarılmıştır.

Kaynakça

 • Akdemir, Ö. (2011). Yükseköğretimimizde uzaktan eğitim. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(2), 69-71.
 • Akan, H., Şahin, B., Usta, M., Özay, Ö., Yüzüak, H. & Oğuz, U. (2021). Pandemi döneminde tıp eğitimini sürdürmek: Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi deneyimi. Tıp Eğitimi Dünyası, 60(1), 54-58.
 • Bedford, J., Enria, D. ,Giesecke, J., Heymann D. L., Ihekweazu, C. et al. (2020). COVID-19: Towards controlling of a pandemic . Lancet, 395,1015-1017. doi:10.1016/S0140-6736(20)30673-5
 • Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3(2), 85-124.
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(3), 112-142.
 • Burns, R. (2020). A COVID-19 panacea in digital technologies? Challenges for democracy and higher education. Dialogues in Human Geography. 10(2), 246–249.
 • Chen, T., Peng, L., Jing, B., Wu, C., Yang, J., & Cong, G. (2020). The impact of the COVID-19 pandemic on user experience with online education platforms in China. Sustainability, 12(18), 7329.
 • Çalık, M. ve Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. Eğitim ve Bilim. 39(174), 33-38.
 • Eren, E. (2018). Ulus devletlerde toplumsal, kültürel ve siyasi bir etmen olarak kimlik algısı: Türkiye bağlamında ulusal kimlik merkezli dil ve eğitim politikaları. Turkish Studies Economics, Finance and Politics, 13(22), 225–237
 • Eren, E. (2020). Yeni Tip Koronavirüs' ün Türk eğitim politikaları uygulamalarına etkisi: Milli Eğitim Bakanlığının ve Yükseköğretim Kurulunun yeni düzenlemeleri. Yükseköğretim Dergisi, 10(2), 153-162.
 • Ertugay, F. (2019). Sosyal bilimlerde nitel araştırma/esnek desen araştırması: Alana ilişkin zorluklar, sorunlar ve imkânlar. Nitel Sosyal Bilimler, 1(1), 48-68.
 • Huang, R.H., Liu, D.J., Tlili, A., Yang, J.F., Wang, H.H., et al. (2020). Handbook on Facilitating Flexible Learning During Educational Disruption: The Chinese Experience in Maintaining Undisrupted Learning in COVID-19 Outbreak. Beijing: Smart Learning Institute of Beijing Normal University.
 • Gewin, V. (2020). Five tips for moving teaching online as COVID-19 takes hold. Nature. Nature, 580, 295-296. doi:10.1038/d41586-020-00896-7
 • İnan, H. Z. (2020). Covid-19 pandemi sürecinde okul öncesi eğitimin yeniden yapılandırılması. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 831-849.
 • Kuru Çetin, S. & Taşkın, P. (2021). Dünyada ve Türkiye’de pandemide eğitim. Ali Balcı’ya Armağan, (Ed. İnayet Aydın), s. 435-444, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayını.
 • MEB (2020a). Eğitim alanında alınan tedbirler. Erişim adresi https://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-koronaviruse-karsi-egitim-alaninda-alinan-tedbirleri-acikladi/haber/20497/tr
 • MEB (2020b). Uzaktan eğitim sürecinin detayları. Erişim adresi https://www.meb.gov.tr/uzaktan-egitim-surecinin-detaylari/haber/21990/tr
 • MEB (2020c). Uzaktan eğitim araçları. Erişim adresi: https://uzaktanegitim.meb.gov.tr/www/uzaktan-egitim-araclari/kategori/19
 • Moore, M. G., & Kearsley, G. (2012). Distance education: A systems view of online learning. (3rd ed.). Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning.
 • Rizvi, F. & Lingard, B. (2010). Globalizing Education Policy, London: Routledge.
 • TBMM (2020). Milli Eğitim Bakanına soru önergesi. Erişim adresi: https://www2.tbmm.gov.tr/d27/7/7-35190s.pdf
 • Tomaševski, K. (2001). Human rights obligations: Making education available, accessible, acceptable and adaptable. Lund, Sweden: Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law.
 • Tural, N. & Karakütük, K. (1991). Eğitim politikası, Eğitim ve Bilim, 15, 16-24.
 • UNESCO (2020a). Education: From disruption to recovery. Erişim adresi: https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
 • UNESCO (2020b). Adverse consequences of school closures. Erişim adresi: https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/consequences
 • UNICEF (2020) UNESCO, UNICEF ve Dünya Bankası'nın raporundan bulgular: Dünyanın en yoksul ülkelerindeki çocuklar, salgın başladığından bu yana eğitimlerinden neredeyse dört ay geri kaldı. Erişim adresi: https://www.unicef.org/turkey/bas%C4%B1n-b%C3% BCltenleri/ unesco- unicef- ve-d%C3%BCnya-bankas%C4%B1n%C4%B1n-raporundan-bulgular-d%C3%BCnyan%C4%B1n-en-yoksul.
 • YÖK (2020). Corona virüs bilgilendirme. Erişim adresi: https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/coronavirus_bilgilendirme_1.aspx
 • Yıldırım, A. (1999). Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi. Eğitim ve Bilim, 23(112).
 • Yıldız, A., & Vural Akar, R. (2020). Covıd-19 pandemisi ve derinleşen eğitim eşitsizlikleri. Türk Tabipler Birliği Covıd-19 Pandemisi Altıncı Ay Değerlendirme Raporu içinde (ss. 556-565). Erişim adresi: https://www.ttb.org.tr/kutuphane/covid19-rapor_6/covid19-rapor_6_Part64.pdf
 • Yücel-Toy, B. (2015). Türkiye’deki hizmet öncesi öğretmen eğitimi araştırmalarının tematik analizi ve öğretmen eğitimi politikalarının yansımaları. Eğitim ve Bilim. 40(178), 23-60.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Pelin TAŞKIN (Sorumlu Yazar)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8860-579X
Türkiye


Saadet KURU CETİN
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0003-4847-5796
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Eylül 2021
Başvuru Tarihi 18 Nisan 2021
Kabul Tarihi 4 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 20, Sayı 80

Kaynak Göster

APA Taşkın, P. & Kuru Cetin, S. (2021). PANDEMİDE EĞİTİMLE İLGİLİ MAKALELERİN TEMATİK ANALİZİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (80) , 1970-1981 . DOI: 10.17755/esosder.919955

                                                                                                                                                                          21765

                                                                                                 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.