Konferans Bildirisi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

THE IMPACT OF EXCHANGE RATE VOLATILITY ON EMPLOYMENT: EXPERIENCE OF TURKEY IN THE 2000s

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 81, 347 - 364, 14.01.2022

Öz

Türkiye’de 2000'li yılların başında ortaya çıkan Şubat 2001 krizi sonrasında esnek kur sistemine geçmiştir. Teoride, esnek döviz kuru sisteminin şokları absorbe etme yanında merkez bankasına parasal politikalarda özgür kalmayı da sağladığı kabul edilmektedir. Bununla birlikte, bilhassa gelişmekte olan ülkelerde son yıllarda döviz kurları ve döviz kuru oynaklığındaki değişimler teorik modellerin öngördüğünden daha büyük seviyede olmuştur. Bu makale, gecikmesi dağıtılmış otoregresif (ARDL) sınır testi metoduna dayalı olarak, döviz kuru değişimlerinin ve oynaklığının Türkiye'deki istihdam düzeyine etkisini, 2004: Q1-2020: Q1 aralığını kapsayan on altı yıllık dönem için üç aylık verileri kullanarak araştırmaktadır. Döviz kuru oynaklığını ölçmek için AR (1)-TGARCH (1,1) tekniği kullanılmıştır. ARDL sınır testi neticelerine göre döviz kurundaki artışlar istihdam seviyesini pozitif etkilerken, döviz kuru oynaklığı istihdam seviyesini olumsuz etkilemektedir. Ayrıca ihracattaki artış, istihdam düzeyindeki büyümeye olumlu destek sağlamaktadır. Son olarak, faiz oranları istihdam seviyesi ile ters yönlü etkileşim durumundadır. Bu sonuçlar, ekonomik koşullardaki gelişmenin ekonomik karar vericilerin yatırım arzularına olumlu katkı sağladığını ve genişleyen iş hacimlerinin istihdam yapılan birey sayısını artırdığını göstermektedir.

Kaynakça

 • Akel, V. & Gazel, S., (2014). Döviz Kurları ile BIST Sanayi Endeksi Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisi: Bir ARDL Sınır Testi Yaklaşımı, Erciyes University Journal of Faculty of Economic and Administrative Sciences, 44, 23-42.
 • Altıntaş, H. (2013). Türkiye’de Petrol Fiyatları, İhracat ve Reel Döviz Kuru İlişkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı ve Dinamik Nedensellik Analizi, International Journal of Management Economics and Business, 9(19), 1-30.
 • Ayhan, F. (2016). Döviz Kuru Oynaklığı, Dış Ticaret ve İstihdam İlişkisi: Türkiye Uygulaması, PhD Thesis, Konya: Selcuk University. Belke, A. & Kaas, L.(2002). The Impact of Exchange Rate Volatility on Labor Markets: Europe versus United States, Diskussionspapiere aus dem Institut für Volkswirtschaftslehre der Universität Hohenheim 201/2002, Department of Economics, Hohenheim: University of Hohenheim.
 • Belke, A. & Kaas, L. (2004). Exchange Rate Movements and Employment Growth: An OCA Assessment of the CEE Economies, Empirica, 31(2-3), 247-280.
 • Burgess, S. & Knetter M. M. (1996). An International Comparison of Employment Adjustment to Exchange Rate Fluctuations,” NBER Working Paper No: 5861, Available at: https://www.nber.org/papers/w5861.pdf, (Accessed 24 July 2019).
 • Calvo, G. A & Reinhart, C. M. (2000). Fear of Floating, NBER Working Paper No: 7993, Available at: https://www.nber.org/papers/w7993.pdf, (Accessed 24 August 2019).
 • Chang, S-C. (2011). The Interrelationship between Exchange-Rate Uncertainty and Unemployment for South Korea and Taiwan: Evidence from a Vector Autoregressive Approach, International Economics, 125, 65-82.
 • Demir, F. (2010). Exchange Rate Volatility and Employment Growth in Developing Countries: Evidence from Turkey, MPRA Paper No. 24477, Available at: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/24477/1/MPRA_paper_24477.pdf, (Accessed in 21 July 2019).
 • Dhasmana, A. (2015). Real Exchange Rate Volatility and Employment: Role of External Sector Exposure, IIM Bangalore Working Paper No. 479, Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2562387, (Accessed 22 July 2019).
 • Dritsakis, N. (2011). Demand for Money in Hungary: An ARDL Approach, Review of Economics & Finance, 1, 01-16.
 • Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation, Econometrica, 50(4), 987-1007.
 • Fatukasi, B., Olorunleke, G. K., Olajide, G. F. & Alimi, R. S. (2015). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Macroeconomic Relationships in Nigeria, European Journal of Business and Management, 7(8), 26-34.
 • Hodge, D. (2005). The Effect of Exchange Rate Volatility on Trade and Employment: A Brief Review of The Literature, Employment Growth & Development Initiative Human Sciences Research Council, Available at: http://www.hsrc.ac.za/en/research-data/ktree-doc/1308, (Accessed 14 July 2019).
 • Işık, N., Acar, M. & Işık, B. (2004). Enflasyon ve Döviz Kuru İlişkisi: Bir Eşbütünleşme Analizi, Süleyman Demirel University IIBF Journal, 9(2), 325-340.
 • Kavaz, I. & Özbuğday F. C. (2016). Enerjide Dışa Bağımlılık ve Enerji Verimliliği Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği, Journal of Academic Social Research, 27, 331-349.
 • Mensah, M., Awunyo-Vitor D., & Asare-Menako, H. (2013). Exchange Rate Volatility and Employment Growth in Ghana’s Manufacturing Sector, International Journal of Business and Social Science, 4(4), 225-232.
 • Mpofu, T. R. & Nikolaidou, E. (2018). Real Exchange Rate Volatility and Employment Growth in South Africa: The Case of Manufacturing, ERSA working paper 737, Available at: https://www.econrsa.org/system/files/publications/working_papers/working_paper_737.pdf, (Accessed 21 May 2019).
 • Mpofu, T. R. (2015). Exchange Rate Volatility, Employment and Macroeconomic Dynamics in South Africa, PhD Thesis, Cape Town: University of Cape Town.
 • Nyahokwe, O & Ncwadi, R. (2013). Impact of Exchange Rate Volatility on Unemployment in South Africa,” Mediterranean Journal of Social Sciences, 4(3), pp. 109-120. OECD (2020). Database, Available at: https://stats.oecd.org/, (Accessed 26 August 2020).
 • Onoja, A. O., Achike, A. I. & Ajibade, T. (2017). Econometric Analysis of Short-Run and Long-Run Determinants of Agricultural Value Addition in Africa, Agrosearch, 17(1), 26-43.
 • Öztürk, K. (2010). Döviz Kuru Oynaklığı ve Döviz Kuru Oynaklığının Faiz Oranı Oynaklığı ile Olan İlişkisi: Türkiye Örneği, Specialization Qualification Thesis, Ankara: The Central Bank of the Republic of Turkey.
 • Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bound Testing Approaches to the Analysis of Level Relationship, Journal of Applied Econometrics, 16, 289-326.
 • Salatin, P. & Hami, M. (2015). The Relationship between the Exchange Rate and Employment in Iran, International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 9(7), 1194-1203.
 • Şimşek, M. & Kadılar, C. (2004). Türkiye’nin İthalat Talebi Fonksiyonunun Sınır Testi Yaklaşımı ile Eşbütünleme Analizi: 1970-2002”, Journal of Doğuş University, 5(1), 27-34.
 • Stirbock, C. & Buscher H. S. (2000). Exchange Rate Volatility Effects on Labour Markets, Intereconomics, 35 (1), 9-22.
 • Süslü, B & Bekmez, S. (2010). Türkiye’de Zaman Tutarsızlığının ARDL Yöntemi ile İncelenmesi”, Journal of BRSA Banking and Financial Markets, 4(2), 85-110.
 • The Central Bank of the Republic of Turkey, (2020). Electronic Data Distribution System, Available at: https://evds2.tcmb.gov.tr/, (Accessed 26 August 2020).
 • Turkish Ministry of Treasury and Finance (2020). Economic Indicators, Available at: https://www.hazine.gov.tr/ekonomik-gostergeler (26 August 2020).
 • Yokoyama, I., Higa, K. & Kawaguchi, D. (2015). The Effect of Exchange Rate Fluctuations on Employment in a Segmented Labor Market, RIETI Discussion Paper Series 15-E-139, Available at: https://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/15e139.pdf, (Accessed 26 July 2019).
 • Yoloğlu, Z. (2020). Volatility Spillover between Stock Relationship with Exchange Rate and Interest Rate: An Application with Multivariate Garch Models, Master Thesis, Mersin: Çağ University.

THE IMPACT OF EXCHANGE RATE VOLATILITY ON EMPLOYMENT: EXPERIENCE OF TURKEY IN THE 2000s

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 81, 347 - 364, 14.01.2022

Öz

Kaynakça

 • Akel, V. & Gazel, S., (2014). Döviz Kurları ile BIST Sanayi Endeksi Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisi: Bir ARDL Sınır Testi Yaklaşımı, Erciyes University Journal of Faculty of Economic and Administrative Sciences, 44, 23-42.
 • Altıntaş, H. (2013). Türkiye’de Petrol Fiyatları, İhracat ve Reel Döviz Kuru İlişkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı ve Dinamik Nedensellik Analizi, International Journal of Management Economics and Business, 9(19), 1-30.
 • Ayhan, F. (2016). Döviz Kuru Oynaklığı, Dış Ticaret ve İstihdam İlişkisi: Türkiye Uygulaması, PhD Thesis, Konya: Selcuk University. Belke, A. & Kaas, L.(2002). The Impact of Exchange Rate Volatility on Labor Markets: Europe versus United States, Diskussionspapiere aus dem Institut für Volkswirtschaftslehre der Universität Hohenheim 201/2002, Department of Economics, Hohenheim: University of Hohenheim.
 • Belke, A. & Kaas, L. (2004). Exchange Rate Movements and Employment Growth: An OCA Assessment of the CEE Economies, Empirica, 31(2-3), 247-280.
 • Burgess, S. & Knetter M. M. (1996). An International Comparison of Employment Adjustment to Exchange Rate Fluctuations,” NBER Working Paper No: 5861, Available at: https://www.nber.org/papers/w5861.pdf, (Accessed 24 July 2019).
 • Calvo, G. A & Reinhart, C. M. (2000). Fear of Floating, NBER Working Paper No: 7993, Available at: https://www.nber.org/papers/w7993.pdf, (Accessed 24 August 2019).
 • Chang, S-C. (2011). The Interrelationship between Exchange-Rate Uncertainty and Unemployment for South Korea and Taiwan: Evidence from a Vector Autoregressive Approach, International Economics, 125, 65-82.
 • Demir, F. (2010). Exchange Rate Volatility and Employment Growth in Developing Countries: Evidence from Turkey, MPRA Paper No. 24477, Available at: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/24477/1/MPRA_paper_24477.pdf, (Accessed in 21 July 2019).
 • Dhasmana, A. (2015). Real Exchange Rate Volatility and Employment: Role of External Sector Exposure, IIM Bangalore Working Paper No. 479, Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2562387, (Accessed 22 July 2019).
 • Dritsakis, N. (2011). Demand for Money in Hungary: An ARDL Approach, Review of Economics & Finance, 1, 01-16.
 • Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation, Econometrica, 50(4), 987-1007.
 • Fatukasi, B., Olorunleke, G. K., Olajide, G. F. & Alimi, R. S. (2015). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Macroeconomic Relationships in Nigeria, European Journal of Business and Management, 7(8), 26-34.
 • Hodge, D. (2005). The Effect of Exchange Rate Volatility on Trade and Employment: A Brief Review of The Literature, Employment Growth & Development Initiative Human Sciences Research Council, Available at: http://www.hsrc.ac.za/en/research-data/ktree-doc/1308, (Accessed 14 July 2019).
 • Işık, N., Acar, M. & Işık, B. (2004). Enflasyon ve Döviz Kuru İlişkisi: Bir Eşbütünleşme Analizi, Süleyman Demirel University IIBF Journal, 9(2), 325-340.
 • Kavaz, I. & Özbuğday F. C. (2016). Enerjide Dışa Bağımlılık ve Enerji Verimliliği Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği, Journal of Academic Social Research, 27, 331-349.
 • Mensah, M., Awunyo-Vitor D., & Asare-Menako, H. (2013). Exchange Rate Volatility and Employment Growth in Ghana’s Manufacturing Sector, International Journal of Business and Social Science, 4(4), 225-232.
 • Mpofu, T. R. & Nikolaidou, E. (2018). Real Exchange Rate Volatility and Employment Growth in South Africa: The Case of Manufacturing, ERSA working paper 737, Available at: https://www.econrsa.org/system/files/publications/working_papers/working_paper_737.pdf, (Accessed 21 May 2019).
 • Mpofu, T. R. (2015). Exchange Rate Volatility, Employment and Macroeconomic Dynamics in South Africa, PhD Thesis, Cape Town: University of Cape Town.
 • Nyahokwe, O & Ncwadi, R. (2013). Impact of Exchange Rate Volatility on Unemployment in South Africa,” Mediterranean Journal of Social Sciences, 4(3), pp. 109-120. OECD (2020). Database, Available at: https://stats.oecd.org/, (Accessed 26 August 2020).
 • Onoja, A. O., Achike, A. I. & Ajibade, T. (2017). Econometric Analysis of Short-Run and Long-Run Determinants of Agricultural Value Addition in Africa, Agrosearch, 17(1), 26-43.
 • Öztürk, K. (2010). Döviz Kuru Oynaklığı ve Döviz Kuru Oynaklığının Faiz Oranı Oynaklığı ile Olan İlişkisi: Türkiye Örneği, Specialization Qualification Thesis, Ankara: The Central Bank of the Republic of Turkey.
 • Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bound Testing Approaches to the Analysis of Level Relationship, Journal of Applied Econometrics, 16, 289-326.
 • Salatin, P. & Hami, M. (2015). The Relationship between the Exchange Rate and Employment in Iran, International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 9(7), 1194-1203.
 • Şimşek, M. & Kadılar, C. (2004). Türkiye’nin İthalat Talebi Fonksiyonunun Sınır Testi Yaklaşımı ile Eşbütünleme Analizi: 1970-2002”, Journal of Doğuş University, 5(1), 27-34.
 • Stirbock, C. & Buscher H. S. (2000). Exchange Rate Volatility Effects on Labour Markets, Intereconomics, 35 (1), 9-22.
 • Süslü, B & Bekmez, S. (2010). Türkiye’de Zaman Tutarsızlığının ARDL Yöntemi ile İncelenmesi”, Journal of BRSA Banking and Financial Markets, 4(2), 85-110.
 • The Central Bank of the Republic of Turkey, (2020). Electronic Data Distribution System, Available at: https://evds2.tcmb.gov.tr/, (Accessed 26 August 2020).
 • Turkish Ministry of Treasury and Finance (2020). Economic Indicators, Available at: https://www.hazine.gov.tr/ekonomik-gostergeler (26 August 2020).
 • Yokoyama, I., Higa, K. & Kawaguchi, D. (2015). The Effect of Exchange Rate Fluctuations on Employment in a Segmented Labor Market, RIETI Discussion Paper Series 15-E-139, Available at: https://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/15e139.pdf, (Accessed 26 July 2019).
 • Yoloğlu, Z. (2020). Volatility Spillover between Stock Relationship with Exchange Rate and Interest Rate: An Application with Multivariate Garch Models, Master Thesis, Mersin: Çağ University.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular İktisat
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Erşan SEVER (Sorumlu Yazar)
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0220-5571
Türkiye


Mustafa ACAR
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7426-6747
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 14 Ocak 2022
Yayımlanma Tarihi 14 Ocak 2022
Başvuru Tarihi 1 Haziran 2021
Kabul Tarihi 1 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 81

Kaynak Göster

APA Sever, E. & Acar, M. (2022). THE IMPACT OF EXCHANGE RATE VOLATILITY ON EMPLOYMENT: EXPERIENCE OF TURKEY IN THE 2000s . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (81) , 347-364 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/68076/946607

                                                                                                                                                                          21765

                                                                                                 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.