Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

KAMUSAL ALANDA KADIN GÖRÜNÜRLÜĞÜ: SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 83, 1358 - 1371, 01.07.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.1079032

Öz

Son yüzyılda hızla artan nüfus ile birlikte kentlerin büyümesi, artan araç sayısı ulaşımda trafik problemini ortaya çıkartmıştır. Trafik sorununun ortadan kalkmasını için birçok çözüm yolu bulunmaktadır. Bu çözüm yollarından biri de çevreci bir ulaşım aracı olan bisiklettir. Bu çalışmada egzoz gazlarının azaltılması için bisiklet kullanım oranının artırılması amacıyla yola çıkan bir farkındalık hareketi olan “Süslü Kadınlar Bisiklet Turu” etkinliği incelenmiştir. Bu farkındalık hareketi çevreci bir amaçla yola çıksa da ikinci bir amaca daha hizmet etmektedir: toplumda kadını görünür kılmak. Araştırmada odak grup görüşme tekniği uygulanmış, “Süslü Kadınlar Bisiklet Turu” farkındalık hareketine katılan farklı yaş, meslek ve şehirlerdeki 12 kadın ile görüşülmüştür. Görüşmede daha önceden hazırlanan 7 soru gruba yöneltilmiş ve cevaplar not alınarak, analiz edilmiştir. İzmir’de “Otomobilsiz Kentler Günü’nde başlayan farkındalık hareketi önce tüm Türkiye’ye, ardından da Dünya’ya yayılarak amacına ulaşmaya devam etmektedir. Bu hareket kadınların toplumda daha görünür hale gelmesine, bisiklet kullanım oranlarında artışa, bisiklet yollarının düzenlenmesi ve yapılmasına hız verilmesine yol açmıştır. Yapılacak olan yollar, verilecek olan eğitim ile birlikte hava kirliliğine yol açan araçlar yerine temiz, çevreci ulaşım araçlarının kullanılması sürdürülebilir bir gelecek için önem arz etmektedir.

Kaynakça

 • Aktaş, G. (2013). Feminist Söylemler Bağlamında Kadın Kimliği: Erkek Egemen Bir Toplumda Kadın Olmak. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 30(1).
 • Elbeyli, Ş. (2013). Kentiçi Ulaşımda Bisikletin Konumu ve Şehirler İçin Bisiklet Ulaşımı Planlaması: Sakarya Örneği (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü).
 • Gülendam, R. (2006). Türk Romanında Kadın Kimliği (1946- 1960), Salkımsöğüt Yayınları, Konya.
 • Gündel, H., & Velibeyoğlu, K. (2020). Düşük Karbon Mahalle: Yürüme ve Bisiklet Öncelikli Kentsel Tasarım. Meltem İzmir Akdeniz Akademisi Dergisi, (8), 5-21.
 • Güngör, A., & Atılgan, Ş. (2020) Kültürel Anlatılardan Amazon Kadınları Mitlerine: Hareketli Çizgi Roman Uygulamaları. Sanat ve Tasarım Dergisi, (26), 441-466.
 • Karaşahin, M. (1999). Türkiye’ de Bisiklet Yollarının Uygulanabilirliği. II. Ulusal Kentsel Altyapı Sempozyum Kitabı, s. 101-108, Adana.
 • Kös, M. (2015). Kentiçi Ulaşım Problemlerine Alternatif Entegre Bisiklet Ulaşımı Planlaması (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü).
 • Özaydınlık, K. (2014). Toplumsal Cinsiyet Temelinde Türkiye’de Kadın ve Eğitim. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, (33).
 • Üstün, İ. (2011). Toplumsal cinsiyet eşitliği: Hesaba katabiliyor muyuz? Ankara: Uzerler Matbaacılık.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • https://www.suslukadinlarbisikletturu.com/

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyoloji
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hüseyin MERTOL>
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8048-0814
Türkiye


Yunus ERGÜN>
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2986-6073
Türkiye


Nesibe İSAK>
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TOKAT
0000-0001-5137-4369
Türkiye


Esra DALÇİÇEK>
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0001-8812-4873
Türkiye


Nisa G. KAYA> (Sorumlu Yazar)
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6969-371X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2022
Başvuru Tarihi 25 Şubat 2022
Kabul Tarihi 17 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 83

Kaynak Göster

APA Mertol, H. , Ergün, Y. , İsak, N. , Dalçiçek, E. & Kaya, N. G. (2022). KAMUSAL ALANDA KADIN GÖRÜNÜRLÜĞÜ: SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (83) , 1358-1371 . DOI: 10.17755/esosder.1079032

                                                                                                                                                                          21765      

                                                   Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences),  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                                              ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011 119849.