Derleme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

ÇEVRİMİÇİ DÜNYADA YÜKSELEN BİR TREND: DİSPLAY (GÖRÜNTÜLÜ) REKLAMLAR

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 82, 759 - 770, 02.04.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.1031584

Öz

Bilgi teknolojisinde yaşanan gelişmeler tüketicilerin bilgi kaynaklarının ve işletmelerin iş yapma biçimlerinin hızlı bir şekilde dönüşmesine neden olmuştur. İnternet ve teknolojik araç kullanımının yaygınlaşması işletmeleri dijital pazarlama kanallarını kullanarak tüketicilere ulaşmaya yönlendirmiştir. Dijital pazarlamada yükselen bir trend olarak görüntülü reklamlar düşük maliyetler, reklamların etkisini ölçme, geliştirilmiş marka bilinirliği ve artan satışlar aracılığıyla işletmelere önemli fırsatlar sunmaktadır. Bununla birlikte, dijital reklamcılık alanında yetersiz internet erişimi, güvenlik ve kötü niyetli kullanıcılardan kaynaklı bir takım önemli zorluklar vardır. Çalışmayla, hızla büyüyen dijital reklam türlerinden biri olan görüntülü reklamcılık literatürünü hakkında ayrıntılı bilgiler (türleri, ekosistemi, avantajları ve dezavantajları) sunulmaktadır. Konu ile ilgili Türkçe literatürde henüz kapsamlı bir çalışmanın olmaması çalışmayı önemli kılmaktadır. Bu bağlamda, çalışmanın özgün bir nitelik taşıması sebebiyle literatüre katkı sağlanması ve yeni çalışmalara ilham kaynağı olması açısından önem arz ettiği düşünülmektedir. Son olarak, çalışmada yeni araştırma alanları için öneriler sunulmuştur.

Kaynakça

  • Referans1 Abbassi, Z., Bhaskara, A. ve Misra, V. (2015). Optimizing Display Advertising in Online Social Networks, in Proceedings of the 24th International Conference on World Wide Web - WWW ’15, 2015, pp. 1–11.
  • Referans2 Avcilar, M. Y., Kulter-Demirgunes, B., ve Yenilmez, G. (2018). Mobil uygulama reklam türlerinin reklama yönelik tutum ve reklam kabulüne etkisi. Business and Economics Research Journal, 9(4), 923-943.
  • Referans3 BasuMallick, C. (2020). What Is Display Advertising? Definition, Targeting Process, Management, Network, Types, and Examples https://www.toolbox.com/marketing/programmatic-advertising/articles/what-is-display-advertising/#_003. (Erişim Tarihi: 27.09.2021)
  • Referans4 Bayer, E., Srinivasan, S., Riedl, E.J. ve Skiera, B. (2020). The impact of online display advertising and paid search advertising relative to offline advertising, International Journal of Research in Marketing, 37(4), 789-804. https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2020.02.002

A RISING TREND IN THE ONLINE WORLD: DISPLAY ADVERTISEMENTS

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 82, 759 - 770, 02.04.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.1031584

Öz

Kaynakça

  • Referans1 Abbassi, Z., Bhaskara, A. ve Misra, V. (2015). Optimizing Display Advertising in Online Social Networks, in Proceedings of the 24th International Conference on World Wide Web - WWW ’15, 2015, pp. 1–11.
  • Referans2 Avcilar, M. Y., Kulter-Demirgunes, B., ve Yenilmez, G. (2018). Mobil uygulama reklam türlerinin reklama yönelik tutum ve reklam kabulüne etkisi. Business and Economics Research Journal, 9(4), 923-943.
  • Referans3 BasuMallick, C. (2020). What Is Display Advertising? Definition, Targeting Process, Management, Network, Types, and Examples https://www.toolbox.com/marketing/programmatic-advertising/articles/what-is-display-advertising/#_003. (Erişim Tarihi: 27.09.2021)
  • Referans4 Bayer, E., Srinivasan, S., Riedl, E.J. ve Skiera, B. (2020). The impact of online display advertising and paid search advertising relative to offline advertising, International Journal of Research in Marketing, 37(4), 789-804. https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2020.02.002

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Derleme
Yazarlar

Ramazan KAYA
Düzce Üniversitesi
0000-0002-0068-4196
Türkiye


Murat BAYAT (Sorumlu Yazar)
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ- İŞLETME FAKÜLTESİ-ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ
0000-0003-0029-948X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 2 Nisan 2022
Başvuru Tarihi 2 Aralık 2021
Kabul Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 82

Kaynak Göster

APA Kaya, R. & Bayat, M. (2022). ÇEVRİMİÇİ DÜNYADA YÜKSELEN BİR TREND: DİSPLAY (GÖRÜNTÜLÜ) REKLAMLAR . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (82) , 759-770 . DOI: 10.17755/esosder.1031584

                                                                                                                                                                          21765

                                                                                                 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.