Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

BURSA İLİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFLERİNDE ORTAK-KOOPERATİF İLİŞKİLERİNİN ANALİZİ

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 83, 1033 - 1045, 01.07.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.1002591

Öz

Bu çalışmanın amacı Bursa İli Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinde kooperatif-ortak ilişkilerini değerlendirmektir. Araştırma, kooperatifin işleyişini, yönetim tarzını, ortak-yönetim ilişkilerini ve ortak memnuniyetini eş zamanlı ve kapsamlı bir şekilde araştırmaktadır. Birincil veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. Basit rastgele örnekleme yöntemi ile belirlenen 408 kişi ile yüz yüze anket yapılmıştır. Veriler SPSS 24 programı ile analiz edilmiş ve çapraz tablolar oluşturulmuştur. Ortaklar, çalışan personelin halkla ilişkilerinin iyi olmasının kooperatife fayda sağlayacağına (X=3.85) ve eğitimli ve profesyonel yöneticilere sahip olmasının avantajlı olduğuna inanmaktadır (X=3.72). İncelenen kooperatiflerde ortakların yöneticilerin kendi görüş ve önerileri dikkate aldığına inanmaktadır (X=3.45). Yöneticilerin ekip çalışmasına değer verdiğini (X=3.42) ve karar alma sürecine kendilerinin de katılmalarına izin verdiklerini düşünmektedirler (X=3.40). Ortakların yöneticilerin kooperatifi başarılı bir şekilde temsil ettiklerine (X=3.53) dair kabul edilebilir bir fikir birliği vardır ve yöneticilere oldukça güvenmektedirler (X=3.52). Ortak olmaktan onur duyan (X̄=4.01) ve ortak olmaktan mutlu olan ortaklar (X̄=3.96) memnuniyet kategorisinde en yüksek puanı aldı. En önemlisi ortaklar, kooperatiflerini bir aile ve kendilerini de bu ailenin üyesi olarak görmektedirler (X = 3.93).

Kaynakça

 • Aktoprak, S. (2019). Economic Structure of Irrigation Cooperatives in Edirne Province and Analysis of Cooperative Member Relations. PhD Thesis. Tekirdağ Namık Kemal University.
 • Alçiçek, G., & Karlı, B. (2016). Evaluation of co-operative-associate relations in agricultural cooperatives of Burdur. Journal of Agricultural Faculty of Mustafa Kemal University, 21(1), 83-91.
 • Bhuyan, S. (2007). The “people” factor in cooperatives: An analysis of members’ attitudes and behavior. Canadian Journal of Agricultural Economics, 55(3), 275-298. doi:10.1111/j.1744-7976.2007.00092.x
 • Birchall, J., & Simmons, R. (2004). What motivates members to participate in the governance of consumer cooperatives? A study of the Cooperative Group. Research Report: Stirling University. doi:10.1111/j.1467-8292.2004.00259.x
 • Cechin, A., Bijman, J., Pascucci , S., Zylbersztajn , D., & Omta, O. (2013). Drivers of pro-active member participation in agricultural cooperatives: Evidence from Brazil. Annals of Public and Cooperative Economics, 84(4), 443-468. doi:10.1111/apce.12023
 • Ertan, A., & Kaya, M. S. (2012). Analysis of cooperative member relations in Çünür irrigation cooperative. Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences, 2(16), 117-129.
 • Everest, B., & Yercan, M. (2016). Cooperative members' participation status and trends to cooperative management: Case of regional union of agricultural credit cooperative in Balıkesir. International Conference on Euroasian Economies. Session C, p. 519-526. Kaposvár-Hungary: Beykent University Publications No:115. doi:10.36880/C07.01762
 • Gençdal, F., Terin, M., & Yıldırım, İ. (2016). A comparative study of dairy farms associated and none-associated with agricultural development cooperatives using certain criteria: A case study of Van province of Gevaş district. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, 33 (1), 1-8. doi:10.13002/jafag905
 • Gürbüz, İ. B., & Acıköse, S. (2019). The importance and development of agricultural producer organisations in Bursa. Turkish Studies Social Sciences, 14(3), 639-652.
 • Gürbüz, İ. B., & Özkan, G. (2020). Integrated environmental impact and risk assessment in rural women entrepreneurs. Environmental Science and Pollution Research, 27(19), 23837-23848. doi:10.1007/s11356-020-08753-w
 • Gürbüz, İ. B., & Özkan, G. (2018). Corporatisation efforts in Turkish agriculture. Turkish Studies, 13(26), 693-712. Karlı, B., & Çelik, Y. (2003). GAP alanındaki tarım kooperatifleri ve diğer çiftçi örgütlerinin bölge kalkınmasındaki etkinliği. Şanlıurfa: GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı.
 • Koçtürk, O. M., & Özbilgin, N. (2003). A study on Tariş raisins agricultural sales cooperatives union that is currently restructuring process and the relations between the cooperatives and the grower members. Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences, 17 (32), 26 -30.
 • Özalp, A. (2017). Evaluation of common cooperative relationship and the performance Analysis of livestock cooperatives in western Mediterranean region. PhD. Thesis Akdeniz University.
 • Özdemir, G. (2005). Cooperative–shareholder relations in agricultural cooperatives in Turkey. Journal of Asian Economics, 16, 315–325. doi:10.1016/j.asieco.2005.01.004
 • Paksoy, M., & Bulut, O. D. (2020). Investigation of Socio-Economic Characteristics and Cooperative-Partner Relationships of Cooperative Partners Engaged in Dairy Cattle in Aksaray Province. International Journal of Agriculture and Wildlife Science (IJAWS), 6(2), 252 - 262. doi:10.24180/ijaws.684674
 • Sayılı, M., & Adıgüzel, F. (2013). Economic Analysis of Farms Associated with Agricultural Credit Cooperatives in Central Country in Tokat. Turkish Journal of Agricultural Economics, 19(1), 103-1161.
 • Şahin, A., Cankurt, M., Günden, C., & Miran, B. (2013). Multidimensional Analysis of the Provinces in Turkey in Terms of Agricultural Cooperatives. Atatürk Univ., Journal of the Agricultural Faculty, 44 (1), 51-62.
 • Şahin, A., Miran, B., Cankurt, M., Günden, C., & Kaynakçı, C. (2015). Characteristics of Agricultural Development Cooperatives Managers in Turkey. KSU Journal of Natural Science, 18(1), 1-12. doi:10.18016/ksujns.97472
 • Tan, S., & Karaönder, İ. (2013). The Examination of Agricultural Organization Legislation and Policies in Turkey: The Case of Agricultural Cooperatives. COMU Journal of Agriculture Faculty, 1(1), 87 - 94.
 • Topuz, B., & Bozoğlu, M. (2015). Analysis of member-cooperative relationships in the agricultural development. Anadolu Journal of Agriculture Sciences, 30, 246-253. doi:10.7161/anajas.2015.30.3.246-253
 • Turkstat. (2020a, February 04). Address-Based Population Registration System Results, 2020. Turkish Statistical Institute. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=37210.
 • Turkstat. (2020). Turkish Statistical Institute. Attained Education Level by Provinces, 2008-2020: https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=egitim-kultur-spor-ve-turizm-105&dil=1
 • Yercan, M., & Kınıklı, F. (2018). A Research on The Analysis of Factors Affecting Member Participation in Agrıcultural. Turkish Journal of Agricultural Economics, 24(2), 159-173. doi:10.24181/tarekoder.461520

ANALYSIS OF PARTNER –COOPERATIVE RELATIONS IN AGRICULTURAL DEVELOPMENT COOPERATIVES OF BURSA PROVINCE

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 83, 1033 - 1045, 01.07.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.1002591

Öz

This study aims to evaluate the cooperative-partner relations in Agricultural Development Cooperatives in Bursa province. The research investigates the functioning of the cooperative management style, partner-management relations, and partner satisfaction simultaneously and thoroughly. Primary data was collected by survey. A face-to-face survey was conducted with 408 people determined by a simple random sampling method. The data were analysed with SPSS 24 program, and cross-tables were created. According to the results, Partners believe that their cooperative benefits from the good relations of the staff with the public (X̄=3.85), and having trained and professional managers are advantageous (X̄=3.72). The opinions and suggestions of partners are taken into account (X̄=3.45). Partners think that managers value teamwork (X̄=3.42). Managers allow them to join the decision-making process (X̄=3.40). There is a fair consensus that managers successfully represent the cooperative (X̄=3.53). Partners had substantial confidence in managers (X̄=3.52). Partners who thought to be honoured to be a partner (X̄=4.01) and happy to be a partner (X̄=3.96) scored highest in satisfaction. Most importantly, partners consider their cooperative as a family and themselves as family members (X̄=3.93).

Kaynakça

 • Aktoprak, S. (2019). Economic Structure of Irrigation Cooperatives in Edirne Province and Analysis of Cooperative Member Relations. PhD Thesis. Tekirdağ Namık Kemal University.
 • Alçiçek, G., & Karlı, B. (2016). Evaluation of co-operative-associate relations in agricultural cooperatives of Burdur. Journal of Agricultural Faculty of Mustafa Kemal University, 21(1), 83-91.
 • Bhuyan, S. (2007). The “people” factor in cooperatives: An analysis of members’ attitudes and behavior. Canadian Journal of Agricultural Economics, 55(3), 275-298. doi:10.1111/j.1744-7976.2007.00092.x
 • Birchall, J., & Simmons, R. (2004). What motivates members to participate in the governance of consumer cooperatives? A study of the Cooperative Group. Research Report: Stirling University. doi:10.1111/j.1467-8292.2004.00259.x
 • Cechin, A., Bijman, J., Pascucci , S., Zylbersztajn , D., & Omta, O. (2013). Drivers of pro-active member participation in agricultural cooperatives: Evidence from Brazil. Annals of Public and Cooperative Economics, 84(4), 443-468. doi:10.1111/apce.12023
 • Ertan, A., & Kaya, M. S. (2012). Analysis of cooperative member relations in Çünür irrigation cooperative. Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences, 2(16), 117-129.
 • Everest, B., & Yercan, M. (2016). Cooperative members' participation status and trends to cooperative management: Case of regional union of agricultural credit cooperative in Balıkesir. International Conference on Euroasian Economies. Session C, p. 519-526. Kaposvár-Hungary: Beykent University Publications No:115. doi:10.36880/C07.01762
 • Gençdal, F., Terin, M., & Yıldırım, İ. (2016). A comparative study of dairy farms associated and none-associated with agricultural development cooperatives using certain criteria: A case study of Van province of Gevaş district. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, 33 (1), 1-8. doi:10.13002/jafag905
 • Gürbüz, İ. B., & Acıköse, S. (2019). The importance and development of agricultural producer organisations in Bursa. Turkish Studies Social Sciences, 14(3), 639-652.
 • Gürbüz, İ. B., & Özkan, G. (2020). Integrated environmental impact and risk assessment in rural women entrepreneurs. Environmental Science and Pollution Research, 27(19), 23837-23848. doi:10.1007/s11356-020-08753-w
 • Gürbüz, İ. B., & Özkan, G. (2018). Corporatisation efforts in Turkish agriculture. Turkish Studies, 13(26), 693-712. Karlı, B., & Çelik, Y. (2003). GAP alanındaki tarım kooperatifleri ve diğer çiftçi örgütlerinin bölge kalkınmasındaki etkinliği. Şanlıurfa: GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı.
 • Koçtürk, O. M., & Özbilgin, N. (2003). A study on Tariş raisins agricultural sales cooperatives union that is currently restructuring process and the relations between the cooperatives and the grower members. Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences, 17 (32), 26 -30.
 • Özalp, A. (2017). Evaluation of common cooperative relationship and the performance Analysis of livestock cooperatives in western Mediterranean region. PhD. Thesis Akdeniz University.
 • Özdemir, G. (2005). Cooperative–shareholder relations in agricultural cooperatives in Turkey. Journal of Asian Economics, 16, 315–325. doi:10.1016/j.asieco.2005.01.004
 • Paksoy, M., & Bulut, O. D. (2020). Investigation of Socio-Economic Characteristics and Cooperative-Partner Relationships of Cooperative Partners Engaged in Dairy Cattle in Aksaray Province. International Journal of Agriculture and Wildlife Science (IJAWS), 6(2), 252 - 262. doi:10.24180/ijaws.684674
 • Sayılı, M., & Adıgüzel, F. (2013). Economic Analysis of Farms Associated with Agricultural Credit Cooperatives in Central Country in Tokat. Turkish Journal of Agricultural Economics, 19(1), 103-1161.
 • Şahin, A., Cankurt, M., Günden, C., & Miran, B. (2013). Multidimensional Analysis of the Provinces in Turkey in Terms of Agricultural Cooperatives. Atatürk Univ., Journal of the Agricultural Faculty, 44 (1), 51-62.
 • Şahin, A., Miran, B., Cankurt, M., Günden, C., & Kaynakçı, C. (2015). Characteristics of Agricultural Development Cooperatives Managers in Turkey. KSU Journal of Natural Science, 18(1), 1-12. doi:10.18016/ksujns.97472
 • Tan, S., & Karaönder, İ. (2013). The Examination of Agricultural Organization Legislation and Policies in Turkey: The Case of Agricultural Cooperatives. COMU Journal of Agriculture Faculty, 1(1), 87 - 94.
 • Topuz, B., & Bozoğlu, M. (2015). Analysis of member-cooperative relationships in the agricultural development. Anadolu Journal of Agriculture Sciences, 30, 246-253. doi:10.7161/anajas.2015.30.3.246-253
 • Turkstat. (2020a, February 04). Address-Based Population Registration System Results, 2020. Turkish Statistical Institute. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=37210.
 • Turkstat. (2020). Turkish Statistical Institute. Attained Education Level by Provinces, 2008-2020: https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=egitim-kultur-spor-ve-turizm-105&dil=1
 • Yercan, M., & Kınıklı, F. (2018). A Research on The Analysis of Factors Affecting Member Participation in Agrıcultural. Turkish Journal of Agricultural Economics, 24(2), 159-173. doi:10.24181/tarekoder.461520

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Gülay ÖZKAN> (Sorumlu Yazar)
Bursa Ululdağ Üniversitesi, Ziraat Mühendisliği Tarım Ekomomisi
0000-0001-6878-1673
Türkiye


İsmail Bülent GÜRBÜZ>
BURSA ULUDAG UNIVERSITY, FACULTY OF AGRICULTURE
0000-0001-5340-3725
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2022
Başvuru Tarihi 16 Ekim 2021
Kabul Tarihi 7 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 83

Kaynak Göster

APA Özkan, G. & Gürbüz, İ. B. (2022). ANALYSIS OF PARTNER –COOPERATIVE RELATIONS IN AGRICULTURAL DEVELOPMENT COOPERATIVES OF BURSA PROVINCE . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (83) , 1033-1045 . DOI: 10.17755/esosder.1002591

                                                                                                                                                                          21765      

                                                   Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences),  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                                              ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011 119849.