Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

3PL VE 4PL FİRMALARA AİT BİBLİYOMETRİK ANALİZ

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 83, 1131 - 1146, 01.07.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.1032508

Öz

Çalışmanın amacı, üçüncü parti lojistik (3PL) ve dördüncü parti lojistik (4PL) firmalarının genel kapsamda incelenerek, bu alanda 2001-2018 yıllarında Web of Science veri tabanında yayınlanan 3695 adet çalışmayı bibliyometrik açıdan incelemektir. Veriler Web of Science Core Collection veri tabanında 10 adet konu başlığında gerçekleştirilen tarama ile seçilmiş ve bu verilere sosyal ağ analizi uygulanmıştır. Bu çalışmanın amacı bilimsel verilerin görsel olarak analiz edilmesidir. Analiz sonucuna göre; atıf sayılarında 2008 yılından sonra önemli bir sıçrama yaşanmış olup, 2013 yılından sonra ise atıf sayılarında düşüş olduğu görülmüştür. Çalışmalarda en çok atıfta bulunulan dergi International Journal of Production Economics dergisi olup, işletme ekonomisi en çok yayın yapılan bölümdür. Çin en fazla yayın yapılan ve en çok atıf patlaması alan ülkeler arasında yer almaktadır. İşbirliği yapılan kurumlara bakıldığında İlk 5 enstitünün 4’ü Çin, 1’i ABD’da yer almaktadır. Bunun yanında, en çok işbirliği yapılan enstitü Washington Üniversitesi’dir.

Kaynakça

 • Allied Market Research,. “Third-party Logistics (3PL) Market Overview” https://www.alliedmarketresearch.com/3PL-market Erişim Tarihi: 20.04.2018
 • Ashenbaum, B., Maltz, A. ve Rabinovich, E. (2005) “Studies of Trends in Third-Party Logistics Usage: What Can We Conclude?” Transportation Journal, 44(3) : 39-50
 • Aydın, N., Koseoglu, A. M. (2016) “İşletmeler açısından Lojistik Hizmet Sağlayıcı Secim Kriterleri” Journal of Management Marketing and Logistics, 3(2) : 163-175
 • Çiçek, S. “Sanayi 4.0’ın Lojistik Sektörüne Etkileri” https://anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/sanayi-4-0in-lojistik-sektorune-etkileri/9635.html Erişim Tarihi: 20.04.2018
 • Erturgut, R. (2016) “Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi” Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara
 • Galindo, L. D. (2016) “The Challenges of Logistics 4.0 for the Supply Chain Management and the Information Technology” Norwegian University of Science and Technology , Master Thesis
 • Giotopoulos, V., Koulouriotis, D., Moustakis, V. (2013) “Using Outsourced Logistics Services (4pl): Economical and Technical Analysis of an Operational and Business Model” IGI Global, Chapter 20 : 360-361
 • Jharkharis, S., Ravi, S. (2007) “Selection of Logistics Service Provider: An Analytic Network Process (ANP) Approach” Omega, 35(3) : 274-289
 • Koban, E., Keser, H. Y. (2010) “Dış Ticarette Lojistik” Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa. Özkan B. (akt.) (2016), “Lojistik Faaliyetlerde Dış Kaynak Kullanımı: Üçüncü ve Dördüncü Parti Lojistik” 1(1) : 1-11
 • Koehler, W. (2001) “Information science as “Little Science”: The implications of a bibliometric analysis of the Journal of the American Society dor Information Science”, Scientometrics, 51(1) : 117-132
 • Min, H., Joo, S. J. (2005) “Benchmarking Third-Party Logistics Providers Using Data Envelopment Analyses: An Update” Benchmarking: An International Journal, 16(5) : 572-587.
 • Osareh, F. (1996) “Bibliometrics, citation analysis and co-citation analysis: A review of literature I” Libri, 46 : 149-158.
 • Öz, M. (2011) Lojistik Faaliyetlerde Dış Kaynak Kullanımı ve Üçüncü Parti Lojistik İşletmelerinin ve Firmaların Pazarlama Tabanlı Temel Yeteneklerini Oluşturmada ve Müşteri Değerini Arttırmadaki Rolü. Doktora Tezi . Selçuk Üniversitesi, Konya Pritchard, A. (1969) “Statistical bibliography or bibliometrics? Journal of Documentation” 25: 348-349.
 • Sevim, Ş., Akdemir, A. ve Vatansever, K. (2008) “Lojistik Faaliyetlerinde Dış Kaynak Kullanan İşletmelerin Aldıkları Hizmetlerin Kalitesinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir İnceleme”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 13(1) : 1-2 T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, https://anahtar.sanayi.gov.tr, Erişim Tarihi: 20/04/2019

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF 3PL AND 4PL COMPANIES

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 83, 1131 - 1146, 01.07.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.1032508

Öz

The aim of this study is to examine the general purpose of the third party logistic (3PL) and fourth party logistic (4PL) firms, and to examine the 3695 studies published in the Web of Science database between 2001 and 2018 in terms of bibliometry. The data were selected by searching on 10 topics in Web of Science Core Collection database and social network analysis was applied to these data. The aim of this study is to analyze the scientific data visually. According to the results of the analysis; there has been a significant increase in the number of citations after 2008, and there has been a decrease in the number of citations after 2013. The most cited journal is the International Journal of Production Economics and business economy is the most number of publications. China is one of the most cited and most published countries. According to the analysis of cooperated institutions, the first 4 institutes are in China and 1 institute is in USA. In addition, the most collaborative institute is the University of Washington.

Kaynakça

 • Allied Market Research,. “Third-party Logistics (3PL) Market Overview” https://www.alliedmarketresearch.com/3PL-market Erişim Tarihi: 20.04.2018
 • Ashenbaum, B., Maltz, A. ve Rabinovich, E. (2005) “Studies of Trends in Third-Party Logistics Usage: What Can We Conclude?” Transportation Journal, 44(3) : 39-50
 • Aydın, N., Koseoglu, A. M. (2016) “İşletmeler açısından Lojistik Hizmet Sağlayıcı Secim Kriterleri” Journal of Management Marketing and Logistics, 3(2) : 163-175
 • Çiçek, S. “Sanayi 4.0’ın Lojistik Sektörüne Etkileri” https://anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/sanayi-4-0in-lojistik-sektorune-etkileri/9635.html Erişim Tarihi: 20.04.2018
 • Erturgut, R. (2016) “Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi” Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara
 • Galindo, L. D. (2016) “The Challenges of Logistics 4.0 for the Supply Chain Management and the Information Technology” Norwegian University of Science and Technology , Master Thesis
 • Giotopoulos, V., Koulouriotis, D., Moustakis, V. (2013) “Using Outsourced Logistics Services (4pl): Economical and Technical Analysis of an Operational and Business Model” IGI Global, Chapter 20 : 360-361
 • Jharkharis, S., Ravi, S. (2007) “Selection of Logistics Service Provider: An Analytic Network Process (ANP) Approach” Omega, 35(3) : 274-289
 • Koban, E., Keser, H. Y. (2010) “Dış Ticarette Lojistik” Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa. Özkan B. (akt.) (2016), “Lojistik Faaliyetlerde Dış Kaynak Kullanımı: Üçüncü ve Dördüncü Parti Lojistik” 1(1) : 1-11
 • Koehler, W. (2001) “Information science as “Little Science”: The implications of a bibliometric analysis of the Journal of the American Society dor Information Science”, Scientometrics, 51(1) : 117-132
 • Min, H., Joo, S. J. (2005) “Benchmarking Third-Party Logistics Providers Using Data Envelopment Analyses: An Update” Benchmarking: An International Journal, 16(5) : 572-587.
 • Osareh, F. (1996) “Bibliometrics, citation analysis and co-citation analysis: A review of literature I” Libri, 46 : 149-158.
 • Öz, M. (2011) Lojistik Faaliyetlerde Dış Kaynak Kullanımı ve Üçüncü Parti Lojistik İşletmelerinin ve Firmaların Pazarlama Tabanlı Temel Yeteneklerini Oluşturmada ve Müşteri Değerini Arttırmadaki Rolü. Doktora Tezi . Selçuk Üniversitesi, Konya Pritchard, A. (1969) “Statistical bibliography or bibliometrics? Journal of Documentation” 25: 348-349.
 • Sevim, Ş., Akdemir, A. ve Vatansever, K. (2008) “Lojistik Faaliyetlerinde Dış Kaynak Kullanan İşletmelerin Aldıkları Hizmetlerin Kalitesinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir İnceleme”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 13(1) : 1-2 T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, https://anahtar.sanayi.gov.tr, Erişim Tarihi: 20/04/2019

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İktisat
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ramazan ERTURGUT>
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0240-5787
Türkiye


Gamze ALKAN> (Sorumlu Yazar)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9624-084X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2022
Başvuru Tarihi 7 Aralık 2021
Kabul Tarihi 7 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 83

Kaynak Göster

APA Erturgut, R. & Alkan, G. (2022). 3PL VE 4PL FİRMALARA AİT BİBLİYOMETRİK ANALİZ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (83) , 1131-1146 . DOI: 10.17755/esosder.1032508

                                                                                                                                                                          21765      

                                                   Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences),  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                                              ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011 119849.