Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

FUNCTIONAL DESIGNS FOR HOME TEXTILES: BATHROBE AND TOWER DESIGN

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 83, 1293 - 1304, 01.07.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.1027557

Öz

Textile products used in bathroom, kitchen, bedroom, etc. For usage and decoration are called home textile products. In the developing world, people’s demand for products that can different needs in different places is increasing day by day. Increasing demand for different products has also increased the production and consumption of them. The aim of this study in this context was to design an alternative functional product for consumers who need bathrobes and sometimes body towels depending on their intended use. The application-based design research method was used in the study. Depending on the research method, a literature review was made at first, then fabric pattern design, model designs, and prototype production were made in line with the determined theme. It is thought that the designs made within the scope of the study will contribute to those who works on developing a new product in this field and also will help reduce the consumption of bathroom textiles. 

Kaynakça

  • Blessing, L.T.M. ve Chakrabarti, A., (2009). DRM, a design research methodology. New York: Springer-Verlag,. e-ISBN 978-1-84882-587-1. Çetin, L. (2017, Temmuz). Deniz'li üretilen dokuma havlu ve bornozluk kumaşların haslık ve su emicilik özelliklerinin araştırması (Yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli. Durur, G. ve Parer, O. (2009). Türkiye ve Denizli'de ev tekstillerine genel bir bakış. Tekstil ve Mühendis,16(76).

EV TEKSTİLİ ÜRÜNÜNE YÖNELİK FONKSİYONEL TASARIMLAR: BORNOZ VE HAVLU TASARIMI

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 83, 1293 - 1304, 01.07.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.1027557

Öz

Banyo, mutfak, yatak odası gibi evin farklı bölümlerinde kullanım ve dekoratif amaçlı kullanılan ürünlere ev tekstili ürünleri denmektedir. Gelişen dünya ile birlikte, insanların farklı mekânlarda, farklı ihtiyaçları karşılayabilen ürünlere olan talebi de her geçen gün artmaya başlamıştır. Farklı ürünlere olan talebin artması da bu ürünlerin tüketimi ve üretimini arttırmıştır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, kullanım amacına göre bazen bornoza bazen de vücut havlusuna ihtiyaç duyan tüketiciler için alternatif fonksiyonel bir ürün tasarlamak olmuştur. Araştırmada, uygulama temelli tasarım araştırması yöntemi kullanılmıştır. Araştırma yöntemine bağlı olarak ilk olarak literatür taraması yapılmış, ardından ise belirlenen tema doğrultusunda kumaş desen tasarımları, bu desenlerin kullanıldığı model tasarımları yapılmış ve en son bir tasarımın prototipi hazırlanmıştır. Araştırma kapsamında yapılacak tasarımların, banyo tekstili alanındaki tüketimin azaltılmasına ve alanda yeni ürün geliştirme çalışmaları yapacak kişilere katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

  • Blessing, L.T.M. ve Chakrabarti, A., (2009). DRM, a design research methodology. New York: Springer-Verlag,. e-ISBN 978-1-84882-587-1. Çetin, L. (2017, Temmuz). Deniz'li üretilen dokuma havlu ve bornozluk kumaşların haslık ve su emicilik özelliklerinin araştırması (Yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli. Durur, G. ve Parer, O. (2009). Türkiye ve Denizli'de ev tekstillerine genel bir bakış. Tekstil ve Mühendis,16(76).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sanat
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Gökçe ÖZDEMİR>
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
0000-0002-2608-6084
Türkiye


Tuğba KAHYEOĞLU> (Sorumlu Yazar)
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SANAT VE TASARIM (YL) (TEZLİ)
0000-0002-4094-0414
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2022
Başvuru Tarihi 23 Kasım 2021
Kabul Tarihi 5 Mayıs 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 83

Kaynak Göster

APA Özdemir, G. & Kahyeoğlu, T. (2022). EV TEKSTİLİ ÜRÜNÜNE YÖNELİK FONKSİYONEL TASARIMLAR: BORNOZ VE HAVLU TASARIMI . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (83) , 1293-1304 . DOI: 10.17755/esosder.1027557

                                                                                                                                                                          21765      

                                                   Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences),  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                                              ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011 119849.