Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

IS THE PRICE FORMATION IN HOUSING MARKET OF THE TRA1 REGION A BUBBLE?

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 81, 291 - 307, 14.01.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.931079

Öz

Kaynakça

 • Abioğlu, V. (2020). Türkiye Konut Piyasasında Balon Oluşumları: Bölgesel İnceleme. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 12(22), 1-14.
 • Afşar, A. (2018). Türkiye'de Konut Fiyatlarını Belirleyici Ekonomik Faktörlerin Analizi. L. Aytemiz , ve E. Karayılmazlar içinde, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler'de Akademik Araştırmalar V (s. 820). Ankara: Gece Kitaplığı.
 • Afşar, A., ve Doğan, E. (2018). Analyzing Asset of Bubbles in The Housing Market with Right-Tailed Unit Root Tests: The Case of Turkey. Journal of Business, Economics and Finance, 7(2), 139-147.
 • Atasever, G. (2016(a)). Varlık Fiyatları Köpüğü: Muğla Konut Piyasası Üzerine Bir Değerlendirme. Akdeniz Ġ.Ġ.B.F. Dergisi, 34, 1-17.
 • Atasever, G. (2016(b)). Bireysel Yatırımcı Davranışları Bağlamında Muğla Konut Piyasasında Oluşan Spekülatif Köpük Etkisinin İncelenmesi. Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doktora Tezi).
 • Blanchard, O. J., ve Watson, M. W. (1982). Bubbles, Rational Expectations and Financial Markets. NBER Working Paper Series(945).
 • Brooks, C., ve Katsaris, A. (2003). Rational Speculative Bubbles: an Empirical Investigation of The London Stock Exchange. Bulletin of Economic Research, 55(4), 319-346.
 • Case, K. E., ve Shiller, R. J. (2003). Is There a Bubble in the Housing Market? Brookings Papers on Economic Activity, 2, 299-362.
 • Caspi, İ. (2015). Testing for a Housing Bubble at the National and Regional Level: The Case of Israel. Federal Reserve Bank of Dallas Globalization and Monetary Policy Institute(246), 1-39.
 • Caspi, I. (2017). Rtadf: Testing for Bubbles with EViews. Journal of Statistical Software(81), 1-16.
 • Ceritoğlu, E., ve Ganioğlu, A. (2019, 08 02). Konut Arzı Bize Ne Söylüyor? TCMB Merkezin Güncesi:https://tcmbblog.org/wps/wcm/connect/blog/tr/main+menu/analizler/konut+arzi+bize+ne+soyluyor adresinden alındı
 • Chen, X., ve Funke, M. (2013). Renewed Momentum in the German Housing Market: Boom or Bubble? CESifo Working Paper(4287), 1-20.
 • Coşkun, Y., ve Jadevicius, A. (2017). Is there a Housing Bubble in Turkey. Real Estate Management and Valuation, 25(1), 48-73.
 • Coşkun, Y., Seven, U., Ertugrul, H. M., ve Alp, A. (2017). Housing Price Dynamics and Bubble Risk: The Case of Turkey. Housing Studies, 35(1), 50-86.
 • Coşkun, Y. (2016). Türkiye Konut Piyasasında Talep Eğilimleri ve Bilgi Bakışımsızlığına Yönelik Politika Önerileri. Bankacılar Dergisi(96), 122-143.
 • Elike, U., ve Anoruo, E. (2017). Testing for explosive bubbles in the South African-US exchange rate using the sequential ADF procedures. Banks and Bank Systems, 12(1), 105-112.
 • Engsted, T., Hviid, S. J., ve Pedersen, T. Q. (2016). Explosive Bubbles in House Prices? Evidence from the OECD Countries. Journal of International Financial Markets, Institutions ve Money(40), 14-25.
 • Eraslan, C., ve Bayraktar, Y. (2012). Konut Balonlarının Oluşumunda FED'in Rolü ve Küresel Krizden Çıkartılacak Bazı Dersler. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 62(2), 38-59.
 • Escobari, D., ve Jafarinejad, M. (2016). Date Stamping Bubbles in Real Estate Investment Trusts. The Quarterly Review of Economics and Finance(60), 224-230.
 • Fabozzi, F. J., ve Xiao, K. (2019). The Timeline Estimation of Bubbles: The Case of Real Estate. Real Estate Economics, 47(2), 564-594.
 • Garber, P. M. (1990). Famous First Bubbles. The Journal of Economic Perspectives, 4(2), 35-54.
 • Glaeser, E., Huang, W., Ma, Y., ve Shleifer, A. (2017). A Real Estate Boom with Chinese Characteristics. Journal of Economic Perspectives, 31(1), 93-116.
 • Gökçe, A., ve Güler, İ. (2020). Sağ-Yönlü ADF Sınamaları ile Ankara İlinde Konut Balonu Araştırması. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İİBF Dergisi(Özel Sayı), 94-116.
 • Güler, İ., ve Gökçe, A. (2020). Yabancılara Konut Satışı ile Konut Balonu İlişkisinin GSADF Sınamaları ile Araştırılması: Türkiye Geneli ve İstanbul, Antalya İlleri Örneği. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 55(2), 989-1007.
 • Homm, U., ve Breitung, J. (2012). Testing for Speculative Bubbles in Stock Markets: A Comparison of Alternative Methods. Journal of Financial Econometrics, 10(1), 198-231.
 • Hu, Y., ve Oxley, L. (2017). Are There Bubbles in Exchange Rates? Some New Evidence from G10 and Emerging Market Economies. Economic Modelling, 64, 419-442.
 • Hu, Y., ve Oxley, L. (2018). Bubble Contagion: Evidence from Japan’s Asset Price Bubble of The 1980-90s. Journal of The Japanese and International Economies(50), 89-95.
 • İskenderoğlu, Ö., ve Akdağ, S. (2019). Türkiye’de Reel Konut Fiyatlarında Balonların Varlığı Üzerine Uygulamalı Bir Analiz. Business and Economics Research, 10(5), 1085-1093.
 • Kim, K.-H., ve Lee, H. (2000). Real Estate Price Bubble and Price Forecasts in Korea. In Proceeding of the 5th AsRES conference. Beijing.
 • Liu, Z., Han, D., ve Wang, S. (2016). Testing Bubbles: Exuberance and collapse in the Shanghai A-share stock market. China’s New Sources of Economic Growth: Reform,Resources and Climate Change, 1, 247-269.
 • Lucas, R. E. (1978). Asset Prices in an Exchange Economy. Econometrica, 46(6), 1429-1445.
 • Mandacı, P. E., ve Çağlı, E. Ç. (2018). Türkiye Konut Piyasasında Balon Var mı? İstatistiki Bölge Birimleri Üzerine Bir Analiz. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar(646), 85-113.
 • Martin, P. (1966). Aggregate Housing Demand: Test Model, Southern California. Land Economics, 42(4), 503-513.
 • Moinas, S., ve Pouget, S. (2009). Rational and Irrational Bubbles: An Experiment. Toulouse School of Economics, 45(9), 1-37.
 • Oliveira, M. M., ve Almeida, A. C. (2014). Testing for Rational Speculative Bubbles in The Brazilian Residential Real-Estate Market. Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, 96, 401-416.
 • Öztürk, N., ve Fitöz, E. (2009). Türkiye'de Konut Piyasasının Belirleyicileri: Ampirik Bir Uygulama. ZKÜ SBE Dergisi, 5(10), 21-46.
 • Petris, P., Dotsis, G., ve Alexakis, P. (2020). Bubble Tests in the London Housing Market: A Borough Level Analysis. Int J Fin Econ, 1-20.
 • Phillips, P. C., Shı, S., ve Yu, J. (2015). Testing For Multiple Bubbles: Historical Episodes of Exuberance And Collapse In The SveP 500. International Economic Review, 56(4), 1043-1078.
 • Phillips, P. C., Wu, Y., ve Yu, J. (2011). Explosive Behavior In The 1990s Nasdaq: When Did Exuberance Escalate Asset Values? International Economic Review, 52(1), 201-226.
 • Sharma, S., ve Escobari, D. (2018). Identifying price bubble periods in the energy sector. Energy Economics(69), 418-429.
 • Shi, S., Valadkhani, A., Smyth, R., ve Vahid, F. (2016). Dating the Timeline of House Price Bubbles in Australian Capital Cities. Economic Record, 92(299), 590-605.
 • Shiller, R. J. (1981). Do Stock Prices Move Too Much to be Justified by Subsequent Changes in Dividends? The American Economic Review, 71(3), 421-436.
 • Zeren, F., ve Ergüzel, O. Ş. (2015). Testing For Bubbles In The Housing Market: Further Evidence From Turkey. Financial Studies, 19(1), 40-52.

TRA1 BÖLGESİ KONUT PİYASASINDA FİYAT OLUŞUMU BALON MU?

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 81, 291 - 307, 14.01.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.931079

Öz

Bu çalışmada, Türkiye’de bölgesel sınıflandırmada Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi olarak adlandırılan ve Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerini kapsayan TRA1 bölgesi için 2013-2020 yılları arası aylık reel konut fiyat endeksi kullanılarak konut piyasasında fiyat balonunun oluşup oluşmadığı incelenmiştir. SADF ve GSADF sağ kuyruklu birim kök testlerinin kullanıldığı analiz sonucuna göre TRA1 bölgesi konut piyasasında çoklu fiyat balonları gözlemlenmiştir. Ayrıca her iki test bulgularına göre 2019 yılının ikinci yarısında başlayan balonun çalışma dönemi itibariyle devam ettiği sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Abioğlu, V. (2020). Türkiye Konut Piyasasında Balon Oluşumları: Bölgesel İnceleme. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 12(22), 1-14.
 • Afşar, A. (2018). Türkiye'de Konut Fiyatlarını Belirleyici Ekonomik Faktörlerin Analizi. L. Aytemiz , ve E. Karayılmazlar içinde, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler'de Akademik Araştırmalar V (s. 820). Ankara: Gece Kitaplığı.
 • Afşar, A., ve Doğan, E. (2018). Analyzing Asset of Bubbles in The Housing Market with Right-Tailed Unit Root Tests: The Case of Turkey. Journal of Business, Economics and Finance, 7(2), 139-147.
 • Atasever, G. (2016(a)). Varlık Fiyatları Köpüğü: Muğla Konut Piyasası Üzerine Bir Değerlendirme. Akdeniz Ġ.Ġ.B.F. Dergisi, 34, 1-17.
 • Atasever, G. (2016(b)). Bireysel Yatırımcı Davranışları Bağlamında Muğla Konut Piyasasında Oluşan Spekülatif Köpük Etkisinin İncelenmesi. Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doktora Tezi).
 • Blanchard, O. J., ve Watson, M. W. (1982). Bubbles, Rational Expectations and Financial Markets. NBER Working Paper Series(945).
 • Brooks, C., ve Katsaris, A. (2003). Rational Speculative Bubbles: an Empirical Investigation of The London Stock Exchange. Bulletin of Economic Research, 55(4), 319-346.
 • Case, K. E., ve Shiller, R. J. (2003). Is There a Bubble in the Housing Market? Brookings Papers on Economic Activity, 2, 299-362.
 • Caspi, İ. (2015). Testing for a Housing Bubble at the National and Regional Level: The Case of Israel. Federal Reserve Bank of Dallas Globalization and Monetary Policy Institute(246), 1-39.
 • Caspi, I. (2017). Rtadf: Testing for Bubbles with EViews. Journal of Statistical Software(81), 1-16.
 • Ceritoğlu, E., ve Ganioğlu, A. (2019, 08 02). Konut Arzı Bize Ne Söylüyor? TCMB Merkezin Güncesi:https://tcmbblog.org/wps/wcm/connect/blog/tr/main+menu/analizler/konut+arzi+bize+ne+soyluyor adresinden alındı
 • Chen, X., ve Funke, M. (2013). Renewed Momentum in the German Housing Market: Boom or Bubble? CESifo Working Paper(4287), 1-20.
 • Coşkun, Y., ve Jadevicius, A. (2017). Is there a Housing Bubble in Turkey. Real Estate Management and Valuation, 25(1), 48-73.
 • Coşkun, Y., Seven, U., Ertugrul, H. M., ve Alp, A. (2017). Housing Price Dynamics and Bubble Risk: The Case of Turkey. Housing Studies, 35(1), 50-86.
 • Coşkun, Y. (2016). Türkiye Konut Piyasasında Talep Eğilimleri ve Bilgi Bakışımsızlığına Yönelik Politika Önerileri. Bankacılar Dergisi(96), 122-143.
 • Elike, U., ve Anoruo, E. (2017). Testing for explosive bubbles in the South African-US exchange rate using the sequential ADF procedures. Banks and Bank Systems, 12(1), 105-112.
 • Engsted, T., Hviid, S. J., ve Pedersen, T. Q. (2016). Explosive Bubbles in House Prices? Evidence from the OECD Countries. Journal of International Financial Markets, Institutions ve Money(40), 14-25.
 • Eraslan, C., ve Bayraktar, Y. (2012). Konut Balonlarının Oluşumunda FED'in Rolü ve Küresel Krizden Çıkartılacak Bazı Dersler. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 62(2), 38-59.
 • Escobari, D., ve Jafarinejad, M. (2016). Date Stamping Bubbles in Real Estate Investment Trusts. The Quarterly Review of Economics and Finance(60), 224-230.
 • Fabozzi, F. J., ve Xiao, K. (2019). The Timeline Estimation of Bubbles: The Case of Real Estate. Real Estate Economics, 47(2), 564-594.
 • Garber, P. M. (1990). Famous First Bubbles. The Journal of Economic Perspectives, 4(2), 35-54.
 • Glaeser, E., Huang, W., Ma, Y., ve Shleifer, A. (2017). A Real Estate Boom with Chinese Characteristics. Journal of Economic Perspectives, 31(1), 93-116.
 • Gökçe, A., ve Güler, İ. (2020). Sağ-Yönlü ADF Sınamaları ile Ankara İlinde Konut Balonu Araştırması. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İİBF Dergisi(Özel Sayı), 94-116.
 • Güler, İ., ve Gökçe, A. (2020). Yabancılara Konut Satışı ile Konut Balonu İlişkisinin GSADF Sınamaları ile Araştırılması: Türkiye Geneli ve İstanbul, Antalya İlleri Örneği. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 55(2), 989-1007.
 • Homm, U., ve Breitung, J. (2012). Testing for Speculative Bubbles in Stock Markets: A Comparison of Alternative Methods. Journal of Financial Econometrics, 10(1), 198-231.
 • Hu, Y., ve Oxley, L. (2017). Are There Bubbles in Exchange Rates? Some New Evidence from G10 and Emerging Market Economies. Economic Modelling, 64, 419-442.
 • Hu, Y., ve Oxley, L. (2018). Bubble Contagion: Evidence from Japan’s Asset Price Bubble of The 1980-90s. Journal of The Japanese and International Economies(50), 89-95.
 • İskenderoğlu, Ö., ve Akdağ, S. (2019). Türkiye’de Reel Konut Fiyatlarında Balonların Varlığı Üzerine Uygulamalı Bir Analiz. Business and Economics Research, 10(5), 1085-1093.
 • Kim, K.-H., ve Lee, H. (2000). Real Estate Price Bubble and Price Forecasts in Korea. In Proceeding of the 5th AsRES conference. Beijing.
 • Liu, Z., Han, D., ve Wang, S. (2016). Testing Bubbles: Exuberance and collapse in the Shanghai A-share stock market. China’s New Sources of Economic Growth: Reform,Resources and Climate Change, 1, 247-269.
 • Lucas, R. E. (1978). Asset Prices in an Exchange Economy. Econometrica, 46(6), 1429-1445.
 • Mandacı, P. E., ve Çağlı, E. Ç. (2018). Türkiye Konut Piyasasında Balon Var mı? İstatistiki Bölge Birimleri Üzerine Bir Analiz. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar(646), 85-113.
 • Martin, P. (1966). Aggregate Housing Demand: Test Model, Southern California. Land Economics, 42(4), 503-513.
 • Moinas, S., ve Pouget, S. (2009). Rational and Irrational Bubbles: An Experiment. Toulouse School of Economics, 45(9), 1-37.
 • Oliveira, M. M., ve Almeida, A. C. (2014). Testing for Rational Speculative Bubbles in The Brazilian Residential Real-Estate Market. Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, 96, 401-416.
 • Öztürk, N., ve Fitöz, E. (2009). Türkiye'de Konut Piyasasının Belirleyicileri: Ampirik Bir Uygulama. ZKÜ SBE Dergisi, 5(10), 21-46.
 • Petris, P., Dotsis, G., ve Alexakis, P. (2020). Bubble Tests in the London Housing Market: A Borough Level Analysis. Int J Fin Econ, 1-20.
 • Phillips, P. C., Shı, S., ve Yu, J. (2015). Testing For Multiple Bubbles: Historical Episodes of Exuberance And Collapse In The SveP 500. International Economic Review, 56(4), 1043-1078.
 • Phillips, P. C., Wu, Y., ve Yu, J. (2011). Explosive Behavior In The 1990s Nasdaq: When Did Exuberance Escalate Asset Values? International Economic Review, 52(1), 201-226.
 • Sharma, S., ve Escobari, D. (2018). Identifying price bubble periods in the energy sector. Energy Economics(69), 418-429.
 • Shi, S., Valadkhani, A., Smyth, R., ve Vahid, F. (2016). Dating the Timeline of House Price Bubbles in Australian Capital Cities. Economic Record, 92(299), 590-605.
 • Shiller, R. J. (1981). Do Stock Prices Move Too Much to be Justified by Subsequent Changes in Dividends? The American Economic Review, 71(3), 421-436.
 • Zeren, F., ve Ergüzel, O. Ş. (2015). Testing For Bubbles In The Housing Market: Further Evidence From Turkey. Financial Studies, 19(1), 40-52.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İktisat, İşletme Finans
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Bülent Diclehan ÇADIRCI (Sorumlu Yazar)
Erzincan Üniversitesi
0000-0003-3007-6068
Türkiye


Bilal GÜNER
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0981-7490
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 14 Ocak 2022
Yayımlanma Tarihi 14 Ocak 2022
Başvuru Tarihi 3 Mayıs 2021
Kabul Tarihi 8 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 81

Kaynak Göster

APA Çadırcı, B. D. & Güner, B. (2022). TRA1 BÖLGESİ KONUT PİYASASINDA FİYAT OLUŞUMU BALON MU? . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (81) , 291-307 . DOI: 10.17755/esosder.931079

                                                                                                                                                                          21765

                                                                                                 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.